Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Ispravak odluke o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2009. godinu 07 Listopad 2009 4173
4. sjednica - zapisnik 28 Rujan 2009 2174
ODLUKA O IZMJENI SOCIJALNOG PROGRAMA ZA 2009. GODINU 28 Rujan 2009 1972
4. sjednica - poziv 23 Rujan 2009 1974
Plan prijema u službu (GKŽ 28 09) 13 Kolovoz 2009 4981
3. sjednica - zapisnik 31 Srpanj 2009 2648
3. sjednica - poziv 24 Srpanj 2009 2161
2. sjednica - zapisnik 09 Srpanj 2009 2132
2. sjednica - poziv 03 Srpanj 2009 2037
1. sjednica (konstituirajuća) - zapisnik 12 Lipanj 2009 5575
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2009. GODINU 23 Ožujak 2009 4698
PLAN NABAVE 2009 (GKŽ 11 09) 17 Ožujak 2009 4635
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini 17 Ožujak 2009 4450
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2009. godini 17 Ožujak 2009 4142
PROGRAMI POTICANJA U 2009. GODINI 17 Ožujak 2009 2008
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2008. GODINI 13 Ožujak 2009 4622
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2008. godini 13 Ožujak 2009 4311
Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području općine Rakovica u 2008. godini 23 Veljača 2009 3977
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2009 11 Veljača 2009 3579
Odluka o izmjenama odluke o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata na području Općine Rakovica (2009) 14 Prosinac 2009 4209
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 2826
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 33 09) 14 Siječanj 2009 4497
Odluka o financiranju rada TZ Općine Rakovica 14 Siječanj 2009 5042
Socijalni program Općine Rakovica za 2009. godinu 22 Prosinac 2008 4698
Poslovnik o radu Stožera zaštite i spašavanja Općine Rakovica 12 Prosinac 2008 6520
Osnove pravila Mjesnih odbora (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 5816
Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 5254
Odluka o udruženju u jedinstveni sustav stipendiranja Karlovačke županije 12 Prosinac 2008 4493
Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora 12 Prosinac 2008 5262
Odluka o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 5518
Odluka o osnivanju Savjeta mladih (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 6561
Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 12 Prosinac 2008 2663
Odluka o osnivanju Izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 2674
Odluka o općinskim porezima 12 Prosinac 2008 7432
Odluka o načinu obavljanja poslova održavanja vodovoda na području općine Rakovica (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 4647
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 6056
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 5095
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad vatrogasnih postrojbi 12 Prosinac 2008 2421
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 14 08) 12 Prosinac 2008 6194
Odluka o izboru članova proširenog sastava izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 4788
Odluka o imenovanju voditelja i osobe zadužene za nepravilnosti u sustavu unutarnjih financijskih kontrola 12 Prosinac 2008 5302
Odluka o imenovanju Odbora za obilježavanje Dana općine Rakovica 12 Prosinac 2008 5687
Odluka o dopuni odluke o sufinanciranju troškova dopreme pitke vode domaćinstvima 12 Prosinac 2008 5411
Odluka o dopuni komunalne naknade (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 7269
Odluka o donošenju UPU 12 Prosinac 2008 6473
Odluka o dodjeli javnih priznanja 12 Prosinac 2008 2634
Poticanje poduzetništva i poljoprivrede - 2008 30 Srpanj 2008 5387
Program javnih potreba u kulturi 2008 30 Srpanj 2008 1903
Odluke o osnivanju i imenvanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 4546
PROTUPOŽARNI PLANOVI (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 5923

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj