Top Panel
Četvrtak 28 Svi 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjeni odluke o imenovanju članova upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje

 

 

Općinsko Vijeće Općine Rakovica, temeljem članka 23. Statuta Općine Rakovica (Glasnik Karlovačke županije broj 21/09), na temelju članka 11. stavka 6. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (''Narodne novine'' br. 163/03, 94/04, 48/05, 141/06, 60/08, 38/09 i 92/10), članka 35. Stavka 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 75. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 70/05 i 139/08) na svojoj 16. sjednici održanoj dana 22.09.2010. godine donosi

 

 O  D  L  U  K  U

O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA

JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM

VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE RAKOVICA

 

I.

Mijenja se alineja 3. točke 1. Odluke o imenovanju članova upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 11/09) na način da glasi:

 ''- ZORAN LUKETIĆ iz Oštarskih Stanova, Oštarski Stanovi 142, rođen 16.10.1965. godine, osobna iskaznica br. 103179333/08 izdana od PP Slunj – član,''

 

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''

 

KLASA: 024-01/10-01/01

URBROJ: 2133/16-10-1

Rakovica, 22.09.2010.

                                                                                  

Predsjednik općinskog vijeća

Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj