Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Sprječavanje sukoba interesa

Sprječavanje sukoba interesa

od Ponedjeljak, 08 Srpanj 2013 13:33.

OPĆINA RAKOVICA – Sprječavanje sukoba interesa (Zakon o javnoj nabavi – „Narodne novine“ 90/11)

 

Sukladno odredbama članka 13. stavka 9. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11) objavljujemo da Općina Rakovica ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi na koje se primjenjuju odredbe navedenog Zakona sa sljedećim gospodarskim subjektima:

1. DRVO AMBIJENT, Obrt za izradu stolarije i drvene galanterije, Rakovica 25, 47245 Rakovica

2. IRIS CROATICA, Obrt za turizam i putnička agencija, Grabovac 173, 47245 Rakovica

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj