Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluke 2009.

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
UPU- UKIDANJE 15 Prosinac 2009 2190
UPU Čatrnja - Odluka 15 Prosinac 2009 4399
Statut Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 3469
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 2749
RJEŠENJE o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 3599
RJEŠENJE o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 3116
RJEŠENJE o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 15 Prosinac 2009 3435
RJEŠENJE o izboru Odbora za izbor i imenovanja 15 Prosinac 2009 3328
RJEŠENJE o izboru Odbora za financije i proračun 15 Prosinac 2009 3312
Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 2667
PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU- Izmjena (08. 2009.) 15 Prosinac 2009 1594
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU - izmjene 15 Prosinac 2009 2065
PRAVILNIK O STIPENDIRANJU - izmjene i dopune 15 Prosinac 2009 1870
PPU-odluka 15 Prosinac 2009 2698
PPO-ODLUKA O IZMJENI 15 Prosinac 2009 1780
Povjerenstvo za popis birača (2009) 15 Prosinac 2009 2929
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 3256
Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 3356
Odluka o prekoračenju dopuštenih razina buke (GKŽ 42 09) 15 Prosinac 2009 3399
Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Rakovica (GKŽ 33 09) 15 Prosinac 2009 3522
Odluka o osnivanju i izboru MANDATNE KOMISIJE 15 Prosinac 2009 1868
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenu stanja poljop. zemljišta na području Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 3667
Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora 15 Prosinac 2009 3181
Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (GKŽ 11 09) 15 Prosinac 2009 3261
Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica (GKŽ 33 09) 15 Prosinac 2009 3029
Odluka o naknadama za rad u vijeću i radnim tijelima (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 3604
Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora (GKŽ 42 09) 14 Prosinac 2009 2961
Odluka o kućnim ljubimcima (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 3219
Odluka o kriterijima za plaće 14 Prosinac 2009 3316
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2010. godinu 14 Prosinac 2009 2823
Odluka o izmjeni i dopuni Programa subvencija-poticanja obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima u 2009. godini 14 Prosinac 2009 1524
Odluka o izmjenama osnova pravila mjesnih odbora (GKŽ 33 09) 14 Prosinac 2009 3077
Odluka o izmjenama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 42 09) 14 Prosinac 2009 2686
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključivanju građevina na komunalnu infrastrukturu 14 Prosinac 2009 2523
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 33 09) 14 Prosinac 2009 2503
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 3051
Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JU Rakovica 14 Prosinac 2009 3646
Odluka o grobljima (GKŽ 03 10) 14 Prosinac 2009 4047
Odluka o dopuni odluke o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 2604
Odluka o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 27 09) 14 Prosinac 2009 3138
Odluka o dodjeli bespovratne potpore za poticanje poduzetništva i poljoprivrede 14 Prosinac 2009 3416
Odluka o davanju stanova u vlasništvu Općine Rakovica u najam (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 3827
Odbor za obilježavanje Dana općine Rakovica 14 Prosinac 2009 3105
Izvješće mandatne komisije 14 Prosinac 2009 3792
Ispravak odluke o izmjeni socijalnog programa Općine Rakovica za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 3112
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2009. godinu 05 Studeni 2009 1100
Odluka o izmjenama odluke o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata na području Općine Rakovica (2009) 14 Prosinac 2009 2478
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 33 09) 14 Siječanj 2009 2431
Odluka o financiranju rada TZ Općine Rakovica 14 Siječanj 2009 3251

LOKALNI IZBORI 2017.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

- kontakt: telefon: 047 784 078, 047 784 079, 047 784 006,  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- radno vrijeme: radnim danom 8:00 - 16:00

 vikendom dežurstvo po posebnoj obavijesti

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj