Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluke 2009.

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
UPU- UKIDANJE 15 Prosinac 2009 2542
UPU Čatrnja - Odluka 15 Prosinac 2009 5293
Statut Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 4664
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 3556
RJEŠENJE o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 4518
RJEŠENJE o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 4018
RJEŠENJE o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 15 Prosinac 2009 4577
RJEŠENJE o izboru Odbora za izbor i imenovanja 15 Prosinac 2009 4096
RJEŠENJE o izboru Odbora za financije i proračun 15 Prosinac 2009 4041
Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 3355
PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU- Izmjena (08. 2009.) 15 Prosinac 2009 1878
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU - izmjene 15 Prosinac 2009 2494
PRAVILNIK O STIPENDIRANJU - izmjene i dopune 15 Prosinac 2009 2254
PPU-odluka 15 Prosinac 2009 3168
PPO-ODLUKA O IZMJENI 15 Prosinac 2009 2182
Povjerenstvo za popis birača (2009) 15 Prosinac 2009 3561
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 4534
Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 4323
Odluka o prekoračenju dopuštenih razina buke (GKŽ 42 09) 15 Prosinac 2009 4196
Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Rakovica (GKŽ 33 09) 15 Prosinac 2009 4586
Odluka o osnivanju i izboru MANDATNE KOMISIJE 15 Prosinac 2009 2239
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenu stanja poljop. zemljišta na području Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 4647
Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora 15 Prosinac 2009 3997
Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (GKŽ 11 09) 15 Prosinac 2009 4544
Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica (GKŽ 33 09) 15 Prosinac 2009 3828
Odluka o naknadama za rad u vijeću i radnim tijelima (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 4538
Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora (GKŽ 42 09) 14 Prosinac 2009 3670
Odluka o kućnim ljubimcima (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 4381
Odluka o kriterijima za plaće 14 Prosinac 2009 4408
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2010. godinu 14 Prosinac 2009 3642
Odluka o izmjeni i dopuni Programa subvencija-poticanja obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima u 2009. godini 14 Prosinac 2009 1852
Odluka o izmjenama osnova pravila mjesnih odbora (GKŽ 33 09) 14 Prosinac 2009 3808
Odluka o izmjenama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 42 09) 14 Prosinac 2009 3231
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključivanju građevina na komunalnu infrastrukturu 14 Prosinac 2009 3258
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 33 09) 14 Prosinac 2009 3137
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 4118
Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JU Rakovica 14 Prosinac 2009 4423
Odluka o grobljima (GKŽ 03 10) 14 Prosinac 2009 5524
Odluka o dopuni odluke o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 3231
Odluka o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 27 09) 14 Prosinac 2009 4012
Odluka o dodjeli bespovratne potpore za poticanje poduzetništva i poljoprivrede 14 Prosinac 2009 4347
Odluka o davanju stanova u vlasništvu Općine Rakovica u najam (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 5166
Odbor za obilježavanje Dana općine Rakovica 14 Prosinac 2009 4096
Izvješće mandatne komisije 14 Prosinac 2009 4832
Ispravak odluke o izmjeni socijalnog programa Općine Rakovica za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 3975
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2009. godinu 05 Studeni 2009 1344
Odluka o izmjenama odluke o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata na području Općine Rakovica (2009) 14 Prosinac 2009 3215
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 33 09) 14 Siječanj 2009 3370
Odluka o financiranju rada TZ Općine Rakovica 14 Siječanj 2009 4050

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj