Top Panel
Ponedjeljak 10 Kol 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o autotaksi prijevozu (GK┼Ż 16 11)

 

 

Na┬á temelju ─Źlanka 46. stavka 1. Zakona o ┬áprijevozu u ┬ácestovnom prometu (''Narodne novine'' broj 178/04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10 i 112/10) i ─Źlanka 23. Statuta Op─çine Rakovica (''Glasnik Karlova─Źke ┼żupanije'' broj 24/09) Op─çinsko vije─çe Op─çine Rakovica, na 22. sjednici odr┼żanoj dana 29.04.2011. godine donosi

 

 

O D L U K U

o autotaksi prijevozu

 

 

I. OP─ćE ODREDBE

 

─îlanak 1.

Ovom se Odlukom ure─Ĺuje organizacija i na─Źin obavljanja autotaksi prijevoza na podru─Źju Op─çine Rakovica (u daljnjem tekstu: Op─çina), autotaksi vozila, autotaksi stajali┼íta i cijena usluge autotaksi prijevoza.

 

─îlanak 2.

Autotaksi prijevoz se obavlja sukladno zakonu kojim se ure─Ĺuje prijevoz u cestovnom prometu (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovom Odlukom.

 

─îlanak 3.

Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju slijede─çe zna─Źenje:

1.  ''autotaksi'' je djelatnost prijevoza putnika koja se obavlja osobnim automobilom ako se putnik ili skupina putnika uzimaju na jednom mjestu,

2. ┬áautotaksi prijevoznik je pravna ili fizi─Źka osoba koja obavlja djelatnost autotaksi prijevoza,

3. ┬á''voza─Ź autotaksi vozila'' je osoba koja upravlja autotaksi vozilom i ima polo┼żen ispit iz ─Źlanka 31. ove Odluke,

4. ┬á''autotaksi vozilo'' je osobni automobil namijenjen za obavljanje autotaksi prijevoza, a ispunjava uvjete odre─Ĺene propisom kojim se utvr─Ĺuju posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe te ovom Odlukom,

5. ┬á''dozvola'' za ┬áobavljanje autotaksi prijevoza je ┬áakt┬á na ┬átemelju kojeg se ┬áobavlja autotaksi prijevoz na podru─Źju i sa podru─Źja Op─çine,

6.┬á ''licencija'' je akt kojim se odobrava obavljanje djelatnosti prijevoza putnika kojeg izdaje Ured dr┼żavne uprave u ┼żupaniji sukladno zakonu kojim se ure─Ĺuje prijevoz u cestovnom prometu,

7.┬á ''izvod iz licencije'' je isprava koju izdaje Ured dr┼żavne uprave u ┼żupaniji za svako pojedino autotaksi vozilo, a sadr┼żi podatke o: izdavatelju, prijevozniku, broju obrtnice odnosno mati─Źnom broju sudskog registra, broju licencije i datumu va┼żenja licencije, registarskoj oznaci, marki i tipu vozila, vrsti prijevoza koja se vozilom mo┼że obavljati, datumu izdavanja izvoda, ┼żigu i potpisu.

 

II. ORGANIZACIJA OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

 

─îlanak 4.

Autotaksi prijevoz na podru─Źju i sa podru─Źja Op─çine obavlja se na temelju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza (u daljnjem tekstu: dozvola).

Dozvolu iz stavka 1. ovoga ─Źlanka izdaje Jedinstveni upravni odjel Op─çine Rakovica (u daljnjem tekstu: Odjel).

Dozvola se izdaje na vrijeme od pet godina, odnosno najdu┼że do isteka va┼żenja licencije.

Dozvola nije prenosiva i mo┼że je koristiti samo autotaksi prijevoznik kojem je izdana.

Za izdavanje dozvole pla─ça se naknada Op─çini Rakovica.

Odjel vodi upisnik izdanih dozvola.

 

─îlanak 5.

Dozvola sadr┼żi: ime i prezime odnosno naziv i prebivali┼íte/sjedi┼íte autotaksi prijevoznika, podru─Źje na kojem ─çe se autotaksi prijevoz obavljati, vrijeme va┼żenja te tip i registarsku oznaku vozila.

Oblik i┬á sadr┼żaj dozvole, visinu naknade za izdavanje dozvole te┬á sadr┼żaj i ┬ána─Źin vo─Ĺenja upisnika iz ─Źlanka 4. stavka 6. ove Odluke utvr─Ĺuje Op─çinski na─Źelnik Op─çine Rakovica (u daljnjem tekstu: Op─çinski na─Źelnik).

Autotaksi prijevoznik je du┼żan najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja dozvole zapo─Źeti s obavljanjem autotaksi prijevoza.

 

─îlanak 6.

Dozvola se izdaje pravnoj ili fizi─Źkoj osobi sa sjedi┼ítem/prebivali┼ítem na podru─Źju Op─çine koja:

1. ┬áima va┼że─çu licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza,

2. ┬áima polo┼żen ispit odnosno zaposlenog voza─Źa s polo┼żenim ispitom iz ─Źlanka 31. ove Odluke,

3. ┬ádoka┼że da autotaksi vozilo kojim ─çe obavljati autotaksi prijevoz ispunjava uvjete iz ─Źlanka 25. ove Odluke.

 

─îlanak 7.

Dozvola se izdaje na osnovu pisanog zahtjeva prijevoznika.

Uz zahtjev, prijevoznik mora prilo┼żiti i slijede─çe dokumente:

1.  licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza,

2. ┬áuvjerenje o polo┼żenom ispitu iz ─Źlanka 31. ove Odluke,

3.  presliku prometne dozvole,

4.  cjenik usluge autotaksi prijevoza,

5. ┬áizvje┼í─çe Dr┼żavnog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra.

Prijevoznik je u zahtjevu du┼żan navesti broj potrebnih dozvola i vrijeme za koje se dozvola tra┼żi.

 

─îlanak 8.

Odjel ─çe odbiti zahtjev za izdavanje dozvole ako autotaksi prijevoznik ne ispunjava uvjete iz ─Źlanka 6. i 7. ove Odluke.

Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole donosi Odjel.

Protiv rje┼íenja iz stavka 2. ovoga ─Źlanka, autotaksi prijevoznik mo┼że izjaviti ┼żalbu nadle┼żnom tijelu sukladno zakonu.

 

─îlanak 9.

Autotaksi prijevoznik du┼żan je u slu─Źaju promjene podataka na temelju kojih je izdana dozvola o istom obavijestiti Odjel u roku od osam dana od dana promjene.

U slu─Źaju promjene podataka iz stavka 1. ovog ─Źlanka, Odjel ─çe izdati novu dozvolu s rokom va┼żenja koji je bio utvr─Ĺen prije promjene podataka.

Nova dozvola ─çe se izdati nakon vra─çanja dozvole ─Źije va┼żenje prestaje zbog promjene podataka.

 

─îlanak 10.

Autotaksi prijevoznik du┼żan je podnijeti Odjelu zahtjev za obnovu dozvole najkasnije tri mjeseca prije isteka njezina va┼żenja, ukoliko ┼żeli nastaviti s pru┼żanjem usluga prijevoza.

Zahtjev za obnovu dozvole mora sadr┼żavati dokumentaciju propisanu ─Źlankom 7. ove Odluke.

Odjel ─çe odobriti zahtjev za obnovu dozvole ako autotaksi prijevoznik u cijelosti ispunjava uvjete za dobivanje dozvole u smislu ─Źlanka 6. i 7. ove Odluke.

Odjel ─çe odbiti zahtjev za obnovu dozvole ako:

1. ┬áautotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga nije obavljao autotaksi prijevoz za koji tra┼żi obnovu u razdoblju od 30 dana uzastopno ili ako se nije pridr┼żavao uvjeta za obavljanje autotaksi prijevoza propisanih ovom Odlukom,

2. ┬áje autotaksi prijevoznik u razdoblju va┼żenja dozvole vi┼íe od dva puta prekr┼íio odredbe┬á ove ┬áOdluke,┬á Zakona ┬ái ┬ádrugih ┬ápropisa ┬ákoji ┬áse ┬áodnose ┬ána ┬áautotaksi prijevoz, ┼íto ┬áse ┬áutvr─Ĺuje ┬ána ┬áosnovu evidencije koju ┬ávode┬á tijela┬á koja ┬áprovode nadzor ┬ásukladno┬á zakonu ┬ákojim ┬áse ┬áure─Ĺuje ┬áprijevoz ┬áu ┬ácestovnom prometu ┬áte pravomo─çnih presuda sudbenih tijela.

Rješenje o odbijanju zahtjeva za obnovu dozvole donosi Odjel.

Protiv rje┼íenja iz stavka 5. ovoga ─Źlanka, autotaksi prijevoznik mo┼że izjaviti ┼żalbu nadle┼żnom tijelu sukladno zakonu.

 

─îlanak 11.

Autotaksi prijevozniku dozvola prestaje va┼żiti prije isteka vremena na koje je izdana u sljede─çim slu─Źajevima:

1. ┬áprestankom va┼żenja licencije,

2.  na zahtjev autotaksi prijevoznika,

3.  ako autotaksi prijevoznik prestane ispunjavati bilo koji od uvjeta na osnovu kojih je dobio dozvolu,

4. ┬áprestankom pravne osobe ili smr─çu fizi─Źke osobe autotaksi prijevoznika,

5. ┬áako autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga ne obavlja autotaksi prijevoz na temelju izdane dozvole uzastopno du┼że od 30 dana,

6.  ako autotaksi prijevoznik ne obavlja prijevoz sukladno odredbama zakona i ove Odluke,

7. ako se utvrdi da je izdana na temelju neistinitih podataka.

U slu─Źajevima iz stavka 1. ovog ─Źlanka autotaksi prijevozniku koji je u posjedu vi┼íe dozvola prestaju va┼żiti sve dozvole.

Autotaksi prijevoznik u slu─Źajevima iz stavka 1. ovoga ─Źlanka nema pravo na povrat naknade za izdavanje dozvole.

Rje┼íenje o prestanku va┼żenja dozvole donosi Odjel.

Protiv rje┼íenja iz stavka 2. ovoga ─Źlanka, autotaksi prijevoznik mo┼że izjaviti ┼żalbu nadle┼żnom tijelu sukladno zakonu.

 

─îlanak 12.

Autotaksi prijevoznik sa sjedi┼ítem odnosno prebivali┼ítem izvan podru─Źja Op─çine mo┼że obavljati autotaksi prijevoz na podru─Źju Op─çine isklju─Źivo ako mu je podru─Źje Op─çine krajnje odredi┼íte za pru┼żanje usluge autotaksi prijevoza ili ako je u prolazu.

Autotaksi prijevoznik iz stavka 1. ovog ─Źlanka ne smije na podru─Źju Op─çine primiti drugog putnika.

 

 

III. NA─îIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

 

─îlanak 13.

Autotaksi prijevoz se obavlja u vremenu od 00,00 do 24,00 sata.

Autotaksi prijevoz se obavlja na na─Źin da voza─Ź autotaksi vozila putnika ili skupinu putnika prima na jednom mjestu.

 

─îlanak 14.

Voza─Ź autotaksi vozila prima putnika na autotaksi stajali┼ítu, na cesti ili na njegov zahtjev na mjestu koje pozivom putem radio veze ili druge telekomunikacijske veze odredi putnik, pod uvjetom da to ne zabranjuju prometni propisi.

 

─îlanak 15.

Na autotaksi stajali┼ítu voza─Ź prima putnike prema redoslijedu stajanja njegova vozila na autotaksi stajali┼ítu.

Iznimno, na zahtjev putnika uslugu autotaksi prijevoza mo┼że pru┼żiti i voza─Ź koji nije prvi po redoslijedu ─Źekanja na autotaksi stajali┼ítu.

Ako voza─Ź, koji se nalazi na prvom mjestu autotaksi stajali┼íta, nije u mogu─çnosti primiti putnika na autotaksi stajali┼ítu mora napustiti prvo mjesto na autotaksi stajali┼ítu i zauzeti mjesto na za─Źelju.

 

─îlanak 16.

Zavrijeme obavljanja autotaksi prijevoza u vozilu mora se nalaziti:

1.   dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza,

2.┬á ┬áugovor ili potvrda o zaposlenju ako prijevoz obavlja voza─Ź,

3.   potvrda o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozilo kojim se obavlja djelatnost prijevoza prema posebnim propisima,

4.┬á ┬ápolica osiguranja od posljedica nesretnog slu─Źaja za sve putnike u vozilu,

5.┬á ┬áuvjerenje o polo┼żenom posebnom ispitu za voza─Źa autotaksi vozila,

6.┬á ┬ácjenik usluga autotaksi prijevoza (na hrvatskom i engleskom jeziku), ovjeren od nadle┼żnog tijela,

7.   plan Općine.

 

Izvadak iz cjenika usluga autotaksi prijevoza mora biti istaknut u vozilu na vidnom mjestu koje ─çe putniku omogu─çiti da se upozna s njegovim sadr┼żajem prije ulaska u vozilo.

 

─îlanak 17.

Autotaksi prijevoznik du┼żan je vozilo redovito odr┼żavati u ispravnom i ─Źistom stanju.

 

─îlanak 18.

┬áVoza─Ź za obavljanje autotaksi prijevoza mora imati:

1.┬á ┬ánavr┼íenih najmanje 21 godinu, te ako ima voza─Źku dozvolu najmanje 2 (dvije) godine,

2.┬á ┬áva┼że─çu voza─Źku dozvolu B kategorije najmanje dvije godine,

3.   uvjerenje o redovnom nadzornom zdravstvenom pregledu,

4.┬á ┬ápolo┼żen poseban ispit za voza─Źa autotaksi vozila.

 

─îlanak 19.

 

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza voza─Ź mora biti uredan i prikladno odjeven, uljudno se odnositi prema putnicima i ne smije pu┼íiti u vozilu za vrijeme vo┼żnje.

Voza─Źu nije dopu┼íteno obavljati uslugu autotaksi prijevoza pod utjecajem alkohola, droge ili drugih opojnih sredstava.

 

─îlanak 20.

Voza─Ź je du┼żan uz putnika primiti i njegovu prtljagu.

Voza─Ź mo┼że uz putnika primiti i njegove ku─çne ljubimce.

 

─îlanak 21.

Voza─Ź je du┼żan uslugu autotaksi prijevoza pru┼żiti svakoj osobi koja naru─Źi prijevoz bez obzira na duljinu i vrijeme vo┼żnje, osim u slijede─çim slu─Źajevima:

1.┬á ako je naru─Źitelj usluge pod utjecajem alkohola, droge ili drugih opojnih sredstava,

2.┬á ako se iz pona┼íanja naru─Źitelja usluge mo┼że opravdano posumnjati da je potencijalno opasan za sigurnost voza─Źa,

3.┬á ako su naru─Źitelj usluge ili njegova prtljaga prljavi u tolikoj mjeri da bi mogli uprljati druge putnike ili o┼ítetiti unutra┼ínjost vozila,

4.┬á ako je prtljaga u tolikoj mjeri obimna da ne mo┼że stati u prostor za prtljagu.

5.┬á ┬áje odredi┼íte izvan podru─Źja Op─çine.

 

Voza─Ź ne smije prevoziti dijete pred┼íkolske dobi bez nadzora odrasle osobe.

 

─îlanak 22.

Voza─Ź je du┼żan prijevoz obaviti najkra─çim putem odnosno putem koji mu odredi putnik, ako je to dopu┼íteno prometnim propisima, bez usputnog zaustavljanja, osim na zahtjev putnika.

Voza─Ź je du┼żan prijevoz obaviti bez obzira na duljinu vo┼żnje.

Odredi┼íte vo┼żnje odre─Ĺuje putnik.

Putnik mo┼że odobriti voza─Źu da uz njega primi i druge putnike.

U slu─Źaju da se jednom vo┼żnjom prevozi vi┼íe putnika koji idu u na isto odredi┼íte, usluga autotaksi prijevoza napla─çuje se kao jedna vo┼żnja.

U slu─Źaju da se jednom vo┼żnjom prevozi vi┼íe putnika na razli─Źita odredi┼íta, kad jedan od putnika napusti vozilo i plati uslugu autotaksi prijevoza, nastavak vo┼żnje se smatra novom vo┼żnjom pa se taksimetar ponovno uklju─Źuje.

 

─îlanak 23.

Voza─Ź autotaksi vozila du┼żan je na po─Źetku vo┼żnje uklju─Źiti taksimetar.

Naplata usluge autotaksi prijevoza obavlja se od trenutka kada putnik u─Ĺe u autotaksi vozilo, bez obzira na koji je na─Źin prijevoz naru─Źen.

 

─îlanak 24.

Voza─Ź autotaksi vozila du┼żan je naru─Źeni autotaksi prijevoz zavr┼íiti dolaskom na odredi┼íte te putniku izdati ra─Źun za obavljeni prijevoz.

Ra─Źun treba sadr┼żavati:

1.   naziv, sjedište odnosno prebivalište autotaksi prijevoznika,

2.┬á ┬áime i prezime voza─Źa,

3.   broj dozvole,

4.   registraciju vozila,

5.┬á ┬ádatum i vrijeme vo┼żnje,

6.   polazište i odredište,

7.┬á ┬ánov─Źani iznos naknade,

8.┬á ┬ápe─Źat autotaksi prijevoznika i potpis voza─Źa.

Voza─Ź autotaksi vozila du┼żan je po zavr┼íetku prijevoza pregledati vozilo, a na─Ĺene stvari prijaviti najbli┼żoj policijskoj postaji.

Ako zbog kvara na vozilu prijevoz nije mogu─çe zavr┼íiti, autotaksi prijevoznik du┼żan je osigurati putniku drugo vozilo za prijevoz do odredi┼íta.

 

IV. AUTOTAKSI VOZILO

 

─îlanak 25.

Autotaksi vozilo mora, osim uvjeta utvr─Ĺenih propisom kojim se odre─Ĺuju posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, ispunjavati i slijede─çe uvjete:

1. ┬ámo┼że imati najvi┼íe devet sjedala u koje se ubraja i sjedalo za voza─Źa,

2.  mora biti bijele boje,

3.┬á ┬ábiti opremljeno ispravnim i ba┼żdarenim protupo┼żarnim aparatom,

4.┬á ┬ábiti opremljeno ispravnim, ba┼żdarenim i plombiranim taksimetrom,

5. ┬á┬ámora imati na bo─Źnim stranama istaknuto obilje┼żje ÔÇťTAXI-RAKOVICAÔÇŁ te naziv pravne odnosno ime fizi─Źke osobe kojoj je izdana dozvola, a na krovu vozila svjetle─çu oznaku ''TAXI'',

6.   imati radio vezu ili drugu telekomunikacijsku vezu.

 

─îlanak 26.

Autotaksi prijevoznik mo┼że autotaksi vozilo koristiti za isticanje reklamnih poruka i ogla┼íavanje, pod uvjetom da reklamne poruke i oglasi ne zaklanjaju boju vozila i obilje┼żja na autotaksi vozilu istaknuta sukladno ─Źlanku 25. stavku 1. to─Źci 5. ove Odluke.

 

─îlanak 27.

Ako autotaksi prijevoznik koristi vozilo za vlastite-privatne potrebe, te su istovremeno s njim u vozilu i druge osobe, du┼żan je skinuti taksi oznaku odnosno transparent s vozila ili ga zakloniti specijalnom navlakom da ni u jednom svom dijelu transparent nije vidljiv.

 

V. AUTOTAKSI STAJALIŠTE

 

─îlanak 28.

Autotaksi stajali┼íta su ure─Ĺena i ozna─Źena mjesta na kojima stoje vozila i primaju putnike na prijevoz.

Lokacije za autotaksi stajali┼íta i broj stajali┼ínih mjesta utvr─Ĺuje Op─çinski na─Źelnik.

Za uporabu autotaksi stajališta ne plaća se pristojba.

Zabranjeno je du┼że zaustavljanje autotaksi vozila na mjestima koja nisu obilje┼żena kao autotaksi stajali┼íte.

 

─îlanak 29.

Autotaksi stajali┼íta obilje┼żavaju se odgovaraju─çom vertikalnom prometnom signalizacijom i odgovaraju─çom oznakom na kolniku.

Vertikalna prometna signalizacija postavlja se na po─Źetnom dijelu autotaksi stajali┼íta i na njoj se upisuje naziv autotaksi stajali┼íta, broj stajali┼ínih mjesta i radno vrijeme.

Na autotaksi stajali┼ítu ne smije stajati vi┼íe autotaksi vozila nego ┼íto ima obilje┼żenih stajali┼ínih mjesta.

Ure─Ĺivanje i odr┼żavanje autotaksi stajali┼íta obavlja Op─çina.

 

VI. CIJENA USLUGE AUTOTAKSI PRIJEVOZA

 

─îlanak 30.

Cijenu usluge autotaksi prijevoza utvr─Ĺuje prijevoznik.

Cijena usluge autotaksi prijevoza utvr─Ĺuje se Cjenikom, kojeg ovjerava Odjel.

Cjenik iz stavka 2. ovoga ─Źlanka mora sadr┼żavati:

1.  cijenu za relaciju do 3 km koja je fiksna i predstavlja startnu cijenu,

2. ┬ácijenu za jedan kilometar vo┼żnje izra┼żenu u kunama (bez lipa), za relaciju preko 3 km,

3. ┬ácijenu za jedan sat vo┼żnje brzinom manjom od grani─Źne ili za stajanje, koja ne mo┼że biti manja od cijene za jedan kilometar vo┼żnje,

4.┬á cijenu ─Źekanja, po obra─Źunskoj jedinici sat,

5. ┬ácijenu za vo┼żnju no─çu.

Vo┼żnjom no─çu, u smislu ove Odluke, smatra se vo┼żnja u vremenu od 24,00 sata do 06,00 sati.

Prijevoz prtljage uklju─Źen je u cijenu usluge autotaksi prijevoza utvr─Ĺenu Cjenikom iz stavka 2. ovoga ─Źlanka.

Cijena usluge autotaksi┬á prijevoza za relacije du┼że od 30 kilometara te cijena usluge autotaksi prijevoza ku─çnih ljubimaca utvr─Ĺuje se slobodnom pogodbom prije po─Źetka prijevoza.

Maksimalni iznos cijene usluge autotaksi prijevoza iz stavka 3. to─Źaka 1.-5. ovoga ─Źlanka utvr─Ĺuje Op─çinski na─Źelnik.

 

VII. ISPIT ZA VOZA─îA AUTOTAKSI VOZILA

 

─îlanak 31.

Voza─Ź autotaksi vozila mora imati polo┼żen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turisti─Źkim, prometnim i drugim zna─Źajnim objektima i znamenitostima na podru─Źju Op─çine.

Program ispita, vrijeme i na─Źin provjere znanja propisuje Odjel.

Ispit se pola┼że pred Povjerenstvom kojeg imenuje Op─çinski na─Źelnik.

Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga ─Źlanka ─Źine predsjednik i dva ─Źlana, od kojih je jedan predstavnik Turisti─Źke zajednice Op─çine Rakovica.

O polo┼żenom ispitu Povjerenstvo izdaje uvjerenje.

Administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Odjel.

Naknadu tro┼íkova za polaganje posebnog ispita za voza─Źa autotaksi vozila utvr─Ĺuje Op─çinski na─Źelnik.

 

VIII. NADZOR

 

─îlanak 32.

Nadzor nad primjenom ove Odluke provodi, sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, Inspekcija cestovnog prometa, Dr┼żavni inspektorat i komunalni redar.

U obavljanju poslova nadzora komunalni redar ovlašten je:

1.┬á kontrolirati rad prijevoznika osobno, preko korisnika usluga te na drugi adekvatan na─Źin,

2.┬á zabraniti neovla┼íteno pru┼żanje usluga,

3.  narediti uklanjanje nedostataka vezanih za propisani izgled i opremu vozila,

4. ┬ápredlo┼żiti izdavanje obveznog prekr┼íajnog naloga,

5.┬á napla─çivati nov─Źane kazne na mjestu po─Źinjenja prekr┼íaja, uz izdavanje potvrde,

6.  poduzimati i druge propisane mjere.

 

 

IX. PREKŠAJNE ODREDBE

 

─îlanak 33.

Nov─Źanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit ─çe se za prekr┼íaj fizi─Źka osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi, nov─Źanom kaznom od 500,00 do 3.000,00 kuna fizi─Źka osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost te nov─Źanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 7.000,00 kuna pravna osoba ako postupi protivno odredbama Ove Odluke.

 

─îlanak 34.

Ako po─Źinitelj prekr┼íaja ne pristane platiti nov─Źanu kaznu na mjestu po─Źinjenja prekr┼íaja, izdat ─çe mu se obavezni prekr┼íajni nalog, s uputom da nov─Źanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od dostave prekr┼íajnog naloga.

 

 

X. ZAVRŠNE ODREDBE

 

─îlanak 35.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ''Glasniku Karlova─Źke ┼żupanije''.

 

KLASA: 340-01/11-01/01

URBROJ: 2133/16-11-1

Rakovica, 29.04.2011.

                                                                                              

PREDSJEDNIK OP─ćINSKOG VIJE─ćA

Zoran Luketi─ç, bacc.oec.

Sve─Źana zastava

 

VIZIJA OP─ćINE RAKOVICA 2016.-2020.┬á
Vizija Op─çine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetni┼ítva kroz racionalno kori┼ítenje prora─Źunskih sredstava i optimalnim iskori┼ítavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga podru─Źja te pove─çao standard ┼żivljenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OP─ćINE RAKOVICA┬á2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OP─ćINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnja─Źar

Koncesionirani dimnja─Źar za op─çine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ─îI┼á─ćENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Podru─Źna ┼íkola bra─çe Pavli─ç, Dre┼żnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Mati─Źni ured

Mati─Źni ured Slunj - Mati─Źno podru─Źje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna slu┼żba

Poljoprivredna savjetodavna slu┼żba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Dre┼żnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno dru┼ítvo Dre┼żnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lova─Źko dru┼ítvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bi─çani─ç, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lova─Źko dru┼ítvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjkovi─ç, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilje┼żni─Źki ured

Martina Naletili─ç, Trg Franje Tu─Ĺamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i ─Źetvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured ne─çe biti otvoren za stranke.

┼ŻUPNIK

DON MATE KUJUND┼ŻI─ć

098/943-9363

 

OGLASNA PLO─îA

GROBLJA, UKOPI, MRTVA─îNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turisti─Źka zajednica

 

Razvojna agencija Karlova─Źke ┼żupanije

Radio Slunj