Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o imenovanju predstavnika u stručni tim za izradu procjene ugroženosti od požara 05 Studeni 2012 2931
Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste 05 Studeni 2012 3490
Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva (JUO) 17 Listopad 2012 2594
Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 2688
ODLUKA o preraspodjeli sredstava III (GKŽ 33 12) 17 Kolovoz 2012 3225
Odluka o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 27 12) 25 Srpanj 2012 2956
Odluka o dopuni odluke o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 27 12) 25 Srpanj 2012 2312
Odluka o izmj. odluke o fin. programa uređenja zemljišta, rur. prostora i poticanja poljop. proizvodnje u 2012. g. (GKŽ 27 12) 25 Srpanj 2012 2556
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova (GKŽ 27 12) 25 Srpanj 2012 2971
Odluka o privremenim mjerama za ograničenje korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Općine Rakovica (GKŽ 25 12) 01 Srpanj 2012 2445
Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića (GKŽ 25 12) 28 Lipanj 2012 2808
Odluka o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine (GKŽ 20 12) 18 Svibanj 2012 3322
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine (GKŽ 25 12) 14 Svibanj 2012 3321
ODLUKA o preraspodjeli sredstava II (GKŽ 20 12) 02 Svibanj 2012 3052
Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora (GKŽ 17 12) 18 Travanj 2012 2815
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća MO na području Općine Rakovica (GKŽ 12 12) 17 Travanj 2012 2754
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (GKŽ 12 12) 17 Travanj 2012 3007
Odluka o osnivanju Općinskog izbornog povjerenstva (GKŽ 12 12) 17 Travanj 2012 3177
Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova (GKŽ 12 12) 17 Travanj 2012 2938
Odluka o uvjetima i mjestima pružanja usluga u turizmu (GKŽ 12 12) 17 Travanj 2012 2852
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENI STATUTA OPĆINE RAKOVICA (GKŽ 12 12) 17 Travanj 2012 3026
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3001
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3010
Odluka o izmjenama odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2012. godinu (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 2775
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 2967
ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA 2011. (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 2739
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 2452
Ispravak odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Rakovica 23 Ožujak 2012 4144
Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 21 Ožujak 2012 4937
PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 21 Ožujak 2012 4214
Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 12 05) 21 Ožujak 2012 4016
Odluka izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 43 05) 21 Ožujak 2012 5374
Ispravak odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 21 Ožujak 2012 2392
Odluka o dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 50 08) 21 Ožujak 2012 4837
Odluka o visini zakupnine poslovnog prostora 20 Ožujak 2012 2613
SPORAZUM O OSNIVANJU -JAVNA USTANOVA KARLA-071211 20 Prosinac 2011 3588
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11) 20 Prosinac 2011 3755
Pravilnik o oznakama stvaratelja i primatelja pismena 20 Prosinac 2011 2392
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2011. godinu 20 Prosinac 2011 3869
Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone (GKŽ 37 11) 20 Prosinac 2011 3473
Odluka o visini zakupnine za štandove i zemljišta - javne površine (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 3974
Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce (2011) 20 Prosinac 2011 2955
Odluka o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina za postavljanje kioska i pokretnih naprava (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 4056
Odluka o utvrđivanju cijene za korištenje drž. poljop. zemljišta 20 Prosinac 2011 4181
ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA 20 Prosinac 2011 2309
Odluka o pristupanju LAG-u 20 Prosinac 2011 2659
Odluka o prirezu porezu na dohodak (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 3910
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 3581
Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju JU KARLA 20 Prosinac 2011 3844
ODLUKA o preuzimanju poslovnog udjela u trg. društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. 20 Prosinac 2011 3226

ŽUPNIK

GORAN ANTUNOVIĆ

099/591-9760

 

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj