Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluke 2010.

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 51 10) 19 Prosinac 2010 4389
PRORAČUN-ODLUKA O IZVR.2010 (18) 19 Prosinac 2010 4904
Rješenje o verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća Općine Rakovica 19 Prosinac 2010 4600
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva (2010.) 16 Prosinac 2010 7750
PRAVILNIK o radu lokalnih službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica 16 Prosinac 2010 4969
Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodataka za uspješnost na radu 16 Prosinac 2010 4783
Odluka o utvrđivanju područja za petogodišnji program za katastarsku izmjeru na području općine Rakovica 16 Prosinac 2010 4614
Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Rakovica (GKŽ 18 10) 16 Prosinac 2010 5255
Odluka o radnom vremenu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica (GKŽ 36 10) 16 Prosinac 2010 5389
Odluka o pristupanju Općine Rakovica trg. društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. 16 Prosinac 2010 3884
Odluka o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkom gospodarenju otpadom na području Karlovačke županije 16 Prosinac 2010 4066
ODLUKA o preuzimanju poslovnog udjela u trg. društvu Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o. 16 Prosinac 2010 4017
Odluka o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (GKŽ 25 10) 16 Prosinac 2010 5007
Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika 16 Prosinac 2010 5680
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (GKŽ 41 10)2010 16 Prosinac 2010 4173
ODLUKA o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa 16 Prosinac 2010 4973
Odluka o koeficijentima službenika i namještenika 16 Prosinac 2010 6357
Odluka o izmjeni statističkih dokumenata o granicama naselja 16 Prosinac 2010 4772
Odluka o izmjeni odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (GKŽ 41 10) 16 Prosinac 2010 5222
Odluka o izmjeni odluke o imenovanju članova upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje 16 Prosinac 2010 4458
Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete (GKŽ 28 10) 16 Prosinac 2010 4554
Odluka o dopuni Odluke o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 28 10) 16 Prosinac 2010 4441
Odluka o dodjeli javnih priznanja 2010. 16 Prosinac 2010 2282
Odluka o agrotehničkim mjerama (GKŽ 09 10) 16 Prosinac 2010 4946
Izvješće o radu načelnika 1. polugod. 2010. 16 Prosinac 2010 4724
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA (LIPANJ - PROSINAC 2009.) 16 Prosinac 2010 5076
Ispravak odluke o raspolaganju nekretninama (GKŽ 51 10) 16 Prosinac 2010 4314
Ispravak odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (GKŽ 51 10) 15 Prosinac 2010 4911
Ispravak odluke o općinskim porezima 15 Prosinac 2010 5362
Ispravak odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (GKŽ 51 10) 15 Prosinac 2010 4268
Ispravak odluke o naknadama za rad u Vijeću i radnim tijelima (GKŽ 07 10) 15 Prosinac 2010 4693
Etički kodeks za dužnosnike u Općini Rakovica (GKŽ 36 10) 15 Prosinac 2010 4869
Etički kodeks JUO Općine Rakovica (GKŽ 36 10) 15 Prosinac 2010 4954
SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA 15 Prosinac 2010 4587
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU - NOVI (2010.) (GKŽ 36 10) 15 Prosinac 2010 5500

ŽUPNIK

GORAN ANTUNOVIĆ

099/591-9760

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj