Top Panel
Subota 23 Stu 2019
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o građenju spomeničkih i sakralnih objekata (GKŽ 37 11)

 

 

Na temelju članka 2. podstavka 5. alineje 3. Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (''Narodne novine'', br. 21/09, 57/10, 126/10 i 48/11), te članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 21/09) Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 27. sjednici održanoj dana 30.09.2011. godine donosi

 

 

ODLUKU

o građenju spomeničkih i sakralnih objekata

 

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način građenja spomeničkih i sakralnih objekata građevinske (bruto) površine do 12,00 m2 i visine do 4,0 m od razine okolnog tla na javnim površinama na području Općine Rakovica.

Građenje spomeničkih objekata iz prethodnog stavka dopušteno je samo u svrhu obilježavanja sjećanja na događaje i osobe od povijesnog, kulturnog i dr. osobitog značaja za Općinu Rakovica i Republiku Hrvatsku.

 

Članak 2.

Građenje objekata iz članka 1. ove Odluke dopušteno je bez akta kojim se odobrava građenje i bez lokacijske dozvole.

Za gradnju objekata iz članka 1. ove Odluke potrebna je prethodna suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel).

Prethodna suglasnost za građenje objekata iz članka 1. ove Odluke nije potrebna ukoliko je investitor Općina Rakovica.

 

Članak 3.

Investitor je dužan prije građenja objekata iz članka 1. ove Odluke podnijeti pisani zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica uz koji je dužan priložiti idejno rješenje, tehnički opis, skicu ili fotomontažu mjesta na kojem se objekt postavlja, upravnu pristojbu, te druge dokaze po zahtjevu Jedinstvenog upravnog odjela.

 

Članak 4.

Suglasnost za postavljanje objekata iz članka 1. ove Odluke daje Jedinstveni upravni odjel.

U suglasnosti iz stavka 1. ovog članka odredit će se mjesto i način postavljanja, izgled, vrijeme na koje se objekt postavlja i drugi potrebni uvjeti.

Navedene objekte održava investitor i oni se moraju držati uredni i u ispravnom stanju tako da ne narušavaju izgled Općine, a nakon isteka suglasnosti se moraju ukloniti i korištena površina dovesti u prvobitno stanje.

Zabranjeno je postavljanje objekata iz članka 1. ove Odluke bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela.

 

Članak 5.

Niti oblikom niti sadržajem objekata iz članka 1. ove Odluke nije dopušteno veličanje totalitarnih režima, ratnih zločinaca i sl., kao niti diskriminiranje bilo koje fizičke ili pravne osobe po nacionalnoj, vjerskoj, političkoj, jezičnoj, spolnoj ili nekoj drugoj osnovi.

 

Članak 6.

Za postavljanje objekata iz članka 1. ove Odluke ne plaća se naknada.

 

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 611-03/11-01/01

URBROJ: 2133/16-11-1

Rakovica, 30.09.2011.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Zoran Luketić bacc. oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj