Top Panel
Ponedjeljak 13 Srp 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica (GKŽ 33 09)

 

 

Na osnovu članka 23. Statuta  Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), te Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (KLASA: 363-02/05-01/06 od dana 28.09.2009.) Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 4. sjednici održanoj dana 28.09.2009. donosi

 

O D L U K U

o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica

 

Članak 1.

Ovom Odlukom povjerava se dio  poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica komunalnom trgovačkom društvu Spelekom d.o.o. 

 

Članak 2.

Poslovi iz članka 1. ove Odluke odnose se na radove:

- nasipanja udarnih rupa na makadamskim prometnicama,

- sanaciji udarnih rupa na asfaltnom kolniku,

- čišćenju snijega na području općine Rakovica u zimskom periodu,

- uređivanja i održavanja odvodnih kanala uz prometnice.

 

Članak 3.

Poslove iz članka 2. ove Odluke Spelekom d.o.o dužan je obavljati preko vlastite službe ili u kooperaciji s registriranim pravnim ili fizičkim osobama, a po ispostavljenoj narudžbi ili Planu za obavljanje određenih poslova od strane Općine Rakovica.

 

Članak 4.

Za navedene poslove iz članka 2. ove Odluke Spelekom d.o.o. dostavit će cijene radova sukladno uputama za dostavu cijena te ugovore s eventualnim kooperantima.

 

Članak 5.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica za pripremu dokumentacije.

 

Članak 6.

Obavljanje poslova iz članka 2. ove Odluke povjerava se na period od 4 (četiri) godine.

                                                                      

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 363-02/09-01/07

URBROJ: 2133/16-09-01

Rakovica, 28.09.2009.

                                                                       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                       Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj