Top Panel
Srijeda 24 Sij 2018
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izboru ─Źlanova vije─ça mjesnih odbora na podru─Źju op─çine Rakovica (GK┼Ż 14 08)

 

 

Na osnovu ─Źlanka 61. Zakona o lokalnoj i podru─Źnoj (regionalnoj) samoupravi (ÔÇťNarodne novine.ÔÇŁ br. 33./01, 60/01-vjerodostojno tuma─Źenje i 129/05), odredbi Zakona o izboru ─Źlanova predstavni─Źkih tijela jedinica lokalne i podru─Źne (regionalne) samouprave (ÔÇťNarodne novineÔÇŁ br. 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05 ÔÇô pro─Źi┼í─çeni tekst i 109/07) i ─Źlanka 71. stavka 3. Statuta Op─çine Rakovica (Glasnik karlova─Źke ┼żupanije br. 02/06) Op─çinsko vije─çe Op─çine Rakovica, na svojoj 37. sjednici odr┼żanoj 09. travnja 2008. godine, donijelo je


 

O D L U K U

O IZBORU ─îLANOVA VIJE─ćA MJESNIH ODBORA

NA PODRU─îJU OP─ćINE RAKOVICA

 

I OP─ćE ODREDBE

 

─îlanak 1.

Ovom se Odlukom ure─Ĺuju izbori ─Źlanova vije─ça mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: vije─çe) na podru─Źju Op─çine Rakovica (u daljnjem tekstu: Op─çina) i to: predlaganje kandidata, tijela za provedbu izbora, provo─Ĺenje izbora, glasovanje i utvr─Ĺivanje rezultata glasovanja, te druga pitanja u svezi provedbe izbora.

 

─îlanak 2.

┬á─îlanove vije─ça biraju hrvatski dr┼żavljani s navr┼íenih 18 godina koji imaju prebivali┼íte na podru─Źju mjesnog odbora za ─Źije se vije─çe izbori provode.

Za ─Źlana vije─ça mo┼że se kandidirati i biti izabran hrvatski dr┼żavljanin s navr┼íenih 18 godina ┼żivota koji ima prebivali┼íte na podru─Źju mjesnog odbora za ─Źije se ─Źlanove vije─ça izbori provode.

─îlanak 3.

─îlanovi vije─ça biraju se na neposrednim izborima (u daljnjem tekstu: izbori), tajnim glasovanjem.

Prava i du┼żnosti ─Źlanova vije─ça zapo─Źinju danom konstituiranja vije─ça.

Mandat ─Źlanova vije─ça izabranih na redovnim izborima traje 4 godine.

Mandat ─Źlanova vije─ça traje do objave odluke Poglavarstva Op─çine o raspisivanju izbora ili raspu┼ítanju vije─ça u skladu s ovom Odlukom.

Mandat predsjednika vije─ça traje do izbora novog predsjednika vije─ça.

Od dana raspisivanja izbora za ─Źlanove vije─ça pa do izbora novoga predsjednika vije─ça, predsjednik vije─ça mo┼że obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje mjesnog odbora.

Mandat ─Źlanova vije─ça izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka teku─çeg mandata ─Źlanova vije─ça izabranih na redovnim izborima.

─îlan vije─ça nema obvezuju─çi mandat i nije opoziv.

 

─îlanak 4.

┬áIzbore za ─Źlanove vije─ça raspisuje Poglavarstvo Op─çine Odlukom kojom utvr─Ĺuje to─Źan datum odr┼żavanja izbora.

Ukoliko je mandat prestao uslijed raspu┼ítanja vije─ça, prijevremeni se izbori imaju odr┼żati u roku od 60 dana od dana raspu┼ítanja.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne mo┼że prote─çi manje od 30 niti vi┼íe od 60 dana.

Kada je vije─çe raspu┼íteno u kalendarskoj godini u kojoj se odr┼żavaju redovni izbori, a prije njihovog odr┼żavanja, u tom se mjesnom odboru ne─çe raspisati i odr┼żati prijevremeni izbori.

 Članak 5.

┬á─îlanu vije─ça mandat prestaje prije isteka redovitoga ─Źetverogodi┼ínjeg mandata u slijede─çim slu─Źajevima:

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o op─çem upravnom postupku,

- ako mu je pravomo─çnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograni─Źena poslovna sposobnost, danom pravomo─çnosti sudske odluke,

- ako je pravomo─çnom sudskom presudom osu─Ĺen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju du┼żem od 6 mjeseci, danom pravomo─çnosti sudske presude,

- ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih nije mogao biti izabran za ─Źlana vije─ça, danom dono┼íenja odluke Poglavarstva Op─çine.

- ako odjavi prebivali┼íte s podru─Źja mjesnog odbora, danom odjave prebivali┼íta,

- ako mu prestane hrvatsko dr┼żavljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se ure─Ĺuje hrvatsko dr┼żavljanstvo, danom njegovog prestanka

- smr─çu

- ako po─Źne obna┼íati du┼żnost iz ─Źlanka 6. ove Odluke, danom stupanja na du┼żnost.

 

─îlanak 6.

─îlan vije─ça ne mo┼że biti istodobno op─çinski na─Źelnik, zamjenik op─çinskog na─Źelnika, ─Źlan Poglavarstva Op─çine, ─Źlan Op─çinskog vije─ça, pro─Źelnik Jedinstvenog upravnog tijela Op─çine, ─Źlan uprave trgova─Źkog dru┼ítva u prete┼żitom vlasni┼ítvu Op─çine te ravnatelj ustanove kojoj je Op─çina osniva─Ź.

Osoba koja obna┼ía neku od nespojivih du┼żnosti mo┼że se kandidirati za ─Źlana vije─ça, no ukoliko bude izabrana za ─Źlana vije─ça du┼żna je prilikom konstituiranja vije─ça izjasniti se o tome prihva─ça li du┼żnost ─Źlana vije─ça ili nastavlja s obna┼íanjem nespojive du┼żnosti, u kojem slu─Źaju mandat miruje, a zamjenjuje ju zamjenik,u skladu s odredbama ove Odluke.

 Članak 7.

─îlanovi vije─ça imaju zamjenike koji obna┼íaju tu du┼żnost ukoliko ─Źlanu vije─ça mandat prestane prije isteka vremena na koje je izabran.

─îlana vije─ça izabranog na strana─Źkoj listi zamjenjuje neizabrani kandidat s doti─Źne liste s koje je izabran ─Źlan, a kojeg odredi politi─Źka stranka koja je predlagatelj liste.

─îlana vije─ça izabranog na koalicijskoj listi dviju ili vi┼íe politi─Źkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s doti─Źne liste s koje je izabran i ─Źlan, a kojeg odredi politi─Źka stranka kojoj je u trenutku izbora pripadao ─Źlan vije─ça kojem je prestao mandat.

Zamjenik ─Źlana vije─ça po─Źinje obna┼íati du┼żnost nakon ┼íto je ─Źlanu vije─ça prestao mandat prema odredbi ─Źlanka 5. ove Odluke.

─îlana vije─ça izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje prvi slijede─çi neizabrani kandidat s te liste.

─îlanak 8.

Jam─Źi se sloboda opredjeljenja bira─Źa i tajnost glasovanja.

Nitko ne mo┼że biti pozvan na odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga ┼íto nije glasovao.

Nitko ne mo┼że tra┼żiti od bira─Źa da objavi svoje glasa─Źko opredjeljenje.

 

II KANDIDIRANJE

 

─îlanak 9.

Liste za izbor ─Źlanova vije─ça predla┼żu politi─Źke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i bira─Źi.

Politi─Źke stranke utvr─Ĺuju i predla┼żu liste za izbor ─Źlanova vije─ça na na─Źin propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom, donijetom na temelju statuta.

Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je du┼żan voditi ra─Źuna o na─Źelu ravnopravnosti spolova. Dvije ili vi┼íe, u Republici Hrvatskoj registriranih politi─Źkih stranaka mogu predlo┼żiti koalicijsku listu za izbor ─Źlanova vije─ça.

 

─îlanak 10.

Kada bira─Źi kao ovla┼íteni predlagatelji predla┼żu nezavisnu kandidacijsku listu, za pravovaljanost kandidacijske liste du┼żni su prikupiti 30 potpisa.

Podnositelji prijave nezavisne kandidacijske liste su prva tri po redu potpisnika nezavisne liste.

─îlanak 11.

Potpisi bira─Źa prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime bira─Źa, adresa prijavljenog prebivali┼íta, broj va┼że─çe osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja.

  

─îlanak 12.

Prijedlozi lista moraju biti zaprimljeni u  izbornom povjerenstvu, najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora.

Naziv liste navodi se punim imenom stranke, odnosno stranaka koalicije, a ako postoji, navodi se i skra─çeni naziv stranke odnosno stranaka ili strana─Źke koalicije koja je listu predlo┼żila.

Ako je listu predlo┼żila skupina bira─Źa, njen naziv je ÔÇťNezavisna lista Mjesnog odbora ______________ÔÇŁ.

Nositelj liste prvi je predlo┼żeni kandidat na listi.

 

─îlanak 13.

U prijedlogu liste obvezno se navode imena i prezimena svakog od kandidata na listi, nacionalnost, adresa prijavljenog prebivali┼íta, broj va┼że─çe osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja. Uz prijedlog liste dostavlja se o─Źitovanje svakog od kandidata na listi o prihva─çanju kandidature. O─Źitovanje mora biti ovjereno od strane javnog bilje┼żnika ili izbornog povjerenstva.

U prijedlogu liste obvezatno se uz podatke iz stavka 1. ovog ─Źlanka navodi naziv liste, a kandidati moraju na listi biti poredani od rednog broja 1. do zaklju─Źno rednog broja koliko se ─Źlanova vije─ça bira na izborima. Predlagatelj liste slobodno utvr─Ĺuje redoslijed kandidata na listi.

Ako predlagatelj predlo┼żi vi┼íe kandidata od onog broja ─Źlanova vije─ça koliko ih se bira na izborima, smatra se da su pravovaljano predlo┼żeni samo kandidati do najve─çeg broja ─Źlanova koji se biraju u to vije─çe.

Ako nakon predaje lista postane nepotpuna zbog smrti nekog od predlo┼żenih kandidata, njegovo ─çe se ime izbrisati sa liste, a lista ─çe se smatrati potpunom.

 

─îlanak 14.

Izborno povjerenstvo sastavit ─çe i objaviti na oglasnim plo─Źama mjesnih odbora za ─Źije se vije─çe provode izbori te na oglasnoj plo─Źi Op─çine sve pravovaljano predlo┼żene liste za izbor ─Źlanova vije─ça, kao i zbirnu listu i to u roku od 72 sata od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podno┼íenja lista.

 

─îlanak 15.

Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva politi─Źke stranke, odnosno koalicije, koja je listu predlo┼żila.

Ako je vi┼íe stranaka predlo┼żilo koalicijsku kandidacijsku listu, ona ─çe se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu stranke u prijedlogu.

 

─îlanak 16.

Sve politi─Źke stranke koje su predlo┼żile liste i nositelji ili drugi predstavnici nezavisnih lista imaju pravo na izno┼íenje i obrazlaganje svojih izbornih programa i izbornu promid┼żbu.

Izborna promid┼żba po─Źinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, a traje zaklju─Źno do 24 sata prije dana odr┼żavanja izbora.

 

─îlanak 17.

Na dan koji prethodi odr┼żavanju izbora i na dan odr┼żavanja izbora do zatvaranja birali┼íta u 19 sati, zabranjena je svaka izborna promid┼żba i svako objavljivanje privremenih rezultata ili njihova procjena.

Ispitivanje javnog mijenja i opredjeljenje bira─Źa o glasovanju dopu┼íteno je i za vrijeme trajanja izbora, a rezultati ispitivanja ne smiju se objavljivati do zatvaranja birali┼íta.

 

III. IZBOR ─îLANOVA VIJE─ćA

 

─îlanak 18.

Broj ─Źlanova vije─ça utvr─Ĺuje se Statutom Op─çine.

 

─îlanak 19.

─îlanovi vije─ça biraju se proporcionalnom izbornom metodom, na na─Źin da cijelo podru─Źje mjesnog odbora ─Źini jednu izbornu jedinicu. Svi bira─Źi koji imaju prebivali┼íte na podru─Źju mjesnog odbora i koji pristupe glasovanju, na temelju kandidacijskih lista, biraju sve ─Źlanove vije─ça.

Broj ─Źlanova vije─ça koji ─çe biti izabran sa svake kandidacijske liste utvr─Ĺuje se na na─Źin da se ukupan broj va┼że─çih glasova koje je dobila kandidacijska lista dijeli s brojevima od 1 do zaklju─Źno broja koliko se ─Źlanova vije─ça bira na izborima.

Od svih dobivenih rezultata posljednji rezultat po redu jest zajedni─Źki djelitelj kojim se dijeli ukupan broj glasova svake kandidacijske liste. Svaka kandidaciijska lista dobit ─çe onoliko mjesta u vije─çu koliko puta ukupni broj njezinih dobivenih glasova sadr┼żi zajedni─Źki djelitelj.

Ako su va┼że─çi glasovi tako podijeljeni da se ne mo┼że utvrditi koja bi od dvije ili vi┼íe lista dobila jedno mjesto ili jo┼í jedno mjesto u vije─çu, ono pripada onoj listi koja je dobila vi┼íe glasova.

Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vije─çu imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% va┼że─çih glasova bira─Źa.

 

─îlanak 20.

Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1 pa do rednog broja koliko je odre─Ĺena lista dobila mjesta u vije─çu.

 

IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

 

─îlanak 21.

Tijela za provedbu izbora za ─Źlanove vije─ça su izborno povjerenstvo i bira─Źki odbori.

─îlanovi izbornog povjerenstava i bira─Źkih odbora, kao i njihovi zamjenici mogu biti samo osobe koje imaju bira─Źko pravo.

─îlanovi izbornog povjerenstva i bira─Źkih odbora, kao i njihovi zamjenici imaju pravo na naknadu za svoj rad.

─îlanak 22.

Izborno povjerenstvo imenuje Op─çinsko Poglavarstvo.

Izborno povjerenstvo ─Źine predsjednik i dva ─Źlana, te njihovi zamjenici.

Predsjednik izbornog povjerenstva mora biti diplomirani pravnik.

Predsjednik i ─Źlanovi izbornog povjerenstva ne mogu biti ─Źlanovi politi─Źkih stranaka niti kandidati za ─Źlanove vije─ça.

─îlanak 23.

Izborno povjerenstvo:

┬á- brine za zakonitu pripremu i provo─Ĺenje izbora za ─Źlanove vije─ça

- imenuje bira─Źke odbore

- odre─Ĺuje bira─Źka mjesta za izbore ─Źlanova vije─ça

- nadzire rad bira─Źkih odbora

- obavlja sve tehni─Źke pripreme za provo─Ĺenje izbora

- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste i sastavlja zbirnu listu.

- nadzire pravilnost izborne promid┼żbe za izbor ─Źlanova vije─ça u skladu s ovom Odlukom

- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na bira─Źkim mjestima

- objavljuje rezultate izbora za ─Źlanove vije─ça, obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora za ─Źlanove vije─ça.

 

─îlanak 24.

Bira─Źki odbori imenuju se za svako bira─Źko mjesto radi neposredne provedbe glasovanja i osiguranja pravilnosti i tajnosti glasovanja.

Bira─Źki odbor ─Źine predsjednik i njegov zamjenik, te dva ─Źlana i njihovi zamjenici..

Izborno povjerenstvo imenovat ─çe predsjednika, ─Źlanove i njihove zamjenike najkasnije 5 dana prije dana odr┼żavanja izbora.

 

 

V. PROVO─ÉENJE IZBORA

 

─îlanak 25.

Glasovanje za izbor ─Źlanova Vije─ça obavlja se na bira─Źkim mjestima na podru─Źju mjesnog odbora.

Izborno povjerenstvo objavit ─çe koja su bira─Źka mjesta odre─Ĺena, s naznakom koji bira─Źi imaju pravo glasovati na pojedinom mjestu, najkasnije 8 dana prije izbora.

Za svako bira─Źko mjesto odredit ─çe se prostorija za glasovanje, ure─Ĺena i opremljena na na─Źin koji osigurava tajnost glasovanja.

Izborno povjerenstvo odredit ─çe bira─Źka mjesta ovisno o broju bira─Źa, odnosno prostornoj udaljenosti, na na─Źin da broj bira─Źa na jednom bira─Źkom mjestu omogu─çi glasovanje svih bira─Źa u vremenu odre─Ĺenom za glasovanje.

Svakom bira─Źkom mjestu odre─Ĺuje se redni broj.

Na svakom bira─Źkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata za ─Źlanove vije─ça za koje se glasuje.

 

─îlanak 26.

Politi─Źke stranke i bira─Źi koji su predlo┼żili liste za izbor ─Źlanova vije─ça kao i nevladine udruge, te me─Ĺunarodne organizacije imaju pravo odrediti promatra─Źe koji ─çe pratiti provedbu izbora tijekom ─Źitavog izbornog postupka.

Promatra─Ź ima pravo biti nazo─Źan glasovanju i prebrojavanju glasova, upozoravati na uo─Źene nepravilnosti i tra┼żiti njihovo otklanjanje te u zapisnik o radu bira─Źkog odbora stavljati svoje primjedbe.

Promatra─Ź ima pravo dobiti kopiju zapisnika o radu bira─Źkog odbora ─Źiji je rad promatrao.

 

 

VI. GLASOVANJE I UTVR─ÉIVANJE REZULTATA GLASOVANJA

 

─îlanak 27.

 

Glasovanje se obavlja osobno na bira─Źkom mjestu, glasa─Źkim listi─çem.

Glasa─Źki listi─ç sadr┼żi:

- naziv liste

- ime i prezime nositelja liste

- serijski broj.

 

Kandidacijske liste navode se na glasa─Źkom listi─çu onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi kandidacijskih lista.

Ispred naziva liste stavlja se redni broj.

 

─îlanak 28.

Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasa─Źkom listi─çu.

Glasa─Źki se listi─ç popunjava tako da se zaokru┼żuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju se glasuje.

 

─îlanak 29.

Va┼że─çi glasa─Źki listi─ç je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben na─Źin mo┼że utvrditi za koju je kandiidacijsku listu bira─Ź glasovao.

Neva┼że─çi glasa─Źki listi─ç je:

-nepopunjeni glasa─Źki listi─ç,

-listi─ç popunjen tako da se ne mo┼że sa sigurno┼í─çu utvrditi za koju je listu bira─Ź glasovao,

-listi─ç na kome je bira─Ź glasovao za dvije ili vi┼íe kandidacijskih lista.

 

─îlanak 30.

Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati, kada se bira─Źka mjesta zatvaraju. Omogu─çit ─çe se glasovanje i bira─Źima koji su se zatekli na bira─Źkom mjestu u devetnaest sati.

Za vrijeme trajanja glasovanja na bira─Źkom mjestu moraju biti prisutni svi ─Źlanovi bira─Źkog odbora ili njihovi zamjenici.

 

─îlanak 31.

Nitko ne smije do─çi na bira─Źko mjesto naoru┼żan.

Predsjednik bira─Źkog odbora du┼żan je brinuti o odr┼żavanju reda i mira za vrijeme glasovanja te je u slu─Źaju potrebe ovla┼íten nalo┼żiti bira─Źu koji ometa red i mir ili onemogu─çava, odnosno ote┼żava glasovanje drugih, da napusti bira─Źko mjesto.

Predsjednik bira─Źkog odbora ovla┼íten je zatra┼żiti pomo─ç policije.

 

─îlanak 32.

Prije no ┼íto bira─Ź pristupi glasovanju, predsjednik bira─Źkog odbora ili od njega ovla┼íten ─Źlan provjerava u popisu bira─Źa je li bira─Ź koji je pristupio glasovanju upisan.

Ukoliko se ustanovi da bira─Ź nije upisan u popis bira─Źa, ne─çe mu se dozvoliti glasovanje, osim ukoliko bira─Ź potvrdom tijela nadle┼żnog za vo─Ĺenje popisa bira─Źa ne doka┼że da ima pravo pristupiti glasovanju na tom bira─Źkom mjestu.

Potvrdu iz stavka 2. ovoga ─Źlanka bira─Ź je du┼żan predati bira─Źkom odboru i ona ─Źini sastavni dio izbornog materijala.

 

─îlanak 33.

Bira─Ź koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga ┼íto je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, mo┼że do─çi na bira─Źko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja ─çe po njegovoj ovlasti i uputi zaokru┼żiti redni broj ispred naziva liste.

Bira─Ź koji zbog te┼że bolesti, tjelesnog o┼íte─çenja ili nemo─çi nije u mogu─çnosti pristupiti na bira─Źko mjesto obavijestit ─çe o tome bira─Źki odbor. Predsjednik bira─Źkog odbora odre─Ĺuje najmanje dva ─Źlana bira─Źkog odbora ili zamjenika koji ─çe bira─Źa posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogu─çiti mu glasovanje, vode─çi pri tome ra─Źuna o tajnosti glasovanja.

Predsjednik bira─Źkog odbora du┼żan je glasovanje bira─Źa s tjelesnom manom, nepismenih bira─Źa, kao i glasovanje izvan bira─Źkog mjesta po prethodnoj obavijesti bira─Źa, poimeni─Źno navesti u zapisniku o radu bira─Źkog odbora.

 

─îlanak 34.

Po zavr┼íenom glasovanju bira─Źki odbor ─çe najprije prebrojiti neupotrebljene glasa─Źke listi─çe i staviti ih u poseban omot koji ─çe zatvoriti.

Nakon toga bira─Źki odbor utvr─Ĺuje, prema popisu bira─Źa, odnosno izvatku iz popisa bira─Źa i na temelju zapisnika ukupan broj bira─Źa koji su glasovali i pristupa otvaranju glasa─Źke kutije i prebrojavanju glasova.

Ako se prilikom prebrojavanja glasova na bira─Źkom mjestu utvrdi da je broj glasova prema bira─Źkom popisu ve─çi od broja glasova po glasa─Źkim listi─çima, vrijedi rezultat glasovanja po glasa─Źkim listi─çima.

Ako se prilikom prebrojavanja glasova na bira─Źkom mjestu utvrdi da je glasovao manji broj bira─Źa od broja glasova u glasa─Źkoj kutiji, bira─Źki odbor se raspu┼íta i imenuje novi, a glasovanje se ponavlja nakon 15 dana. U slu─Źaju ponavljanja glasovanja, njegov rezultat se utvr─Ĺuje u roku od 24 sata nakon ponovljenog glasovanja.

 

─îlanak 35.

Kad bira─Źki odbor utvrdi rezultat glasovanja na bira─Źkom mjestu u zapisnik o svom radu zabilje┼żit ─çe:

- broj bira─Źa prema popisu bira─Źa,

- koliko je bira─Źa pristupilo glasovanju prema popisu, a koliko uz potvrdu,

- koliko je ukupno bira─Źa glasovalo,

- koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista,

- koliko je glasa─Źkih listi─ça progla┼íeno neva┼że─çim listi─çima.

 

U zapisnik o radu bira─Źkog odbora unose se i sve druge ─Źinjenice koje su va┼żne za glasovanje.

Svaki ─Źlan bira─Źkog odbora, kao i zamjenik mogu dati svoje primjedbe na zapisnik.

Zapisnik potpisuju svi ─Źlanovi bira─Źkog odbora.

 

─îlanak 36.

Zapisnik o radu i ostali izborni materijal bira─Źki odbor dostavlja izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birali┼íta.

 

─îlanak 37.

Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja za vijeće najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta.

O svom radu izborno povjerenstvo vodi zapisnik.

Zapisnik obavezno sadr┼żi:

- broj bira─Źa upisanih u popis bira─Źa mjesnog odbora,

- broj glasalih i broj glasa─Źkih listi─ça koji su progla┼íeni neva┼że─çim,

- broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista.

 

Svaki ─Źlan izbornog povjerenstva kao i zamjenik mo┼że staviti primjedbe na zapisnik.

Zapisnik potpisuju svi ─Źlanovi izbornog povjerenstva.

 

─îlanak 38.

Rezultate izbora za ─Źlanove vije─ça utvr─Ĺuje izborno povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na svim bira─Źkim mjestima.

 

─îlanak 39.

Kad izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja za ─Źlanove vije─ça odmah ─çe objaviti:

- broj bira─Źa upisanih u popis bira─Źa mjesnog odbora,

- koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista,

- koliko je bilo neva┼że─çih glasa─Źkih listi─ça,

- broj mjesta u vije─çu koje je dobila svaka kandidacijska lista,

- imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za ─Źlanove vije─ça.

 

 

VII TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA

 

─îlanak 40.

Sredstva za provedbu redovnih i prijevremenih izbora za ─Źlanove vije─ça osiguravaju se u Prora─Źunu Op─çine.

Sredstvima za provedbu izbora u mjesnim odborima raspola┼że izborno povjerenstvo.

Izborno povjerenstvo ovla┼íteno je odrediti na─Źin kori┼ítenja sredstava, provoditi nadzor nad njihovom raspodjelom i kori┼ítenjem, te dodijeliti potrebna sredstva bira─Źkim odborima.

 

 

VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

 

─îlanak 41.

Poglavarstvo Grada obavlja nadzor zakonitosti izbora ─Źlanova vije─ça i rje┼íava sporove u suglasju s odredbama ove Odluke.

 

─îlanak 42.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja mo┼że podnijeti politi─Źka stranka koja je predlagatelj liste, dvije ili vi┼íe politi─Źkih stranaka koje su predlo┼żile koalicijsku listu kao i nositelji nezavisnih lista.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one politi─Źke stranke o ─Źijim se kandidacijskim listama glasovalo na izborima, kao i nositelji nezavisnih lista o kojim se glasovalo.

Ukoliko je kandidacijsku listu predlo┼żilo vi┼íe politi─Źkih stranaka, prigovor ─çe se smatrati pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna politi─Źka stranka.

Politi─Źke stranke ─çe na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovla┼ítenim podnositeljem prigovora.

Nositelji nezavisnih lista prigovor podnose osobno.

 

─îlanak 43.

Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora ─Źlanova vije─ça podnose se izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati ra─Źunaju─çi od isteka dana kada je izvr┼íena radnja za koju je stavljen prigovor.

Izborno povjerenstvo du┼żno je donijeti rje┼íenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kad su mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.

 

─îlanak 44.

Protiv rje┼íenja izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rje┼íenjem, ima pravo ┼żalbe.

┼Żalba se podnosi Poglavarstvu Op─çine u roku od 48 sati ra─Źunaju─çi od dana kada je primljeno pobijano rje┼íenje.

┼Żalba se podnosi putem izbornog povjerenstva.

Poglavarstvo Op─çine du┼żno je donijeti odluku o ┼żalbi u roku od 48 sati od dana primitka ┼żalbe.

─îlanak 45.

Podneseni prigovor odnosno ┼żalba u postupku za┼ítite izbornog prava ne odga─Ĺaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom.

 

─îlanak 46.

Ako se u tijeku trajanja mandata ─Źlana vije─ça utvrdi da pojedini njegov ─Źlan u postupku kandidiranja ili izbora nije ispunjavao koji od uvjeta za kandidiranje ili izbor propisanih ovom Odlukom, Poglavarstvo Op─çine donijet ─çe u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga odluku, kojom ─çe utvrditi prestanak njegova mandata.

Prijedlog za dono┼íenje odluke stavka 1 ovog ─Źlanka mogu dati politi─Źka stranka i nositelj nezavisne liste koji su sudjelovali na izborima za vije─çe.

 

─îlanak 47.

Na podneske i rješenja u postupku po odredbama ove Odluke ne plaćaju se pristojbe.

 

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

 

─îlanak 48.

Prva konstituiraju─ça sjednica vije─ça odr┼żat ─çe se u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

Konstituiraju─çe sjednice vije─ça saziva op─çinski na─Źelnik ili osoba koju on ovlasti.

Vije─çe se smatra konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazo─Źna ve─çina ─Źlanova vije─ça.

Ako se konstituiraju─ça sjednica ne odr┼żi u zakazanom roku ovla┼íteni saziva─Ź odmah ─çe sazvati novu konstituiraju─çu sjednicu koja se treba odr┼żati u roku od 15 dana.

Konstituiraju─çoj sjednici vije─ça do izbora predsjednika predsjedava najstariji ─Źlan.

 

─îlanak 49.

U provedbi izbora za ─Źlanove vije─ça mjesnih odbora na podru─Źju Op─çine Rakovica na pitanja koja nisu ure─Ĺena Statutom Op─çine i ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o izboru predstavni─Źkih tijela jedinica lokalne i podru─Źne (regionalne) samouprave.

 

─îlanak 50.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ÔÇťGlasniku Karlova─Źke ┼żupanijeÔÇŁ.

 

 

Klasa: 026-01/08-01/01

Urbroj: 2133/16-08-1

Rakovica, 09.04.2008.

 

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á ┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á OP─ćINSKO VIJE─ćE OP─ćINE RAKOVICA

                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                    Nikola Magdić, dipl.ing.šum.

 

Sve─Źana zastava

 

VIZIJA OP─ćINE RAKOVICA 2016.-2020.┬á
Vizija Op─çine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetni┼ítva kroz racionalno kori┼ítenje prora─Źunskih sredstava i optimalnim iskori┼ítavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga podru─Źja te pove─çao standard ┼żivljenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OP─ćINE RAKOVICA┬á2011. - 2015.

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnja─Źar

Koncesionirani dimnja─Źar za op─çine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634 - 978; ili: 421 - 313; Mob: 099/ 430 - 443

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ─îI┼á─ćENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Podru─Źna ┼íkola bra─çe Pavli─ç, Dre┼żnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Mati─Źni ured

Mati─Źni ured Slunj - Mati─Źno podru─Źje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna slu┼żba

Poljoprivredna savjetodavna slu┼żba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Dre┼żnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno dru┼ítvo Dre┼żnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lova─Źko dru┼ítvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bi─çani─ç, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lova─Źko dru┼ítvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjkovi─ç, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilje┼żni─Źki ured

Martina Naletili─ç, Trg Franje Tu─Ĺamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i ─Źetvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured ne─çe biti otvoren za stranke.

┼ŻUPNIK

GORAN ANTUNOVI─ć

099/591-9760

 

OGLASNA PLO─îA

Zaklju─Źak o odre─Ĺivanju privremenog zastupnika (predmet Draga Bosni─ç)

Zaklju─Źak o odre─Ĺivanju privremenog zastupnika (predmet Du┼ían Bosni─ç)

Zaklju─Źak o odre─Ĺivanju privremenog zastupnika (predmet┬áJure Krizmani─ç)

Zaklju─Źak o odre─Ĺivanju privremenog zastupnika (predmet Marija Miketi─ç)

Zaklju─Źak o odre─Ĺivanju privremenog zastupnika (predmet Marija Vejin)

Zaklju─Źak o odre─Ĺivanju privremenog zastupnika (predmet Marko Bosni─ç)

Zaklju─Źak o odre─Ĺivanju privremenog zastupnika (predmet┬áMilan Bosni─ç)

Zaklju─Źak o odre─Ĺivanju privremenog zastupnika (predmet Mile Bi─çani─ç)

Zaklju─Źak o odre─Ĺivanju privremenog zastupnika (predmet┬áMilo┼í Bosni─ç)

Zaklju─Źak o odre─Ĺivanju privremenog zastupnika (predmet Nevenka Le─Źi─ç)

Zaklju─Źak o odre─Ĺivanju privremenog zastupnika (predmet Nikola Perkovi─ç)

Zaklju─Źak o odre─Ĺivanju privremenog zastupnika (predmet┬áRade Bosni─ç)

Zaklju─Źak o odre─Ĺivanju privremenog zastupnika (predmet Ro┼ża Rumenovi─ç)

Zaklju─Źak o odre─Ĺivanju privremenog zastupnika (predmet Slaven Leci─ç)

Zaklju─Źak o odre─Ĺivanju privremenog zastupnika (predmet Zore Mesi─ç)

Zaklju─Źak o odre─Ĺivanju privremenog zastupnika (predmet Mande Pavli─ç, ─Éur─Ĺenovac)

Opomena - Ante Vukovi─ç

Rješenje o ovrsi duga - Zdravko Mihaljević

Rješenje o ovrsi duga - Tino Herenda

Opomena - Tino Herenda

Opomena - Ivan Jandri─ç

 

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turisti─Źka zajednica

 

Razvojna agencija Karlova─Źke ┼żupanije

Radio Slunj