Top Panel
Nedjelja 21 Srp 2019
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o radnom vremenu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica (GKŽ 36 10)

 

 

Na temelju članka 8. Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela (''Glasnik Karlovačke županije'' broj 27/09) i članka 39. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' broj 21/09) općinski načelnik Općine Rakovica dana 10. rujna 2010. donosi

 

 ODLUKU
o radnom vremenu u Jedinstvenom upravnom odjelu

Općine Rakovica

 

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se radno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: Odjel), te raspored radnog vremena tijekom tjedna i radnog dana, uredovni dani i vrijeme za rad sa strankama.

 

Članak 2.

U Odjelu iz članka 1. ove Odluke radno vrijeme traje 40 sati tjedno, od ponedjeljka do petka.

Dnevno radno vrijeme u Odjelu iz članka 1. ove Odluke je u sve radne dane od 7,00 do 15,00 sati.

 

Članak 3.

U Odjelu iz članka 1. ove Odluke stranke se primaju ponedjeljkom od 7,30 do 10,00 sati i od 10,30 do 15,00 sati, od utorka do petka od 8,00 do 10,00 sati i od 11,00 do 13,00 sati.

 

Članak 4.

Iznimno, od odredaba članaka 2. i 3. ove Odluke, općinski načelnik i pročelnik Odjela mogu, ovisno o potrebama, za pojedine službenike i namještenike Odjela, odrediti i drugačiji raspored tjednog i dnevnog radnog vremena.

 

Članak 5.

Dnevni odmor službenika i namještenika tijekom radnog vremena traje 30 minuta i to svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 10,30 sati.

 

Članak 6.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica da putem sredstava javnog priopćavanja, na oglasnim pločama tijela gradske uprave i mjesnih odbora na području Općine Rakovica, odnosno na drugi prikladan način obavijesti javnost o radnom vremenu tijela gradske uprave, odnosno uredovnom vremenu za rad sa strankama.

 

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 113-02/10-01/01
URBROJ: 2133/16-10-1
Rakovica, 10.09. 2010.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Franjo  Franjković 

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

GORAN ANTUNOVIĆ

099/591-9760

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj