Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Rakovica (GKŽ 18 10) 16 Prosinac 2010 4689
Odluka o radnom vremenu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica (GKŽ 36 10) 16 Prosinac 2010 4913
Odluka o pristupanju Općine Rakovica trg. društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. 16 Prosinac 2010 3441
Odluka o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkom gospodarenju otpadom na području Karlovačke županije 16 Prosinac 2010 3626
ODLUKA o preuzimanju poslovnog udjela u trg. društvu Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o. 16 Prosinac 2010 3538
Odluka o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (GKŽ 25 10) 16 Prosinac 2010 4530
Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika 16 Prosinac 2010 5123
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (GKŽ 41 10)2010 16 Prosinac 2010 3720
ODLUKA o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa 16 Prosinac 2010 4423
Odluka o koeficijentima službenika i namještenika 16 Prosinac 2010 5753
Odluka o izmjeni statističkih dokumenata o granicama naselja 16 Prosinac 2010 4333
Odluka o izmjeni odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (GKŽ 41 10) 16 Prosinac 2010 4757
Odluka o izmjeni odluke o imenovanju članova upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje 16 Prosinac 2010 3932
Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete (GKŽ 28 10) 16 Prosinac 2010 4079
Odluka o dopuni Odluke o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 28 10) 16 Prosinac 2010 3976
Odluka o dodjeli javnih priznanja 2010. 16 Prosinac 2010 2074
Odluka o agrotehničkim mjerama (GKŽ 09 10) 16 Prosinac 2010 4386
Izvješće o radu načelnika 1. polugod. 2010. 16 Prosinac 2010 4244
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA (LIPANJ - PROSINAC 2009.) 16 Prosinac 2010 4574
Ispravak odluke o raspolaganju nekretninama (GKŽ 51 10) 16 Prosinac 2010 3865
Ispravak odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (GKŽ 51 10) 15 Prosinac 2010 4454
Ispravak odluke o općinskim porezima 15 Prosinac 2010 4878
Ispravak odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (GKŽ 51 10) 15 Prosinac 2010 3825
Ispravak odluke o naknadama za rad u Vijeću i radnim tijelima (GKŽ 07 10) 15 Prosinac 2010 4219
Etički kodeks za dužnosnike u Općini Rakovica (GKŽ 36 10) 15 Prosinac 2010 4368
Etički kodeks JUO Općine Rakovica (GKŽ 36 10) 15 Prosinac 2010 4455
SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA 15 Prosinac 2010 4115
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU - NOVI (2010.) (GKŽ 36 10) 15 Prosinac 2010 4931
UPU- UKIDANJE 15 Prosinac 2009 2583
UPU Čatrnja - Odluka 15 Prosinac 2009 5400
Statut Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 4849
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 3672
RJEŠENJE o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 4637
RJEŠENJE o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 4121
RJEŠENJE o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 15 Prosinac 2009 4737
RJEŠENJE o izboru Odbora za izbor i imenovanja 15 Prosinac 2009 4220
RJEŠENJE o izboru Odbora za financije i proračun 15 Prosinac 2009 4139
Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 3460
PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU- Izmjena (08. 2009.) 15 Prosinac 2009 1914
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU - izmjene 15 Prosinac 2009 2530
PRAVILNIK O STIPENDIRANJU - izmjene i dopune 15 Prosinac 2009 2289
PPU-odluka 15 Prosinac 2009 3225
PPO-ODLUKA O IZMJENI 15 Prosinac 2009 2218
Povjerenstvo za popis birača (2009) 15 Prosinac 2009 3670
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 4672
Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 4459
Odluka o prekoračenju dopuštenih razina buke (GKŽ 42 09) 15 Prosinac 2009 4324
Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Rakovica (GKŽ 33 09) 15 Prosinac 2009 4731
Odluka o osnivanju i izboru MANDATNE KOMISIJE 15 Prosinac 2009 2262
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenu stanja poljop. zemljišta na području Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 4803

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj