Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 33 09) 14 Siječanj 2009 4070
Odluka o financiranju rada TZ Općine Rakovica 14 Siječanj 2009 4636
Socijalni program Općine Rakovica za 2009. godinu 22 Prosinac 2008 4267
Poslovnik o radu Stožera zaštite i spašavanja Općine Rakovica 12 Prosinac 2008 6031
Osnove pravila Mjesnih odbora (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 5324
Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 4707
Odluka o udruženju u jedinstveni sustav stipendiranja Karlovačke županije 12 Prosinac 2008 4086
Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora 12 Prosinac 2008 4815
Odluka o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 5066
Odluka o osnivanju Savjeta mladih (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 6083
Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 12 Prosinac 2008 2415
Odluka o osnivanju Izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 2434
Odluka o općinskim porezima 12 Prosinac 2008 6795
Odluka o načinu obavljanja poslova održavanja vodovoda na području općine Rakovica (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 4195
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 5566
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 4655
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad vatrogasnih postrojbi 12 Prosinac 2008 2172
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 14 08) 12 Prosinac 2008 5593
Odluka o izboru članova proširenog sastava izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 4338
Odluka o imenovanju voditelja i osobe zadužene za nepravilnosti u sustavu unutarnjih financijskih kontrola 12 Prosinac 2008 4835
Odluka o imenovanju Odbora za obilježavanje Dana općine Rakovica 12 Prosinac 2008 5087
Odluka o dopuni odluke o sufinanciranju troškova dopreme pitke vode domaćinstvima 12 Prosinac 2008 4955
Odluka o dopuni komunalne naknade (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 6777
Odluka o donošenju UPU 12 Prosinac 2008 5910
Odluka o dodjeli javnih priznanja 12 Prosinac 2008 2366
Poticanje poduzetništva i poljoprivrede - 2008 30 Srpanj 2008 4936
Program javnih potreba u kulturi 2008 30 Srpanj 2008 1661
Odluke o osnivanju i imenvanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 4078
PROTUPOŽARNI PLANOVI (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 5443
PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini 26 Ožujak 2008 4191
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2008. godini 26 Ožujak 2008 3878
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2007. GODINI 17 Ožujak 2008 4165
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini 17 Ožujak 2008 3881
Odluka o cijeni i uvjetima građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Rakovice 09 Siječanj 2008 6195
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu (GKŽ 02 08) 01 Siječanj 2008 5772
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica 15 Srpanj 2005 9653

ŽUPNIK

GORAN ANTUNOVIĆ

099/591-9760

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj