Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora 15 Prosinac 2009 4288
Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (GKŽ 11 09) 15 Prosinac 2009 4946
Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica (GKŽ 33 09) 15 Prosinac 2009 4114
Odluka o naknadama za rad u vijeću i radnim tijelima (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 4888
Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora (GKŽ 42 09) 14 Prosinac 2009 3907
Odluka o kućnim ljubimcima (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 4747
Odluka o kriterijima za plaće 14 Prosinac 2009 4701
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2010. godinu 14 Prosinac 2009 3899
Odluka o izmjeni i dopuni Programa subvencija-poticanja obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima u 2009. godini 14 Prosinac 2009 1945
Odluka o izmjenama osnova pravila mjesnih odbora (GKŽ 33 09) 14 Prosinac 2009 4065
Odluka o izmjenama odluke o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata na području Općine Rakovica (2009) 14 Prosinac 2009 3436
Odluka o izmjenama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 42 09) 14 Prosinac 2009 3438
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključivanju građevina na komunalnu infrastrukturu 14 Prosinac 2009 3490
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 33 09) 14 Prosinac 2009 3343
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 4425
Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JU Rakovica 14 Prosinac 2009 4679
Odluka o grobljima (GKŽ 03 10) 14 Prosinac 2009 6019
Odluka o dopuni odluke o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 3474
Odluka o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 27 09) 14 Prosinac 2009 4281
Odluka o dodjeli bespovratne potpore za poticanje poduzetništva i poljoprivrede 14 Prosinac 2009 4649
Odluka o davanju stanova u vlasništvu Općine Rakovica u najam (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 5589
Odbor za obilježavanje Dana općine Rakovica 14 Prosinac 2009 4395
Izvješće mandatne komisije 14 Prosinac 2009 5155
Ispravak odluke o izmjeni socijalnog programa Općine Rakovica za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 4245
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2009. godinu 05 Studeni 2009 1431
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 33 09) 14 Siječanj 2009 3687
Odluka o financiranju rada TZ Općine Rakovica 14 Siječanj 2009 4294
Poslovnik o radu Stožera zaštite i spašavanja Općine Rakovica 12 Prosinac 2008 5614
Osnove pravila Mjesnih odbora (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 4925
Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 4290
Odluka o udruženju u jedinstveni sustav stipendiranja Karlovačke županije 12 Prosinac 2008 3747
Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora 12 Prosinac 2008 4452
Odluka o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 4680
Odluka o osnivanju Savjeta mladih (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 5659
Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 12 Prosinac 2008 2257
Odluka o osnivanju Izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 2263
Odluka o općinskim porezima 12 Prosinac 2008 6085
Odluka o načinu obavljanja poslova održavanja vodovoda na području općine Rakovica (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 3820
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 5125
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 4250
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad vatrogasnih postrojbi 12 Prosinac 2008 2009
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 14 08) 12 Prosinac 2008 5001
Odluka o izboru članova proširenog sastava izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 3958
Odluka o imenovanju voditelja i osobe zadužene za nepravilnosti u sustavu unutarnjih financijskih kontrola 12 Prosinac 2008 4485
Odluka o imenovanju Odbora za obilježavanje Dana općine Rakovica 12 Prosinac 2008 4634
Odluka o dopuni odluke o sufinanciranju troškova dopreme pitke vode domaćinstvima 12 Prosinac 2008 4578
Odluka o dopuni komunalne naknade (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 6344
Odluka o donošenju UPU 12 Prosinac 2008 5420
Odluka o dodjeli javnih priznanja 12 Prosinac 2008 2225
Odluke o osnivanju i imenvanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 3701

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj