Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluke 2009.

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
UPU- UKIDANJE 15 Prosinac 2009 2824
UPU Čatrnja - Odluka 15 Prosinac 2009 5848
Statut Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 5369
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 4145
RJEŠENJE o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 5065
RJEŠENJE o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 4527
RJEŠENJE o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 15 Prosinac 2009 5251
RJEŠENJE o izboru Odbora za izbor i imenovanja 15 Prosinac 2009 4646
RJEŠENJE o izboru Odbora za financije i proračun 15 Prosinac 2009 4578
Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 3891
PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU- Izmjena (08. 2009.) 15 Prosinac 2009 2111
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU - izmjene 15 Prosinac 2009 2756
PRAVILNIK O STIPENDIRANJU - izmjene i dopune 15 Prosinac 2009 2495
PPU-odluka 15 Prosinac 2009 3464
PPO-ODLUKA O IZMJENI 15 Prosinac 2009 2407
Povjerenstvo za popis birača (2009) 15 Prosinac 2009 4095
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 5127
Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 4915
Odluka o prekoračenju dopuštenih razina buke (GKŽ 42 09) 15 Prosinac 2009 4748
Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Rakovica (GKŽ 33 09) 15 Prosinac 2009 5174
Odluka o osnivanju i izboru MANDATNE KOMISIJE 15 Prosinac 2009 2431
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenu stanja poljop. zemljišta na području Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 5433
Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora 15 Prosinac 2009 4591
Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (GKŽ 11 09) 15 Prosinac 2009 5319
Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica (GKŽ 33 09) 15 Prosinac 2009 4408
Odluka o naknadama za rad u vijeću i radnim tijelima (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 5230
Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora (GKŽ 42 09) 14 Prosinac 2009 4193
Odluka o kućnim ljubimcima (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 5109
Odluka o kriterijima za plaće 14 Prosinac 2009 5004
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2010. godinu 14 Prosinac 2009 4180
Odluka o izmjeni i dopuni Programa subvencija-poticanja obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima u 2009. godini 14 Prosinac 2009 2069
Odluka o izmjenama osnova pravila mjesnih odbora (GKŽ 33 09) 14 Prosinac 2009 4375
Odluka o izmjenama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 42 09) 14 Prosinac 2009 3721
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključivanju građevina na komunalnu infrastrukturu 14 Prosinac 2009 3765
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 33 09) 14 Prosinac 2009 3615
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 4752
Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JU Rakovica 14 Prosinac 2009 4961
Odluka o grobljima (GKŽ 03 10) 14 Prosinac 2009 6596
Odluka o dopuni odluke o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 3757
Odluka o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 27 09) 14 Prosinac 2009 4579
Odluka o dodjeli bespovratne potpore za poticanje poduzetništva i poljoprivrede 14 Prosinac 2009 4972
Odluka o davanju stanova u vlasništvu Općine Rakovica u najam (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 5972
Odbor za obilježavanje Dana općine Rakovica 14 Prosinac 2009 4683
Izvješće mandatne komisije 14 Prosinac 2009 5463
Ispravak odluke o izmjeni socijalnog programa Općine Rakovica za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 4537
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2009. godinu 05 Studeni 2009 1556
Odluka o izmjenama odluke o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata na području Općine Rakovica (2009) 14 Prosinac 2009 3732
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 33 09) 14 Siječanj 2009 4014
Odluka o financiranju rada TZ Općine Rakovica 14 Siječanj 2009 4587

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj