Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o komunalnom doprinosu 05 Travanj 2018 92
Odluka o izvršavanju proračuna za 2015. 01 Prosinac 2014 1353
Odluka o naknadi za prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina 13 Prosinac 2013 3346
Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na nerazvrstanim cestama 13 Prosinac 2013 3966
Odluka o visini nakande za korištenje vatrogasnog doma u Drežnik Gradu 13 Prosinac 2013 3500
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta 13 Prosinac 2013 3722
Odluka o izmjenama granice naselja 13 Prosinac 2013 1743
Odluka o imenovanju predstavnika Općine Rakovica u Povjerenstvu za dodjelu zakupa zemljišta RH 13 Prosinac 2013 3363
Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JU Rakovica 13 Prosinac 2013 2700
Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama PPU Općine Rakovica 13 Prosinac 2013 3327
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 2990
Odluka o uređenju prometa na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3131
Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4098
Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 2608
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 1652
Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3158
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 1532
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 2655
Odluka o nerazvrstanim cestama Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4110
Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti 06 Studeni 2013 3039
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 2700
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 06 Studeni 2013 1677
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3638
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3201
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 06 Studeni 2013 3236
Odluka o izmjenema Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3703
Odluka o odobrenju provedbe postupka javne nabave - Grabovac 05 Studeni 2013 1567
Odluka o odobrenju provedbe postupka javne nabave - deponija 05 Studeni 2013 1467
Odluka o izmjeni Plana pojačanog održavanja prometnica u 2011., 2012. i 2013. godini 05 Studeni 2013 2728
Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica 05 Studeni 2013 3179
Odluka o dopunama plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava 05 Studeni 2013 1602
Odluka o privremenim mjerama za ograničenje korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Općine Rakovica (2013) 09 Srpanj 2013 3079
ODLUKA O IZMJENAMA POSLOVNIKA OPĆ. VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (2013-1) 27 Ožujak 2013 3739
Odluka o sufinanciranju dječjeg vrtića 27 Ožujak 2013 4585
ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA 27 Ožujak 2013 2110
Odluka o izmjenama odluke o raspolaganju nekretninama 20 Veljača 2013 1969
ODLUKA O IZMJ. I DOP. POSLOVNIKA OPĆ. VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (2013) s amandmanima 20 Veljača 2013 3733
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENI STATUTA OPĆINE RAKOVICA (2013) - s amandmanima 20 Veljača 2013 4403
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2013. 21 Prosinac 2012 3204
Odluka o izmj. odluke o finan. prog. uređenja zemljišta, ruralong prostora... u 2012. godini 20 Prosinac 2012 4144
Odluka o prodaji građ. zemljišta 20 Prosinac 2012 3911
Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 11 Prosinac 2012 1838
Odluka o finan. programa uređenja zemljišta, rur. prostora i pot. poljop. proizvodnje u 2013. 11 Prosinac 2012 4925
Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 4073
Odluka o pristupanju LAG-u Frankopan 11 Prosinac 2012 1883
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2013 11 Prosinac 2012 3544
Rješenje o izmjenama rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 11 Prosinac 2012 3864
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 26 Studeni 2012 4694
Odluka o dopuni Odluke o građenju spomeničkih i sakralnih objekata 21 Studeni 2012 3143
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2012 21 Studeni 2012 3476

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj