Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o radnom vremenu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica (GKŽ 36 10) 16 Prosinac 2010 4497
Odluka o pristupanju Općine Rakovica trg. društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. 16 Prosinac 2010 3117
Odluka o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkom gospodarenju otpadom na području Karlovačke županije 16 Prosinac 2010 3263
ODLUKA o preuzimanju poslovnog udjela u trg. društvu Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o. 16 Prosinac 2010 3190
Odluka o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (GKŽ 25 10) 16 Prosinac 2010 4063
Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika 16 Prosinac 2010 4671
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (GKŽ 41 10)2010 16 Prosinac 2010 3454
ODLUKA o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa 16 Prosinac 2010 4034
Odluka o koeficijentima službenika i namještenika 16 Prosinac 2010 5221
Odluka o izmjeni statističkih dokumenata o granicama naselja 16 Prosinac 2010 4009
Odluka o izmjeni odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (GKŽ 41 10) 16 Prosinac 2010 4393
Odluka o izmjeni odluke o imenovanju članova upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje 16 Prosinac 2010 3570
Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete (GKŽ 28 10) 16 Prosinac 2010 3675
Odluka o dopuni Odluke o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 28 10) 16 Prosinac 2010 3585
Odluka o dodjeli javnih priznanja 2010. 16 Prosinac 2010 1952
Odluka o agrotehničkim mjerama (GKŽ 09 10) 16 Prosinac 2010 4001
Izvješće o radu načelnika 1. polugod. 2010. 16 Prosinac 2010 3867
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA (LIPANJ - PROSINAC 2009.) 16 Prosinac 2010 4136
Ispravak odluke o raspolaganju nekretninama (GKŽ 51 10) 16 Prosinac 2010 3517
Ispravak odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (GKŽ 51 10) 15 Prosinac 2010 4061
Ispravak odluke o općinskim porezima 15 Prosinac 2010 4402
Ispravak odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (GKŽ 51 10) 15 Prosinac 2010 3484
Ispravak odluke o naknadama za rad u Vijeću i radnim tijelima (GKŽ 07 10) 15 Prosinac 2010 3877
Etički kodeks za dužnosnike u Općini Rakovica (GKŽ 36 10) 15 Prosinac 2010 4052
Etički kodeks JUO Općine Rakovica (GKŽ 36 10) 15 Prosinac 2010 3997
SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA 15 Prosinac 2010 3816
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU - NOVI (2010.) (GKŽ 36 10) 15 Prosinac 2010 4386
UPU- UKIDANJE 15 Prosinac 2009 2436
UPU Čatrnja - Odluka 15 Prosinac 2009 4988
Statut Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 4242
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 3271
RJEŠENJE o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 4183
RJEŠENJE o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 3719
RJEŠENJE o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 15 Prosinac 2009 4201
RJEŠENJE o izboru Odbora za izbor i imenovanja 15 Prosinac 2009 3854
RJEŠENJE o izboru Odbora za financije i proračun 15 Prosinac 2009 3786
Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 3134
PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU- Izmjena (08. 2009.) 15 Prosinac 2009 1796
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU - izmjene 15 Prosinac 2009 2335
PRAVILNIK O STIPENDIRANJU - izmjene i dopune 15 Prosinac 2009 2115
PPU-odluka 15 Prosinac 2009 3016
PPO-ODLUKA O IZMJENI 15 Prosinac 2009 2046
Povjerenstvo za popis birača (2009) 15 Prosinac 2009 3333
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 4108
Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 4043
Odluka o prekoračenju dopuštenih razina buke (GKŽ 42 09) 15 Prosinac 2009 3933
Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Rakovica (GKŽ 33 09) 15 Prosinac 2009 4213
Odluka o osnivanju i izboru MANDATNE KOMISIJE 15 Prosinac 2009 2113
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenu stanja poljop. zemljišta na području Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 4306
Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora 15 Prosinac 2009 3726

ŽUPNIK

GORAN ANTUNOVIĆ

099/591-9760

 

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj