Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o radnom vremenu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica (GKŽ 36 10) 16 Prosinac 2010 4152
Odluka o pristupanju Općine Rakovica trg. društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. 16 Prosinac 2010 2836
Odluka o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkom gospodarenju otpadom na području Karlovačke županije 16 Prosinac 2010 2980
ODLUKA o preuzimanju poslovnog udjela u trg. društvu Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o. 16 Prosinac 2010 2870
Odluka o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (GKŽ 25 10) 16 Prosinac 2010 3639
Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika 16 Prosinac 2010 4233
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (GKŽ 41 10)2010 16 Prosinac 2010 3179
ODLUKA o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa 16 Prosinac 2010 3648
Odluka o koeficijentima službenika i namještenika 16 Prosinac 2010 4713
Odluka o izmjeni statističkih dokumenata o granicama naselja 16 Prosinac 2010 3673
Odluka o izmjeni odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (GKŽ 41 10) 16 Prosinac 2010 4065
Odluka o izmjeni odluke o imenovanju članova upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje 16 Prosinac 2010 3253
Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete (GKŽ 28 10) 16 Prosinac 2010 3288
Odluka o dopuni Odluke o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 28 10) 16 Prosinac 2010 3269
Odluka o dodjeli javnih priznanja 2010. 16 Prosinac 2010 1794
Odluka o agrotehničkim mjerama (GKŽ 09 10) 16 Prosinac 2010 3670
Izvješće o radu načelnika 1. polugod. 2010. 16 Prosinac 2010 3559
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA (LIPANJ - PROSINAC 2009.) 16 Prosinac 2010 3743
Ispravak odluke o raspolaganju nekretninama (GKŽ 51 10) 16 Prosinac 2010 3187
Ispravak odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (GKŽ 51 10) 15 Prosinac 2010 3728
Ispravak odluke o općinskim porezima 15 Prosinac 2010 3922
Ispravak odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (GKŽ 51 10) 15 Prosinac 2010 3200
Ispravak odluke o naknadama za rad u Vijeću i radnim tijelima (GKŽ 07 10) 15 Prosinac 2010 3573
Etički kodeks za dužnosnike u Općini Rakovica (GKŽ 36 10) 15 Prosinac 2010 3694
Etički kodeks JUO Općine Rakovica (GKŽ 36 10) 15 Prosinac 2010 3609
SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA 15 Prosinac 2010 3552
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU - NOVI (2010.) (GKŽ 36 10) 15 Prosinac 2010 3957
UPU- UKIDANJE 15 Prosinac 2009 2273
UPU Čatrnja - Odluka 15 Prosinac 2009 4610
Statut Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 3743
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 2928
RJEŠENJE o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 3807
RJEŠENJE o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 3314
RJEŠENJE o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 15 Prosinac 2009 3688
RJEŠENJE o izboru Odbora za izbor i imenovanja 15 Prosinac 2009 3520
RJEŠENJE o izboru Odbora za financije i proračun 15 Prosinac 2009 3474
Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 2835
PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU- Izmjena (08. 2009.) 15 Prosinac 2009 1663
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU - izmjene 15 Prosinac 2009 2154
PRAVILNIK O STIPENDIRANJU - izmjene i dopune 15 Prosinac 2009 1955
PPU-odluka 15 Prosinac 2009 2799
PPO-ODLUKA O IZMJENI 15 Prosinac 2009 1889
Povjerenstvo za popis birača (2009) 15 Prosinac 2009 3072
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 3543
Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 3609
Odluka o prekoračenju dopuštenih razina buke (GKŽ 42 09) 15 Prosinac 2009 3583
Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Rakovica (GKŽ 33 09) 15 Prosinac 2009 3770
Odluka o osnivanju i izboru MANDATNE KOMISIJE 15 Prosinac 2009 1960
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenu stanja poljop. zemljišta na području Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 3885
Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora 15 Prosinac 2009 3376

LOKALNI IZBORI 2017.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

- kontakt: telefon: 047 784 078, 047 784 079, 047 784 006,  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- radno vrijeme: radnim danom 8:00 - 16:00

 vikendom dežurstvo po posebnoj obavijesti

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj