Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (GKŽ 11 09) 15 Prosinac 2009 3193
Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica (GKŽ 33 09) 15 Prosinac 2009 2986
Odluka o naknadama za rad u vijeću i radnim tijelima (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 3541
Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora (GKŽ 42 09) 14 Prosinac 2009 2909
Odluka o kućnim ljubimcima (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 3162
Odluka o kriterijima za plaće 14 Prosinac 2009 3246
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2010. godinu 14 Prosinac 2009 2774
Odluka o izmjeni i dopuni Programa subvencija-poticanja obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima u 2009. godini 14 Prosinac 2009 1501
Odluka o izmjenama osnova pravila mjesnih odbora (GKŽ 33 09) 14 Prosinac 2009 3013
Odluka o izmjenama odluke o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata na području Općine Rakovica (2009) 14 Prosinac 2009 2431
Odluka o izmjenama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 42 09) 14 Prosinac 2009 2642
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključivanju građevina na komunalnu infrastrukturu 14 Prosinac 2009 2473
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 33 09) 14 Prosinac 2009 2456
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 2977
Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JU Rakovica 14 Prosinac 2009 3591
Odluka o grobljima (GKŽ 03 10) 14 Prosinac 2009 3955
Odluka o dopuni odluke o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 2568
Odluka o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 27 09) 14 Prosinac 2009 3089
Odluka o dodjeli bespovratne potpore za poticanje poduzetništva i poljoprivrede 14 Prosinac 2009 3346
Odluka o davanju stanova u vlasništvu Općine Rakovica u najam (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 3750
Odbor za obilježavanje Dana općine Rakovica 14 Prosinac 2009 3035
Izvješće mandatne komisije 14 Prosinac 2009 3727
Ispravak odluke o izmjeni socijalnog programa Općine Rakovica za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 3046
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2009. godinu 05 Studeni 2009 1086
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 33 09) 14 Siječanj 2009 2381
Odluka o financiranju rada TZ Općine Rakovica 14 Siječanj 2009 3200
Poslovnik o radu Stožera zaštite i spašavanja Općine Rakovica 12 Prosinac 2008 3787
Osnove pravila Mjesnih odbora (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 3296
Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 3005
Odluka o udruženju u jedinstveni sustav stipendiranja Karlovačke županije 12 Prosinac 2008 2793
Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora 12 Prosinac 2008 3139
Odluka o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 3346
Odluka o osnivanju Savjeta mladih (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 3813
Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 12 Prosinac 2008 1823
Odluka o osnivanju Izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 1734
Odluka o općinskim porezima 12 Prosinac 2008 3690
Odluka o načinu obavljanja poslova održavanja vodovoda na području općine Rakovica (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 2739
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 3641
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 2970
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad vatrogasnih postrojbi 12 Prosinac 2008 1623
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 14 08) 12 Prosinac 2008 3485
Odluka o izboru članova proširenog sastava izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 2994
Odluka o imenovanju voditelja i osobe zadužene za nepravilnosti u sustavu unutarnjih financijskih kontrola 12 Prosinac 2008 3417
Odluka o imenovanju Odbora za obilježavanje Dana općine Rakovica 12 Prosinac 2008 3274
Odluka o dopuni odluke o sufinanciranju troškova dopreme pitke vode domaćinstvima 12 Prosinac 2008 3236
Odluka o dopuni komunalne naknade (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 4644
Odluka o donošenju UPU 12 Prosinac 2008 3841
Odluka o dodjeli javnih priznanja 12 Prosinac 2008 1757
Odluke o osnivanju i imenvanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 2501
Odluka o cijeni i uvjetima građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Rakovice 09 Siječanj 2008 4203

LOKALNI IZBORI 2017.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

- kontakt: telefon: 047 784 078, 047 784 079, 047 784 006,  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- radno vrijeme: radnim danom 8:00 - 16:00

 vikendom dežurstvo po posebnoj obavijesti

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj