Top Panel
Utorak 14 Kol 2018
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ODLUKA o preuzimanju poslovnog udjela u trg. društvu Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o.

 

  

Na temelju članka 1. Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o. (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 33/10) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (Glasnik Karlovačke županije br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica  na 18. sjednici održanoj dana 22.12.2010. godine donijelo je

 

        

ODLUKU

o preuzimanju nominalnog poslovnog udjela u trgovačkom društvu Razvojna

agencija Karlovačke županije d.o.o. za poticanje i razvoj poduzetništva

 

Članak 1.

Općina Rakovica (OIB: 32809923710) preuzima 0,91% nominalnog poslovnog udjela u  trgovačkom društvu Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o. za poticanje i razvoj poduzetništva, uz naknadu u novcu i to u iznosu od 1.700,00 kn (slovima: tisuću sedamstokuna).

 

Članak 2.

Općina Rakovica će izvršiti uplatu temeljnog kapitala u iznosu od 1.700,00 kn (slovima: tisućusedamstokuna), a koji temeljni ulog je razmjeran preuzetom poslovnom udjelu od 0,91%, u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke na račun Razvojne agencije Karlovačke županije d.o.o., broj 2400008-1190257936 uz naznaku Uplata iznosa nominalnog poslovnog udjela Općine Rakovica.

 

Članak 3.

Ovlašćuje se općinski načelnik Franjo Franjković na potpisivanje Ugovora o pristupanju Općine Rakovica trgovačkom društvu Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o. za poticanje i razvoj poduzetništva.

           

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 302-01/10-01/07

URBROJ: 2133/16-10-4                   

Rakovica, 22.12.2010.                                         

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Zoran Luketić, bacc.oec.

 

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634 - 978; ili: 421 - 313; Mob: 099/ 430 - 443

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj