Top Panel
Utorak 04 Kol 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o visini naknade za zakup javnih površina za proslave blagdana i sličnih manifestacija (GKŽ 26 11)

 Na temelju članka 43. Odluke o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska i pokretnih naprava ( Glasnik karlovačke županije br. 7/11), te članka 39. Statuta Općine Rakovica (Glasnik Karlovačke županije br. 21/09), općinski načelnik Općine Rakovica donosi

 

ODLUKU

 o visini naknade za zakup javnih površina za proslave blagdana i sličnih manifestacija

 

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se cijena i način naplate korištenja javnih površina za postavljanje pokretnih naprava u naseljima Općine Rakovica za vrijeme održavanja blagdana i drugih manifestacija koje traju najduže tri dana.

 

Članak 2.

Za postavu pokretnih naprava namijenjenih pružanju ugostiteljskih, zabavnih, sportskih, trgovačkih i drugih prigodnih usluga za vrijeme obilježavanja blagdana ili održavanja drugih manifestacija na javnim površinama, određuje se cijena zakupa po danu za  m2 zauzete površine, koju na dan održavanja utvrđuje komunalni redar Općine Rakovica, te na licu mjesta naplaćuje zakupninu od zakupaca . Suglasnost za zakup izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica.

 

Članak 3.

Za zauzete površine određene člankom 2. ove Odluke naplaćuje se zakup dnevno po slijedećim namjenama i cijenama:

A. UGOSTITELJSKA NAMJENE

  1) Površine do 100 m2 …………………………………………14,00 kn/m2
  2) Površine veće od 100 do 200 m2 ………………………15,00 kn/m2
  3) Površine veće od 200 do 300 m2 ………………………16,00 kn/m2

 Za svako daljnje proširenje preko 300 m2 plaća se 50,0 kn/m2

 

B. VELIKI I MALI VRTULJAK I OSTALE ZABAVNE NAPRAVE

 Sve površine …………………………………………………………5,0 kn /m2

 

C. BIŽUTERIJA,PREHRAMBENI ARTIKLI (voće, kokice, plodine i sl.)

 Sve površine ……………………………………………………………50,00 kn/m2

 

D. OSTALI MANJI STOLOVI

Paušalno ……………………………………………………………… 100,00 kn/dan

 

 

Članak 4.

Prikupljena najamnina uplatit će se na žiro – račun Proračuna općine Rakovica.

 

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Karlovačke županije.

 

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti dosadašnja Odluka o davanju u zakup javnih površina na blagdane i sl. proslave ili manifestacije KLASA: 022-05/06-01/04 od 22.05.2011.

 

KLASA: 415-07/11-01/01

URBROJ:2133/16-11-1

Rakovica, 10.06.2011.

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

Franjo Franjković

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj