Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluke 2009.

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
UPU- UKIDANJE 15 Prosinac 2009 2253
UPU Čatrnja - Odluka 15 Prosinac 2009 4552
Statut Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 3670
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 2881
RJEŠENJE o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 3755
RJEŠENJE o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 3259
RJEŠENJE o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 15 Prosinac 2009 3612
RJEŠENJE o izboru Odbora za izbor i imenovanja 15 Prosinac 2009 3465
RJEŠENJE o izboru Odbora za financije i proračun 15 Prosinac 2009 3425
Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 2794
PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU- Izmjena (08. 2009.) 15 Prosinac 2009 1645
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU - izmjene 15 Prosinac 2009 2129
PRAVILNIK O STIPENDIRANJU - izmjene i dopune 15 Prosinac 2009 1935
PPU-odluka 15 Prosinac 2009 2774
PPO-ODLUKA O IZMJENI 15 Prosinac 2009 1863
Povjerenstvo za popis birača (2009) 15 Prosinac 2009 3028
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 3463
Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 3536
Odluka o prekoračenju dopuštenih razina buke (GKŽ 42 09) 15 Prosinac 2009 3544
Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Rakovica (GKŽ 33 09) 15 Prosinac 2009 3689
Odluka o osnivanju i izboru MANDATNE KOMISIJE 15 Prosinac 2009 1936
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenu stanja poljop. zemljišta na području Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 3830
Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora 15 Prosinac 2009 3325
Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (GKŽ 11 09) 15 Prosinac 2009 3466
Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica (GKŽ 33 09) 15 Prosinac 2009 3161
Odluka o naknadama za rad u vijeću i radnim tijelima (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 3775
Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora (GKŽ 42 09) 14 Prosinac 2009 3090
Odluka o kućnim ljubimcima (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 3406
Odluka o kriterijima za plaće 14 Prosinac 2009 3476
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2010. godinu 14 Prosinac 2009 2965
Odluka o izmjeni i dopuni Programa subvencija-poticanja obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima u 2009. godini 14 Prosinac 2009 1582
Odluka o izmjenama osnova pravila mjesnih odbora (GKŽ 33 09) 14 Prosinac 2009 3199
Odluka o izmjenama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 42 09) 14 Prosinac 2009 2779
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključivanju građevina na komunalnu infrastrukturu 14 Prosinac 2009 2658
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 33 09) 14 Prosinac 2009 2616
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 3242
Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JU Rakovica 14 Prosinac 2009 3770
Odluka o grobljima (GKŽ 03 10) 14 Prosinac 2009 4328
Odluka o dopuni odluke o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 2722
Odluka o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 27 09) 14 Prosinac 2009 3293
Odluka o dodjeli bespovratne potpore za poticanje poduzetništva i poljoprivrede 14 Prosinac 2009 3584
Odluka o davanju stanova u vlasništvu Općine Rakovica u najam (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 4066
Odbor za obilježavanje Dana općine Rakovica 14 Prosinac 2009 3260
Izvješće mandatne komisije 14 Prosinac 2009 3975
Ispravak odluke o izmjeni socijalnog programa Općine Rakovica za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 3283
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2009. godinu 05 Studeni 2009 1148
Odluka o izmjenama odluke o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata na području Općine Rakovica (2009) 14 Prosinac 2009 2601
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 33 09) 14 Siječanj 2009 2591
Odluka o financiranju rada TZ Općine Rakovica 14 Siječanj 2009 3370

LOKALNI IZBORI 2017.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

- kontakt: telefon: 047 784 078, 047 784 079, 047 784 006,  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- radno vrijeme: radnim danom 8:00 - 16:00

 vikendom dežurstvo po posebnoj obavijesti

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj