Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o utvrđivanju područja za petogodišnji program za katastarsku izmjeru na području općine Rakovica 16 Prosinac 2010 4528
Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Rakovica (GKŽ 18 10) 16 Prosinac 2010 5167
Odluka o radnom vremenu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica (GKŽ 36 10) 16 Prosinac 2010 5298
Odluka o pristupanju Općine Rakovica trg. društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. 16 Prosinac 2010 3796
Odluka o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkom gospodarenju otpadom na području Karlovačke županije 16 Prosinac 2010 3985
ODLUKA o preuzimanju poslovnog udjela u trg. društvu Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o. 16 Prosinac 2010 3932
Odluka o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (GKŽ 25 10) 16 Prosinac 2010 4918
Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika 16 Prosinac 2010 5561
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (GKŽ 41 10)2010 16 Prosinac 2010 4087
ODLUKA o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa 16 Prosinac 2010 4883
Odluka o koeficijentima službenika i namještenika 16 Prosinac 2010 6249
Odluka o izmjeni statističkih dokumenata o granicama naselja 16 Prosinac 2010 4686
Odluka o izmjeni odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (GKŽ 41 10) 16 Prosinac 2010 5126
Odluka o izmjeni odluke o imenovanju članova upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje 16 Prosinac 2010 4354
Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete (GKŽ 28 10) 16 Prosinac 2010 4470
Odluka o dopuni Odluke o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 28 10) 16 Prosinac 2010 4359
Odluka o dodjeli javnih priznanja 2010. 16 Prosinac 2010 2235
Odluka o agrotehničkim mjerama (GKŽ 09 10) 16 Prosinac 2010 4856
Izvješće o radu načelnika 1. polugod. 2010. 16 Prosinac 2010 4641
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA (LIPANJ - PROSINAC 2009.) 16 Prosinac 2010 4990
Ispravak odluke o raspolaganju nekretninama (GKŽ 51 10) 16 Prosinac 2010 4238
Ispravak odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (GKŽ 51 10) 15 Prosinac 2010 4831
Ispravak odluke o općinskim porezima 15 Prosinac 2010 5270
Ispravak odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (GKŽ 51 10) 15 Prosinac 2010 4186
Ispravak odluke o naknadama za rad u Vijeću i radnim tijelima (GKŽ 07 10) 15 Prosinac 2010 4607
Etički kodeks za dužnosnike u Općini Rakovica (GKŽ 36 10) 15 Prosinac 2010 4780
Etički kodeks JUO Općine Rakovica (GKŽ 36 10) 15 Prosinac 2010 4867
SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA 15 Prosinac 2010 4506
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU - NOVI (2010.) (GKŽ 36 10) 15 Prosinac 2010 5418
UPU- UKIDANJE 15 Prosinac 2009 2802
UPU Čatrnja - Odluka 15 Prosinac 2009 5810
Statut Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 5330
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 4110
RJEŠENJE o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 5032
RJEŠENJE o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 4495
RJEŠENJE o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 15 Prosinac 2009 5207
RJEŠENJE o izboru Odbora za izbor i imenovanja 15 Prosinac 2009 4614
RJEŠENJE o izboru Odbora za financije i proračun 15 Prosinac 2009 4547
Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 3854
PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU- Izmjena (08. 2009.) 15 Prosinac 2009 2095
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU - izmjene 15 Prosinac 2009 2741
PRAVILNIK O STIPENDIRANJU - izmjene i dopune 15 Prosinac 2009 2480
PPU-odluka 15 Prosinac 2009 3446
PPO-ODLUKA O IZMJENI 15 Prosinac 2009 2395
Povjerenstvo za popis birača (2009) 15 Prosinac 2009 4064
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 5094
Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 4884
Odluka o prekoračenju dopuštenih razina buke (GKŽ 42 09) 15 Prosinac 2009 4718
Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Rakovica (GKŽ 33 09) 15 Prosinac 2009 5143
Odluka o osnivanju i izboru MANDATNE KOMISIJE 15 Prosinac 2009 2415

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj