Top Panel
Utorak 20 Velj 2018
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

od 18 Listopad 2012.

 REPUBLIKA HRVATSKA              
KARLOVAČKA ŽUPANIJA              
 OPĆINA RAKOVICA              
Jedinstveni upravni odjel              
                   
KLASA: 406-01/13-01/01              
URBROJ: 2133/16-13-1              
Rakovica, 18.03.2013.              
                   
Temeljem članka 21. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11) objavljuje se         
                   
                                     REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA - ispravak
                   
1)  UGOVORI O JAVNOJ NABAVI              
                   
Redni broj Predmet ugovora Evidencijski broj nabave i broj objave Vrsta provedenog postupka javne nabave Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma (bez PDV-a) Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenje radova Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
2) OKVIRNI SPORAZUMI I UGOVORI O JAVNOJ NABAVI SKLOPLJENI TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA    
                   
  Redni broj  Predmet ugovora Evidenskijski broj nabave i broj objave Vrsta provedenog postupka javne nabave Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma (bez PDV-a) Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Okvirni sporazum (OS) 1. Izvođenje radova na deponiji Ćuić Brdo - sanacija i uređenje odlagališta komunalnog otpada Ćuić Brdo PN-13/12;        2012/S002-032445 Otvoreni postupak - mala vrijednost 4.039.582,13 06.09.2012. na razdoblje do 2 (dvije) godine ZAJEDNICA PONUDITELJA SLUNJ GRAĐEVINSKO ZANATSKO PROIZVODNO PODUZEĆE d.d. iz Slunja i G.T. TRADE iz Splita    
Ugovori sklopljeni temeljem OS 1.1. 2.005.994,16 19.09.2012. ;     235 radnih dana ZAJEDNICA PONUDITELJA SLUNJ GRAĐEVINSKO ZANATSKO PROIZVODNO PODUZEĆE d.d. iz Slunja i G.T. TRADE iz Splita    
Ugovori sklopljeni temeljem OS 1.2. Izvođenje radova na deponiji Ćuić Brdo - sanacija i uređenje odlagališta komunalnog otpada Ćuić Brdo PN-13/12;        2012/S002-032445 Otvoreni postupak - mala vrijednost 2.033.587,97 07.01.2013. ; 275 radnih dana ZAJEDNICA PONUDITELJA SLUNJ GRAĐEVINSKO ZANATSKO PROIZVODNO PODUZEĆE d.d. iz Slunja i G.T. TRADE iz Splita    

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj