Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (GKŽ 11 09) 15 Prosinac 2009 3769
Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica (GKŽ 33 09) 15 Prosinac 2009 3362
Odluka o naknadama za rad u vijeću i radnim tijelima (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 3993
Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora (GKŽ 42 09) 14 Prosinac 2009 3263
Odluka o kućnim ljubimcima (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 3681
Odluka o kriterijima za plaće 14 Prosinac 2009 3724
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2010. godinu 14 Prosinac 2009 3183
Odluka o izmjeni i dopuni Programa subvencija-poticanja obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima u 2009. godini 14 Prosinac 2009 1665
Odluka o izmjenama osnova pravila mjesnih odbora (GKŽ 33 09) 14 Prosinac 2009 3366
Odluka o izmjenama odluke o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata na području Općine Rakovica (2009) 14 Prosinac 2009 2773
Odluka o izmjenama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 42 09) 14 Prosinac 2009 2922
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključivanju građevina na komunalnu infrastrukturu 14 Prosinac 2009 2820
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 33 09) 14 Prosinac 2009 2781
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 3496
Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JU Rakovica 14 Prosinac 2009 3962
Odluka o grobljima (GKŽ 03 10) 14 Prosinac 2009 4710
Odluka o dopuni odluke o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 2878
Odluka o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 27 09) 14 Prosinac 2009 3513
Odluka o dodjeli bespovratne potpore za poticanje poduzetništva i poljoprivrede 14 Prosinac 2009 3823
Odluka o davanju stanova u vlasništvu Općine Rakovica u najam (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 4398
Odbor za obilježavanje Dana općine Rakovica 14 Prosinac 2009 3525
Izvješće mandatne komisije 14 Prosinac 2009 4224
Ispravak odluke o izmjeni socijalnog programa Općine Rakovica za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 3506
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2009. godinu 05 Studeni 2009 1207
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 33 09) 14 Siječanj 2009 2806
Odluka o financiranju rada TZ Općine Rakovica 14 Siječanj 2009 3558
Poslovnik o radu Stožera zaštite i spašavanja Općine Rakovica 12 Prosinac 2008 4415
Osnove pravila Mjesnih odbora (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 3855
Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 3449
Odluka o udruženju u jedinstveni sustav stipendiranja Karlovačke županije 12 Prosinac 2008 3110
Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora 12 Prosinac 2008 3626
Odluka o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 3790
Odluka o osnivanju Savjeta mladih (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 4447
Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 12 Prosinac 2008 1991
Odluka o osnivanju Izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 1889
Odluka o općinskim porezima 12 Prosinac 2008 4529
Odluka o načinu obavljanja poslova održavanja vodovoda na području općine Rakovica (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 3081
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 4133
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 3415
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad vatrogasnih postrojbi 12 Prosinac 2008 1764
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 14 08) 12 Prosinac 2008 3991
Odluka o izboru članova proširenog sastava izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 3324
Odluka o imenovanju voditelja i osobe zadužene za nepravilnosti u sustavu unutarnjih financijskih kontrola 12 Prosinac 2008 3762
Odluka o imenovanju Odbora za obilježavanje Dana općine Rakovica 12 Prosinac 2008 3721
Odluka o dopuni odluke o sufinanciranju troškova dopreme pitke vode domaćinstvima 12 Prosinac 2008 3702
Odluka o dopuni komunalne naknade (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 5314
Odluka o donošenju UPU 12 Prosinac 2008 4423
Odluka o dodjeli javnih priznanja 12 Prosinac 2008 1909
Odluke o osnivanju i imenvanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 2911
Odluka o cijeni i uvjetima građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Rakovice 09 Siječanj 2008 4696

ŽUPNIK

GORAN ANTUNOVIĆ

099/591-9760

 

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj