Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o utvrđivanju područja za petogodišnji program za katastarsku izmjeru na području općine Rakovica 16 Prosinac 2010 4618
Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Rakovica (GKŽ 18 10) 16 Prosinac 2010 5260
Odluka o radnom vremenu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica (GKŽ 36 10) 16 Prosinac 2010 5393
Odluka o pristupanju Općine Rakovica trg. društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. 16 Prosinac 2010 3888
Odluka o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkom gospodarenju otpadom na području Karlovačke županije 16 Prosinac 2010 4070
ODLUKA o preuzimanju poslovnog udjela u trg. društvu Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o. 16 Prosinac 2010 4021
Odluka o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (GKŽ 25 10) 16 Prosinac 2010 5012
Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika 16 Prosinac 2010 5685
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (GKŽ 41 10)2010 16 Prosinac 2010 4178
ODLUKA o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa 16 Prosinac 2010 4976
Odluka o koeficijentima službenika i namještenika 16 Prosinac 2010 6361
Odluka o izmjeni statističkih dokumenata o granicama naselja 16 Prosinac 2010 4775
Odluka o izmjeni odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (GKŽ 41 10) 16 Prosinac 2010 5226
Odluka o izmjeni odluke o imenovanju članova upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje 16 Prosinac 2010 4462
Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete (GKŽ 28 10) 16 Prosinac 2010 4559
Odluka o dopuni Odluke o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 28 10) 16 Prosinac 2010 4444
Odluka o dodjeli javnih priznanja 2010. 16 Prosinac 2010 2284
Odluka o agrotehničkim mjerama (GKŽ 09 10) 16 Prosinac 2010 4950
Izvješće o radu načelnika 1. polugod. 2010. 16 Prosinac 2010 4727
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA (LIPANJ - PROSINAC 2009.) 16 Prosinac 2010 5080
Ispravak odluke o raspolaganju nekretninama (GKŽ 51 10) 16 Prosinac 2010 4318
Ispravak odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (GKŽ 51 10) 15 Prosinac 2010 4914
Ispravak odluke o općinskim porezima 15 Prosinac 2010 5366
Ispravak odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (GKŽ 51 10) 15 Prosinac 2010 4271
Ispravak odluke o naknadama za rad u Vijeću i radnim tijelima (GKŽ 07 10) 15 Prosinac 2010 4698
Etički kodeks za dužnosnike u Općini Rakovica (GKŽ 36 10) 15 Prosinac 2010 4875
Etički kodeks JUO Općine Rakovica (GKŽ 36 10) 15 Prosinac 2010 4958
SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA 15 Prosinac 2010 4590
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU - NOVI (2010.) (GKŽ 36 10) 15 Prosinac 2010 5506
UPU- UKIDANJE 15 Prosinac 2009 2857
UPU Čatrnja - Odluka 15 Prosinac 2009 5912
Statut Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 5432
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 4204
RJEŠENJE o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 5122
RJEŠENJE o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 4584
RJEŠENJE o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 15 Prosinac 2009 5315
RJEŠENJE o izboru Odbora za izbor i imenovanja 15 Prosinac 2009 4698
RJEŠENJE o izboru Odbora za financije i proračun 15 Prosinac 2009 4632
Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 3941
PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU- Izmjena (08. 2009.) 15 Prosinac 2009 2136
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU - izmjene 15 Prosinac 2009 2781
PRAVILNIK O STIPENDIRANJU - izmjene i dopune 15 Prosinac 2009 2526
PPU-odluka 15 Prosinac 2009 3489
PPO-ODLUKA O IZMJENI 15 Prosinac 2009 2435
Povjerenstvo za popis birača (2009) 15 Prosinac 2009 4141
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 5176
Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 4970
Odluka o prekoračenju dopuštenih razina buke (GKŽ 42 09) 15 Prosinac 2009 4800
Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Rakovica (GKŽ 33 09) 15 Prosinac 2009 5226
Odluka o osnivanju i izboru MANDATNE KOMISIJE 15 Prosinac 2009 2458

ŽUPNIK

GORAN ANTUNOVIĆ

099/591-9760

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj