Top Panel
Ponedjeljak 28 Ruj 2020
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o načinu obavljanja poslova održavanja vodovoda na području općine Rakovica (GKŽ 25 08)

 

 

Na osnovu članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03, 82/04, 110/04), Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (Glasnik Karlovačke županije br. 12/05), te članka 11. Statuta općine Rakovica (glasnik Karlovačke županije br. 02/06) Općinsko vijeće općine Rakovica na svojoj 38. sjednici održanoj dana 11.06.2008. godine

 

ODLUKU

o načinu obavljanja poslova održavanja vodovoda na području općine Rakovica


 

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se način obavljanja komunalne djelatnosti održavanja vodovodne mreže i sustava vodoopskrbe na području općine Rakovica kroz definiranje radova koje će općina Rakovica financirati iz sredstva Proračuna općine.

 

Članak 2.

Radovima na održavanju vodovodne mreže i sustava vodopskrbe na području općine Rakovica smatraju se slijedeći radovi:

 • zamjena svih vrsta vodovodnih cijevi profila 1/2" – 2" u duljini preko 50 m
 • zamjena svih vrsta vodovodnih cijevi DN 75 – DN 160 mm u duljini preko 20 m
 • zamjena svih vrsta vodovodnih cijevi profila DN 315 mm
 • ugradnja vodomjera na glavnu mrežu od DN 65 mm na više i izrada odgovarajućih vodomjernih okana za njih.
 • zamjena ventila i zasuna od promjera DN 100 na više kada se radi o 2 i više komada
 • zamjena zračnih ventila profila DN 80 na više
 • sanacija dijelova glavne mreže čija vrijednost radova prelazi 7.000,00 kn bez PDV-a
 • prespajanje starih kućnih priključaka na nove vodovode
 • ugradnja opreme u objekte vodovodne komunalne infrastrukture čija vrijednost prelazi 5.000,00 kuna bez PDV-a
 • zamjena vodomjera kućnih priključaka kada se radi o 20 i više komada odjednom.

 

Članak 3.

Radove iz članka 2. ove Odluke izvodit će trgovačko društvo u vlasništvu Općine Rakovica  Spelekom d.o.o. po prethodno dostavljenoj i prihvaćenoj ponudi te troškovniku za radove.

Kada u izvođenju radova nastanu dodatni radovi nepredviđeni u troškovniku za takve radove će se tražiti prethodna suglasnost Općine te će u slučaju izvođenja tih radova oni navesti prilikom izdavanja računa.

 

Članak 4.

Prije izrade troškovnika Spelekom d.o.o. će s komunalnim redarom ili nekim od predstavnika Općine prethodno na terenu utvrditi radove koji će se obavljati. Isto tako nakon završetka radova obići će se teren kako bi se utvrdilo da su cijelosti izvedeni  radovi po predloženom troškovniku.

 

Članak 5.

U slučaju hitnosti izvođenja radova kada zbog nedostatka vremena nije moguće poštovati gore navedenu proceduru, a mogle bi nastupiti veće štete na vodovodu ili nestašica vode Spelekom d.o.o. će odmah pristupiti izvođenju radova, a o tome će usmeno obavijestiti komunalnog redara, a ovaj Načelnika ako procijeni bitnim. U takvom slučaju navest će se i približna procjena vrijednosti potrebnih radova.

 

Članak 6.

Odobrenje radova potvrđuje općinski načelnik, a za izvedene radove Spelekom d.o.o. će ispostaviti račun sa zapisnikom komunalnog redara da su radovi izvedeni sukladno dogovorenom.

 

 Članak 7.

Općina Rakovica utvrdit će svojim Proračunom ukupni iznos za održavanje vodovoda u pojedinoj poslovnoj godini sukladno dostavljenom zahtjevu Spelekom d.o.o. sa predviđenim troškovima održavanja te isto uskladiti s planiranim sredstvima proračuna.

Spelekom d.o.o. zahtjev s planiranim radovima održavanja za narednu godinu dužan je dostaviti do 31. listopada tekuće godine.

 

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Karlovačke županije.

 

 

Klasa:021-05/08-01/06

Ur. broj: 2133/16-08-4

Rakovica, 11.06.2008.

 

                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                  Nikola Magdić dipl.ing.šum.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj