Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA 09 Svibanj 2019 188
Odluka o komunalnom doprinosu 05 Travanj 2018 675
Odluka o izvršavanju proračuna za 2015. 01 Prosinac 2014 1696
Odluka o naknadi za prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina 13 Prosinac 2013 4060
Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na nerazvrstanim cestama 13 Prosinac 2013 4702
Odluka o visini nakande za korištenje vatrogasnog doma u Drežnik Gradu 13 Prosinac 2013 4126
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta 13 Prosinac 2013 4470
Odluka o izmjenama granice naselja 13 Prosinac 2013 2051
Odluka o imenovanju predstavnika Općine Rakovica u Povjerenstvu za dodjelu zakupa zemljišta RH 13 Prosinac 2013 4024
Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JU Rakovica 13 Prosinac 2013 3372
Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama PPU Općine Rakovica 13 Prosinac 2013 4022
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 3601
Odluka o uređenju prometa na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3810
Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4983
Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3220
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 1950
Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3769
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 1841
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 3304
Odluka o nerazvrstanim cestama Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4836
Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti 06 Studeni 2013 3707
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3355
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 06 Studeni 2013 1966
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4303
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3843
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 06 Studeni 2013 3852
Odluka o izmjenema Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4375
Odluka o odobrenju provedbe postupka javne nabave - Grabovac 05 Studeni 2013 1886
Odluka o odobrenju provedbe postupka javne nabave - deponija 05 Studeni 2013 1789
Odluka o izmjeni Plana pojačanog održavanja prometnica u 2011., 2012. i 2013. godini 05 Studeni 2013 3344
Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica 05 Studeni 2013 3836
Odluka o dopunama plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava 05 Studeni 2013 1888
Odluka o privremenim mjerama za ograničenje korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Općine Rakovica (2013) 09 Srpanj 2013 3668
ODLUKA O IZMJENAMA POSLOVNIKA OPĆ. VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (2013-1) 27 Ožujak 2013 4343
Odluka o sufinanciranju dječjeg vrtića 27 Ožujak 2013 5418
ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA 27 Ožujak 2013 2444
Odluka o izmjenama odluke o raspolaganju nekretninama 20 Veljača 2013 2271
ODLUKA O IZMJ. I DOP. POSLOVNIKA OPĆ. VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (2013) s amandmanima 20 Veljača 2013 4439
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENI STATUTA OPĆINE RAKOVICA (2013) - s amandmanima 20 Veljača 2013 5062
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2013. 21 Prosinac 2012 3840
Odluka o izmj. odluke o finan. prog. uređenja zemljišta, ruralong prostora... u 2012. godini 20 Prosinac 2012 5149
Odluka o prodaji građ. zemljišta 20 Prosinac 2012 4540
Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 11 Prosinac 2012 2137
Odluka o finan. programa uređenja zemljišta, rur. prostora i pot. poljop. proizvodnje u 2013. 11 Prosinac 2012 5939
Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 4726
Odluka o pristupanju LAG-u Frankopan 11 Prosinac 2012 2200
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2013 11 Prosinac 2012 4167
Rješenje o izmjenama rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 11 Prosinac 2012 4594
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 26 Studeni 2012 5365
Odluka o dopuni Odluke o građenju spomeničkih i sakralnih objekata 21 Studeni 2012 3774

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj