Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora

 

 

Na temelju članka 3. stavka 2. točke 3. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Općine Rakovica (KLASA: 402-01/09-01/03, URBROJ: 2133/16-09-1 od dana 05.11.2009. godine) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (“Glasnik Karlovačke županije’’ broj 21/09) Općinsko vijeće Općine Rakovica, na 5. sjednici održanoj dana 05.11.2009. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje naknada troškova za rad predsjednika, potpredsjednika i članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Rakovica.

 

Članak 2.

Predsjednik, potpredsjednici i članovi vijeća mjesnih odbora na području Općine Rakovica imaju pravo na naknadu troškova u neto iznosu od 170,00 kn po prisustvovanju sjednici.

 

Članak 3.

Novčana sredstva za naknade iz članka 2. ove Odluke osiguravaju se u proračunu Općine Rakovica.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije”

 

KLASA: 402-01/09-01/02

URBROJ: 2133/16-09-1

Rakovica, 05. 11.2009.

 

Predsjednik:

Zoran Luketic, bacc.oec.

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj