Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o radnom vremenu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica (GKŽ 36 10) 16 Prosinac 2010 3874
Odluka o pristupanju Općine Rakovica trg. društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. 16 Prosinac 2010 2635
Odluka o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkom gospodarenju otpadom na području Karlovačke županije 16 Prosinac 2010 2773
ODLUKA o preuzimanju poslovnog udjela u trg. društvu Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o. 16 Prosinac 2010 2664
Odluka o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (GKŽ 25 10) 16 Prosinac 2010 3369
Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika 16 Prosinac 2010 3923
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (GKŽ 41 10)2010 16 Prosinac 2010 2992
ODLUKA o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa 16 Prosinac 2010 3396
Odluka o koeficijentima službenika i namještenika 16 Prosinac 2010 4353
Odluka o izmjeni statističkih dokumenata o granicama naselja 16 Prosinac 2010 3453
Odluka o izmjeni odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (GKŽ 41 10) 16 Prosinac 2010 3837
Odluka o izmjeni odluke o imenovanju članova upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje 16 Prosinac 2010 3062
Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete (GKŽ 28 10) 16 Prosinac 2010 3030
Odluka o dopuni Odluke o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 28 10) 16 Prosinac 2010 3019
Odluka o dodjeli javnih priznanja 2010. 16 Prosinac 2010 1696
Odluka o agrotehničkim mjerama (GKŽ 09 10) 16 Prosinac 2010 3451
Izvješće o radu načelnika 1. polugod. 2010. 16 Prosinac 2010 3321
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA (LIPANJ - PROSINAC 2009.) 16 Prosinac 2010 3499
Ispravak odluke o raspolaganju nekretninama (GKŽ 51 10) 16 Prosinac 2010 2941
Ispravak odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (GKŽ 51 10) 15 Prosinac 2010 3419
Ispravak odluke o općinskim porezima 15 Prosinac 2010 3611
Ispravak odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (GKŽ 51 10) 15 Prosinac 2010 3020
Ispravak odluke o naknadama za rad u Vijeću i radnim tijelima (GKŽ 07 10) 15 Prosinac 2010 3343
Etički kodeks za dužnosnike u Općini Rakovica (GKŽ 36 10) 15 Prosinac 2010 3455
Etički kodeks JUO Općine Rakovica (GKŽ 36 10) 15 Prosinac 2010 3352
SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA 15 Prosinac 2010 3337
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU - NOVI (2010.) (GKŽ 36 10) 15 Prosinac 2010 3647
UPU- UKIDANJE 15 Prosinac 2009 2167
UPU Čatrnja - Odluka 15 Prosinac 2009 4342
Statut Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 3403
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 2698
RJEŠENJE o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 3531
RJEŠENJE o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 3058
RJEŠENJE o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 15 Prosinac 2009 3359
RJEŠENJE o izboru Odbora za izbor i imenovanja 15 Prosinac 2009 3275
RJEŠENJE o izboru Odbora za financije i proračun 15 Prosinac 2009 3252
Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 2613
PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU- Izmjena (08. 2009.) 15 Prosinac 2009 1574
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU - izmjene 15 Prosinac 2009 2046
PRAVILNIK O STIPENDIRANJU - izmjene i dopune 15 Prosinac 2009 1850
PPU-odluka 15 Prosinac 2009 2677
PPO-ODLUKA O IZMJENI 15 Prosinac 2009 1758
Povjerenstvo za popis birača (2009) 15 Prosinac 2009 2883
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 3179
Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 3293
Odluka o prekoračenju dopuštenih razina buke (GKŽ 42 09) 15 Prosinac 2009 3350
Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Rakovica (GKŽ 33 09) 15 Prosinac 2009 3454
Odluka o osnivanju i izboru MANDATNE KOMISIJE 15 Prosinac 2009 1846
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenu stanja poljop. zemljišta na području Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 3606
Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora 15 Prosinac 2009 3136

LOKALNI IZBORI 2017.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

- kontakt: telefon: 047 784 078, 047 784 079, 047 784 006,  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- radno vrijeme: radnim danom 8:00 - 16:00

 vikendom dežurstvo po posebnoj obavijesti

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj