Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini 17 Ožujak 2009 4275
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2009. godini 17 Ožujak 2009 3979
PROGRAMI POTICANJA U 2009. GODINI 17 Ožujak 2009 1908
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2008. GODINI 13 Ožujak 2009 4454
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2008. godini 13 Ožujak 2009 4145
Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području općine Rakovica u 2008. godini 23 Veljača 2009 3794
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2009 11 Veljača 2009 3399
Odluka o izmjenama odluke o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata na području Općine Rakovica (2009) 14 Prosinac 2009 4039
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 2714
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 33 09) 14 Siječanj 2009 4321
Odluka o financiranju rada TZ Općine Rakovica 14 Siječanj 2009 4890
Socijalni program Općine Rakovica za 2009. godinu 22 Prosinac 2008 4531
Poslovnik o radu Stožera zaštite i spašavanja Općine Rakovica 12 Prosinac 2008 6329
Osnove pravila Mjesnih odbora (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 5630
Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 5035
Odluka o udruženju u jedinstveni sustav stipendiranja Karlovačke županije 12 Prosinac 2008 4333
Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora 12 Prosinac 2008 5083
Odluka o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 5339
Odluka o osnivanju Savjeta mladih (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 6366
Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 12 Prosinac 2008 2556
Odluka o osnivanju Izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 2571
Odluka o općinskim porezima 12 Prosinac 2008 7201
Odluka o načinu obavljanja poslova održavanja vodovoda na području općine Rakovica (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 4469
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 5860
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 4930
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad vatrogasnih postrojbi 12 Prosinac 2008 2312
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 14 08) 12 Prosinac 2008 5945
Odluka o izboru članova proširenog sastava izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 4608
Odluka o imenovanju voditelja i osobe zadužene za nepravilnosti u sustavu unutarnjih financijskih kontrola 12 Prosinac 2008 5117
Odluka o imenovanju Odbora za obilježavanje Dana općine Rakovica 12 Prosinac 2008 5448
Odluka o dopuni odluke o sufinanciranju troškova dopreme pitke vode domaćinstvima 12 Prosinac 2008 5242
Odluka o dopuni komunalne naknade (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 7077
Odluka o donošenju UPU 12 Prosinac 2008 6242
Odluka o dodjeli javnih priznanja 12 Prosinac 2008 2509
Poticanje poduzetništva i poljoprivrede - 2008 30 Srpanj 2008 5215
Program javnih potreba u kulturi 2008 30 Srpanj 2008 1786
Odluke o osnivanju i imenvanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 4366
PROTUPOŽARNI PLANOVI (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 5745
PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini 26 Ožujak 2008 4478
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2008. godini 26 Ožujak 2008 4148
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2007. GODINI 17 Ožujak 2008 4438
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini 17 Ožujak 2008 4145
Odluka o cijeni i uvjetima građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Rakovice 09 Siječanj 2008 6524
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu (GKŽ 02 08) 01 Siječanj 2008 6060
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica 15 Srpanj 2005 10249

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj