Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o dodjeli javnih priznanja 2011.

 

 

Općinsko vijeće Općine Rakovica u skladu s člankom 8. Statuta Općine Rakovica (Glasnik Karlovačke županije br. 21/09), a na prijedlog Odbora za obilježavanje Dana Općine Rakovica, na svojoj 23. sjednici održanoj dana 28.06.2011. godine, donosi

 

 

ODLUKU

o dodjeli javnih priznanja

 

I.

Općinsko vijeće Općine Rakovica povodom Dana Općine 05. kolovoza 2011. godine dodjeljuje ZAHVALNICE, i to:

  

1. za izniman doprinos u razvoju i unapređenju školstva na području općine Rakovica:

   1.1. SLAVI CINDRIĆU,

 

2. za ukupan doprinos razvoju gospodarstva općine Rakovica:

    2.1. DANI ŠEBALJU, vl. prijevozničkog obrta ŠEBALJ TRANSPORTI,

 

3. za postignute rezultate u nogometu:

    3.1. MLAĐIM PIONIRIMA u sastavu NK ''Eugen Kvaternik'',

 

4. za razvoj rukometa na području općine Rakovica i postignute rezultate:

    4.1. ŽRK ''DRENAK'' Slunj, ŠKOLI RUKOMETA RAKOVICA

 

5. za razvoj vatrogastva i protupožarne zaštite na području općine Rakovica:

    5.1. DVD RAKOVICA,

 

6. za iznimne rezultate u razvoju TAEKWONDO sporta na području Općine Rakovica i postignute rezultate:

    6.1. TAEKWONDO KLUBU RAKOVICA.

 

II.

Javna priznanja iz točke 1. ove Odluke uručit će se dana 04.08.2011. godine na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Rakovica.

 

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ‘’Glasniku Karlovačke županije’’.

 

KLASA: 021-05/11-01/06

URBROJ: 2133/16-11-3

Rakovica, 28.06.2011.                                                     

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj