Top Panel
Ponedjeljak 28 Ruj 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o agrotehni─Źkim mjerama (GK┼Ż 09 10)

 

 

Na temelju ─Źlanka 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom zemlji┼ítu (''Narodne novine'' br. 152/08), Programa aktivnosti u provedbi mjera za┼ítite od po┼żara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2010. godini (''Narodne novine'' br. 03/10) i ─Źlanka 23. Statuta Op─çine Rakovica (''Glasnik Karlova─Źke ┼żupanije'' br. 21/09), Op─çinsko vije─çe Op─çine Rakovica na 11. sjednici odr┼żanoj dana 17. o┼żujka 2010. donijelo je

 

O  D  L  U  K  U

o agrotehni─Źkim mjerama, mjerama za ure─Ĺivanje

i odr┼żavanje poljoprivrednih rudina te mjerama za┼ítite od po┼żara

┬ána poljoprivrednom zemlji┼ítu na podru─Źju Op─çine Rakovica

 

 

I. OP─ćE ODREDBE

 

─îlanak 1.

Ovom Odlukom utvr─Ĺuju se agrotehni─Źke mjere u slu─Źajevima u kojima bi propu┼ítanje tih mjera nanijelo ┼ítetu, onemogu─çilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, mjere za ure─Ĺivanje i odr┼żavanje poljoprivrednih rudina te mjere za┼ítite od po┼żara koje se moraju provoditi da bi se sprije─Źila pojava i ┼íirenje po┼żara na poljoprivrednim povr┼íinama.

 

─îlanak 2.

Pod poljoprivrednim zemlji┼ítem smatraju se poljoprivredne povr┼íine: oranice, vrtovi, livade, pa┼ínjaci, vo─çnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i mo─Źvare kao i drugo zemlji┼íte koje se mo┼że privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Poljoprivredno zemlji┼íte ─Źestice unutar gra─Ĺevinskog podru─Źja povr┼íine preko 1000 m i zemlji┼íte izvan gra─Ĺevinskog zemlji┼íta planirano dokumentima prostornog ure─Ĺenja za izgradnju koje su u Katastru ozna─Źene kao poljoprivredna kultura, mora se odr┼żavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju i u tu svrhu koristit do kona─Źnosti akta kojim se odobrava gradnja.

Pod odr┼żavanjem obradivog zemlji┼íta iz prethodnog stavka smatra se spre─Źavanje njegove zakorovljenosti i obrastanje vi┼íegodi┼ínjim raslinjem.

 

II. AGROTEHNI─îKE MJERE

─îlanak 3.

Vlasnici odnosno ovla┼ítenici poljoprivrednog zemlji┼íta du┼żni su obradivo poljoprivredno zemlji┼íte obra─Ĺivati ne umanjuju─çi njegovu vrijednost sukladno agrotehni─Źkim mjerama.

 

─îlanak 4.

U svrhu za┼ítite poljoprivrednog zemlji┼íta utvr─Ĺuju se slijede─çe agrotehni─Źke mjere:

- zaštita od erozije,

- spre─Źavanje zakorovljenosti,

- zabrana odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na odre─Ĺenom podru─Źju,

- suzbijanje biljnih bolesti i ┼íteto─Źina,

- korištenje i uništavanje biljnih otpadaka.

 

─îlanak 5.

U svrhu za┼ítite poljoprivrednog zemlji┼íta od erozije utvr─Ĺuju se slijede─çe agrotehni─Źke mjere:

- ograni─Źavanje ili potpuna zabrana sje─Źe dugogodi┼ínjih nasada, osim sje─Źe iz agrotehni─Źkih razloga,

- ograni─Źavanje iskori┼ítavanja pa┼ínjaka propisivanjem vrsta i broja stoke te vremena i na─Źina ispa┼íe,

- zabrana preoravanja livada, pa┼ínjaka i neobra─Ĺenih povr┼íina na strmim zemlji┼ítima i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodi┼ínjim kulturama,

- zabrana skidanja humusnog, odnosno orani─Źnog sloja povr┼íine poljoprivrednog zemlji┼íta,

- obvezno zatravljivanje strmog zemljišta,

- zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura, odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih kultura.

Ovla┼ítenici i vlasnici poljoprivrednog zemlji┼íta du┼żni su odr┼żavati dugogodi┼ínje nasade i vi┼íegodi┼ínje kulture podignute radi za┼ítite od erozije na tom zemlji┼ítu.

 

─îlanak 6.

┬áU svrhu sprje─Źavanja zakorovljenosti, vlasnici odnosno ovla┼ítenici poljoprivrednog zemlji┼íta du┼żni su spre─Źavati obrastanje poljoprivrednog zemlji┼íta korovima i vi┼íegodi┼ínjim raslinjem.

Uni┼ítavanje korova i vi┼íegodi┼ínjeg raslinja mo┼że se vr┼íiti primarnom obradom tla, ko┼ínjom, sje─Źom, tretiranjem kemijskim sredstvima, spaljivanjem i dr.

Vlasnici, odnosno ovla┼ítenici poljoprivrednog zemlji┼íta du┼żni su redovito kositi travu i korov, posebno u blizini me─Ĺa, kako ne bi do┼ílo do ometanja razvoja kultura na susjednom zemlji┼ítu.

Uni┼ítavanje korova spaljivanjem mo┼że se vr┼íiti samo ako su poduzete mjere za┼ítite od po┼żara sukladno odredbama ove Odluke.

           

─îlanak 7.

Agrotehni─Źka mjera obveze uzgoja pojedinih vrsta bilja na odre─Ĺenom podru─Źju provodi se na marginalnom poljoprivrednom zemlji┼ítu male proizvodne sposobnosti (uz vodotoke, na podru─Źjima s visokom razinom podzemne vode i sl.).

Vlasnici i ovla┼ítenici poljoprivrednog zemlji┼íta du┼żni su saditi brzorastu─çe drve─çe u mjeri potrebnoj za za┼ítitu zemlji┼íta od erozije.

Zabranjeno je svako po┼íumljavanje poljoprivrednog zemlji┼íta (oranica, vrtova, vo─çnjaka i livada) kao i sadnja drvoreda na istom, naro─Źito neposredno uz poljske putove.

           

─îlanak 8.

Radi sprje─Źavanja pojave i ┼íirenja te za┼ítite od bolesti i ┼ítetnika obvezna je pravilna primjena za┼ítitnih sredstava na na─Źin odre─Ĺen pozitivnim zakonskim propisima, kao i kori┼ítenje za┼ítitnih sredstava dozvoljenih osnovnim standardima proizvodnje zdravstveno ispravne hrane.

 

─îlanak 9.

Mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju:

1. kompostiranje korisnih biljnih otpadaka,

2. obvezno uklanjanje suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehni─Źkih mjera u vi┼íegodi┼ínjim nasadima, najkasnije do 1. svibnja teku─çe godine,

3. obvezno zaoravanje biljnih ostataka na poljoprivrednom zemlji┼ítu nakon ┼żetve u roku od 15 dana od zavr┼íetka ┼żetve,

4. obvezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon sje─Źe i ─Źi┼í─çenja ┼íuma, putova i me─Ĺa na ┼íumskom zemlji┼ítu, koje grani─Źi s poljoprivrednim zemlji┼ítem.

Uni┼ítavanje biljnih otpadaka i korova spaljivanjem poduzima se uz provo─Ĺenje odgovaraju─çih mjera za┼ítite od po┼żara sukladno odredbama ove Odluke i drugih propisa kojima je regulirano to podru─Źje.

 

III. MJERE ZA URE─ÉIVANJE I ODR┼ŻAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

 

─îlanak 10.

Kao mjere za ure─Ĺivanje i odr┼żavanje poljoprivrednih rudina utvr─Ĺuju se:

- odr┼żavanje ┼żivica i me─Ĺa,

- odr┼żavanje poljskih putova,

- ure─Ĺivanje i odr┼żavanje kanala,

- sprje─Źavanje zasjenjivanje susjednih ─Źestica i

- odr┼żavanje vjetrobranih pojasa.┬á┬á┬á┬á

─îlanak 11.

Vlasnici odnosno ovla┼ítenici poljoprivrednog zemlji┼íta koji zasade ┼żivicu, du┼żni su je redovito odr┼żavati i orezivati.

┼Żivice uz poljoprivredno zemlji┼íte moraju se odr┼żavati tako da svojom ┼íirinom i visinom ne zasjenjuju susjedne parcele, odnosno ometaju njihovo iskori┼ítavanje.

Podizanje ograda mora se izvesti na dovoljnoj udaljenosti od me─Ĺe tako da se omogu─çi nesmetano iskori┼ítavanje susjedne parcele.

Vlasnici i ovla┼ítenici poljoprivrednog zemlji┼íta du┼żni su iskr─Źiti ┼żivice na me─Ĺama izme─Ĺu obradivih povr┼íina, kao i na povr┼íinama koje su pogodne za poljoprivrednu proizvodnju.

 

─îlanak 12.

Vlasnici i ovla┼ítenici poljoprivrednog zemlji┼íta du┼żni su odr┼żavati poljske putove koje koriste, najmanje u opsegu potrebnom za uobi─Źajeni prijevoz poljoprivrednim vozilima i strojevima.

Poljski put utvr─Ĺen kao nerazvrstana cesta odr┼żava se sukladno propisima o cestama.

Zabranjuje se podizanje ograda, sadnja drveća, postavljanje stogova slame, kukuruzovine i poduzimanje drugih radnji koje ometaju prohodnost puta na udaljenosti manjoj od 1 m od granice puta, a obvezno je odstranjivanje šikara na istoj udaljenosti.

Zabranjeno je skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove.

 

─îlanak 13.

Vlasnici, odnosno ovla┼ítenici poljoprivrednog zemlji┼íta kroz koje prolaze prirodni ili umjetni kanali oborinskih voda, odnosno vlasnici ili ovla┼ítenici tih kanala, u slu─Źajevima kada su ti kanali gra─Ĺeni kao zasebni objekti, obvezni su iste ─Źi┼í─çenjem odr┼żavati u stanju funkcionalne sposobnosti, kako bi se omogu─çilo prirodno otjecanje oborinskih voda.

Zabranjeno je bilo kakvo odlaganje sme─ça, zemlje i drugih otpadaka u kanalima ili na njihovim bankinama.

 

─îlanak 14.

Pojedina─Źna stabla, odnosno trajne nasade, vlasnici i ovla┼ítenici poljoprivrednog zemlji┼íta moraju podizati na dovoljnoj udaljenosti od susjednih parcela kako ne bi zasjenjivale susjedno zemlji┼íte, osim ukoliko se vlasnici i ovla┼ítenici susjednih parcela druk─Źije ne dogovore.

 

─îlanak 15.

Ako je zemlji┼íte izlo┼żeno jakim vjetrovima vlasnik odnosno ovla┼ítenik poljoprivrednog zemlji┼íta obvezan je u svrhu za┼ítite od vjetra, zasaditi vjetrobrani pojas zemlji┼íta stabla┼íicama, te isti odr┼żavati.

Op─çinski Na─Źelnik Op─çine Rakovica mo┼że propisati za svaki pojedina─Źni slu─Źaj vlasnicima zemlji┼íta obvezu sadnje odnosno odr┼żavanja vjetrobranih pojasa.

 

IV. MJERE ZA┼áTITE OD PO┼ŻARA

 

─îlanak 16.

Radi spre─Źavanja po┼żara na poljoprivrednom zemlji┼ítu vlasnici odnosno ovla┼ítenici du┼żni su:

- odr┼żavati i ure─Ĺivati poljoprivredne povr┼íine, me─Ĺe, ┼żivice i poljske putove,

- poljoprivredne putove odr┼żavati sposobnima za prolaz vatrogasnih vozila,

- uklanjati suhe biljke, ostatke nakon provedenih agrotehni─Źkih mjera u trajnim nasadima najkasnije do 1. svibnja teku─çe godine,

- uklanjati suhe biljne ostatke nakon ┼żetve najkasnije u roku 15 dana,

- spre─Źavati zatravljivanje i zarastanje vi┼íegodi┼ínjim korovima i raslinjem.

 

─îlanak 17.

Vlasnici odnosno ovla┼ítenici poljoprivrednog i drugog zemlji┼íta te druge fizi─Źke osobe du┼żne su prije spaljivanja suhe trave, korova, suhog ┼żbunja i biljnog otpada poduzeti odgovaraju─çe mjere opreza, osigurati odgovaraju─ça sredstva za poduzimanje mjera za┼ítite od po┼żara sukladno propisima o za┼ítiti od po┼żara a osobito:

- prijaviti spaljivanje sukladno ─Źlanku 18. ove Odluke,

- spaljivanje obaviti tijekom dana za mirnog vremena bez vjetra,

- osigurati da suha trava, korov, suho ┼żbunje i drugi otpad, ovisno o koli─Źini i zapaljivosti bude dovoljno udaljen od drugih objekata ili povr┼íina sa zapaljivim tvarima,

- na poljoprivrednom zemlji┼ítu paliti suhu travu, spaljivati korov i biljni otpad te lo┼żiti otvorenu vatru, samo na odgovaraju─çim mjestima i uz poduzimanju odgovaraju─çih mjera opreza,

- osigurati spaljivanje ostataka biljaka nakon ┼żetve odnosno berbe te drugog lako zapaljivog biljnog otpada na poljoprivrednom zemlji┼ítu odvajanjem od susjednog zemlji┼íta preoravanjem pojasa ┼íirine tri metra,

- stalno neposredno nadzirati spaljivanje sve do potpunog gašenja vatre na cijeloj zapaljenoj površini,

- tijekom spaljivanja osigurati potrebiti broj djelatnika, odgovaraju─çu opremu i sredstva za za┼ítitu od po┼żara, ovisno o obujmu i vrsti biljnog otpada koji se spaljuje,

- poduzeti i druge potrebite mjere za za┼ítitu i spre─Źavanje mogu─çnosti ┼íirenja po┼żara na susjedne povr┼íine.

 

─îlanak 18.

Pravne i fizi─Źke osobe iz ─Źlanka 17. ove Odluke du┼żne su neposredno prije spaljivanja biljnih otpadaka u ve─çem opsegu i na ve─çim povr┼íinama, kojim bi se moglo ugroziti druge povr┼íine ili objekte (industrijske gra─Ĺevine i postrojenja, stambene i druge objekte, elektri─Źne i telefonske stupove i vodove, prometnice, poljoprivredne i ┼íumske povr┼íine i sl) prijaviti namjeravane radnje Policijskoj postaji Slunj.

Spaljivanje manjih povr┼íina otpadnih tvari koje objektivno ne mo┼że ugroziti druge objekte ili povr┼íine, pravne i fizi─Źke osobe iz ─Źlanka 17. ove Odluke nisu obvezne prijaviti ali su obvezne poduzeti sve potrebite mjere da se vatra ne pro┼íiri na susjedne objekte ili povr┼íine.

 

─îlanak 19.

Prijava iz ─Źlanka 18. ove Odluke treba sadr┼żavati podatke o tome tko obavlja spaljivanje, vremenu i mjestu spaljivanja, vrsti biljnog otpada koji se spaljuje, mjerama za┼ítite od po┼żara koje ─çe se poduzeti pri spaljivanju, kao i druge podatke od zna─Źaja za za┼ítitu od po┼żara pri spaljivanju.

Prijavu iz prethodnog stavka podnositelji su du┼żni podnijeti prije po─Źetka spaljivanja.

 

─îlanak 20.

Policijska postaja Slunj zabranit ─çe spaljivanje biljnog otpada, ukoliko nisu ispunjeni uvjeti i poduzeti odgovaraju─çe mjere za┼ítite od po┼żara utvr─Ĺene ovom Odlukom, te upoznati podnositelja prijave s razlozima zabrane.

 

V. NADZOR

 

─îlanak 21.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi poljoprivredni redar i poljoprivredni inspektori Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja prema svojim nadle┼żnostima.

Op─çina Rakovica ─çe o utvr─Ĺenom stanju i poduzetim mjerama redovito izvje┼ítavati poljoprivrednu inspekciju u podru─Źnoj jedinici Ministarstva.

 

VI. KAZNENE ODREDBE

 

─îlanak 22.

Nov─Źanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit ─çe se za prekr┼íaj fizi─Źka osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi, nov─Źanom kaznom od 500,00 do 3.000,00 kuna fizi─Źka osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost te nov─Źanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna pravna osoba ako postupi protivno odredbama Ove Odluke.

 

─îlanak 23.

Ako po─Źinitelj prekr┼íaja ne pristane platiti nov─Źanu kaznu na mjestu po─Źinjenja prekr┼íaja, izdat ─çe mu se obavezni prekr┼íajni nalog, s uputom da nov─Źanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od dostave prekr┼íajnog naloga.

           

 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

 

─îlanak 24.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje va┼żiti Odluka o mjerama za kori┼ítenje poljoprivrednog zemlji┼íta na podru─Źju Op─çine Rakovica (KLASA: 021-05/03-01/07, URBROJ: 2133/16-10-1 od dana 16.12.2003. godine).

 

─îlanak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlova─Źke ┼żupanije.

 

KLASA: 320-01/10-01/03

URBROJ: 2133/16-10-1

Rakovica, 17.03.2010.

 

                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                    Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

 

Sve─Źana zastava

 

VIZIJA OP─ćINE RAKOVICA 2016.-2020.┬á
Vizija Op─çine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetni┼ítva kroz racionalno kori┼ítenje prora─Źunskih sredstava i optimalnim iskori┼ítavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga podru─Źja te pove─çao standard ┼żivljenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OP─ćINE RAKOVICA┬á2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OP─ćINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnja─Źar

Koncesionirani dimnja─Źar za op─çine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ─îI┼á─ćENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Podru─Źna ┼íkola bra─çe Pavli─ç, Dre┼żnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Mati─Źni ured

Mati─Źni ured Slunj - Mati─Źno podru─Źje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna slu┼żba

Poljoprivredna savjetodavna slu┼żba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Dre┼żnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno dru┼ítvo Dre┼żnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lova─Źko dru┼ítvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bi─çani─ç, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lova─Źko dru┼ítvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjkovi─ç, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilje┼żni─Źki ured

Martina Naletili─ç, Trg Franje Tu─Ĺamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i ─Źetvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured ne─çe biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

┼ŻUPNIK

DON MATE KUJUND┼ŻI─ć

098/943-9363

 

OGLASNA PLO─îA

GROBLJA, UKOPI, MRTVA─îNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turisti─Źka zajednica

 

Razvojna agencija Karlova─Źke ┼żupanije

Radio Slunj