Top Panel
Utorak 20 Velj 2018
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o imenovanju predstavnika naručitelja

 

Temeljem članka 24. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11), a u svezi s člankom 39. Statuta Općine Rakovica („Glasnik Karlovačke županije“ broj 21/09), Općinski načelnik dana 09.05.2012. godine donosi

 

O D L U K U

o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja

 u postupcima javne nabave koje provodi Općina Rakovica

kao javni naručitelj u 2012. godini

 

I.

 

Općina Rakovica, Rakovica 6, OIB: 32809923710, javni je Naručitelj sukladno članku 5. stavku 1. točki 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11).

 

II.

 

Ovom Odlukom imenuju se ovlašteni predstavnici Naručitelja za sve postupke javne nabave procijenjene vrijednosti iznad 70.000,00 kn koje provodi Općina Rakovica kao javni Naručitelj tijekom 2012. godine.

III.

 

Ovlašteni predstavnici Naručitelja u postupcima javne nabave su:

1. Zdenka Kovačević, dipl.iur., ovlašteni predstavnik Naručitelja sa završenom  

   specijalističkom izobrazbom u području javne nabave

2. Kristijan Bitunjac, dipl.iur., tajnik Općine

3. Vera Gašparović mag. oec.

IV.

 

Ovlašteni predstavnici Naručitelja:

- potpisuju Izjavu sukladno članku 13. stavku 8. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11)

- usmjeravaju rad stručnih osoba i službi Naručitelja kojima je povjerena izrada dokumentacije za nadmetanje

- sudjeluju u otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi Naručitelja

 

V.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internet stanici Općine Rakovica.

 

 

KLASA: 406-01/12-01/03

URBROJ: 2133/16-12-1

Rakovica, 09.05.2012.   

                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK:

Franjo Franjković

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634 - 978; ili: 421 - 313; Mob: 099/ 430 - 443

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj