Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Rakovica (GKŽ 18 10) 16 Prosinac 2010 4850
Odluka o radnom vremenu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica (GKŽ 36 10) 16 Prosinac 2010 5052
Odluka o pristupanju Općine Rakovica trg. društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. 16 Prosinac 2010 3570
Odluka o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkom gospodarenju otpadom na području Karlovačke županije 16 Prosinac 2010 3751
ODLUKA o preuzimanju poslovnog udjela u trg. društvu Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o. 16 Prosinac 2010 3677
Odluka o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (GKŽ 25 10) 16 Prosinac 2010 4668
Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika 16 Prosinac 2010 5256
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (GKŽ 41 10)2010 16 Prosinac 2010 3836
ODLUKA o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa 16 Prosinac 2010 4579
Odluka o koeficijentima službenika i namještenika 16 Prosinac 2010 5924
Odluka o izmjeni statističkih dokumenata o granicama naselja 16 Prosinac 2010 4448
Odluka o izmjeni odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (GKŽ 41 10) 16 Prosinac 2010 4886
Odluka o izmjeni odluke o imenovanju članova upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje 16 Prosinac 2010 4097
Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete (GKŽ 28 10) 16 Prosinac 2010 4222
Odluka o dopuni Odluke o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 28 10) 16 Prosinac 2010 4117
Odluka o dodjeli javnih priznanja 2010. 16 Prosinac 2010 2116
Odluka o agrotehničkim mjerama (GKŽ 09 10) 16 Prosinac 2010 4559
Izvješće o radu načelnika 1. polugod. 2010. 16 Prosinac 2010 4374
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA (LIPANJ - PROSINAC 2009.) 16 Prosinac 2010 4750
Ispravak odluke o raspolaganju nekretninama (GKŽ 51 10) 16 Prosinac 2010 3992
Ispravak odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (GKŽ 51 10) 15 Prosinac 2010 4598
Ispravak odluke o općinskim porezima 15 Prosinac 2010 5019
Ispravak odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (GKŽ 51 10) 15 Prosinac 2010 3959
Ispravak odluke o naknadama za rad u Vijeću i radnim tijelima (GKŽ 07 10) 15 Prosinac 2010 4351
Etički kodeks za dužnosnike u Općini Rakovica (GKŽ 36 10) 15 Prosinac 2010 4518
Etički kodeks JUO Općine Rakovica (GKŽ 36 10) 15 Prosinac 2010 4603
SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA 15 Prosinac 2010 4243
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU - NOVI (2010.) (GKŽ 36 10) 15 Prosinac 2010 5091
UPU- UKIDANJE 15 Prosinac 2009 2653
UPU Čatrnja - Odluka 15 Prosinac 2009 5528
Statut Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 5016
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 3828
RJEŠENJE o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 4772
RJEŠENJE o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 4248
RJEŠENJE o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 15 Prosinac 2009 4913
RJEŠENJE o izboru Odbora za izbor i imenovanja 15 Prosinac 2009 4360
RJEŠENJE o izboru Odbora za financije i proračun 15 Prosinac 2009 4279
Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 3606
PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU- Izmjena (08. 2009.) 15 Prosinac 2009 1975
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU - izmjene 15 Prosinac 2009 2587
PRAVILNIK O STIPENDIRANJU - izmjene i dopune 15 Prosinac 2009 2340
PPU-odluka 15 Prosinac 2009 3306
PPO-ODLUKA O IZMJENI 15 Prosinac 2009 2275
Povjerenstvo za popis birača (2009) 15 Prosinac 2009 3812
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 4814
Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 4610
Odluka o prekoračenju dopuštenih razina buke (GKŽ 42 09) 15 Prosinac 2009 4462
Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Rakovica (GKŽ 33 09) 15 Prosinac 2009 4874
Odluka o osnivanju i izboru MANDATNE KOMISIJE 15 Prosinac 2009 2302
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenu stanja poljop. zemljišta na području Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 4998

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj