Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (GKŽ 11 09) 15 Prosinac 2009 4083
Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica (GKŽ 33 09) 15 Prosinac 2009 3558
Odluka o naknadama za rad u vijeću i radnim tijelima (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 4225
Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora (GKŽ 42 09) 14 Prosinac 2009 3448
Odluka o kućnim ljubimcima (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 3963
Odluka o kriterijima za plaće 14 Prosinac 2009 4010
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2010. godinu 14 Prosinac 2009 3379
Odluka o izmjeni i dopuni Programa subvencija-poticanja obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima u 2009. godini 14 Prosinac 2009 1745
Odluka o izmjenama osnova pravila mjesnih odbora (GKŽ 33 09) 14 Prosinac 2009 3545
Odluka o izmjenama odluke o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata na području Općine Rakovica (2009) 14 Prosinac 2009 2973
Odluka o izmjenama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 42 09) 14 Prosinac 2009 3063
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključivanju građevina na komunalnu infrastrukturu 14 Prosinac 2009 3022
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 33 09) 14 Prosinac 2009 2954
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 3757
Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JU Rakovica 14 Prosinac 2009 4156
Odluka o grobljima (GKŽ 03 10) 14 Prosinac 2009 5105
Odluka o dopuni odluke o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 3013
Odluka o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 27 09) 14 Prosinac 2009 3731
Odluka o dodjeli bespovratne potpore za poticanje poduzetništva i poljoprivrede 14 Prosinac 2009 4038
Odluka o davanju stanova u vlasništvu Općine Rakovica u najam (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 4747
Odbor za obilježavanje Dana općine Rakovica 14 Prosinac 2009 3783
Izvješće mandatne komisije 14 Prosinac 2009 4501
Ispravak odluke o izmjeni socijalnog programa Općine Rakovica za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 3739
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2009. godinu 05 Studeni 2009 1270
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 33 09) 14 Siječanj 2009 3038
Odluka o financiranju rada TZ Općine Rakovica 14 Siječanj 2009 3756
Poslovnik o radu Stožera zaštite i spašavanja Općine Rakovica 12 Prosinac 2008 4796
Osnove pravila Mjesnih odbora (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 4168
Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 3687
Odluka o udruženju u jedinstveni sustav stipendiranja Karlovačke županije 12 Prosinac 2008 3282
Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora 12 Prosinac 2008 3892
Odluka o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 4042
Odluka o osnivanju Savjeta mladih (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 4835
Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 12 Prosinac 2008 2062
Odluka o osnivanju Izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 2002
Odluka o općinskim porezima 12 Prosinac 2008 4924
Odluka o načinu obavljanja poslova održavanja vodovoda na području općine Rakovica (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 3272
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 4410
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 3671
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad vatrogasnih postrojbi 12 Prosinac 2008 1840
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 14 08) 12 Prosinac 2008 4265
Odluka o izboru članova proširenog sastava izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 3496
Odluka o imenovanju voditelja i osobe zadužene za nepravilnosti u sustavu unutarnjih financijskih kontrola 12 Prosinac 2008 3975
Odluka o imenovanju Odbora za obilježavanje Dana općine Rakovica 12 Prosinac 2008 3986
Odluka o dopuni odluke o sufinanciranju troškova dopreme pitke vode domaćinstvima 12 Prosinac 2008 3946
Odluka o dopuni komunalne naknade (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 5657
Odluka o donošenju UPU 12 Prosinac 2008 4723
Odluka o dodjeli javnih priznanja 12 Prosinac 2008 2003
Odluke o osnivanju i imenvanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 3115
Odluka o cijeni i uvjetima građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Rakovice 09 Siječanj 2008 4990

ŽUPNIK

GORAN ANTUNOVIĆ

099/591-9760

 

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj