Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 2618
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 33 09) 14 Siječanj 2009 4156
Odluka o financiranju rada TZ Općine Rakovica 14 Siječanj 2009 4731
Socijalni program Općine Rakovica za 2009. godinu 22 Prosinac 2008 4361
Poslovnik o radu Stožera zaštite i spašavanja Općine Rakovica 12 Prosinac 2008 6135
Osnove pravila Mjesnih odbora (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 5436
Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 4827
Odluka o udruženju u jedinstveni sustav stipendiranja Karlovačke županije 12 Prosinac 2008 4176
Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora 12 Prosinac 2008 4912
Odluka o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 5162
Odluka o osnivanju Savjeta mladih (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 6191
Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 12 Prosinac 2008 2460
Odluka o osnivanju Izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 2477
Odluka o općinskim porezima 12 Prosinac 2008 6953
Odluka o načinu obavljanja poslova održavanja vodovoda na području općine Rakovica (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 4290
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 5669
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 4758
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad vatrogasnih postrojbi 12 Prosinac 2008 2215
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 14 08) 12 Prosinac 2008 5719
Odluka o izboru članova proširenog sastava izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 4432
Odluka o imenovanju voditelja i osobe zadužene za nepravilnosti u sustavu unutarnjih financijskih kontrola 12 Prosinac 2008 4934
Odluka o imenovanju Odbora za obilježavanje Dana općine Rakovica 12 Prosinac 2008 5225
Odluka o dopuni odluke o sufinanciranju troškova dopreme pitke vode domaćinstvima 12 Prosinac 2008 5062
Odluka o dopuni komunalne naknade (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 6886
Odluka o donošenju UPU 12 Prosinac 2008 6026
Odluka o dodjeli javnih priznanja 12 Prosinac 2008 2411
Poticanje poduzetništva i poljoprivrede - 2008 30 Srpanj 2008 5037
Program javnih potreba u kulturi 2008 30 Srpanj 2008 1702
Odluke o osnivanju i imenvanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 4187
PROTUPOŽARNI PLANOVI (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 5553
PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini 26 Ožujak 2008 4290
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2008. godini 26 Ožujak 2008 3971
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2007. GODINI 17 Ožujak 2008 4253
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini 17 Ožujak 2008 3977
Odluka o cijeni i uvjetima građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Rakovice 09 Siječanj 2008 6307
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu (GKŽ 02 08) 01 Siječanj 2008 5879
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica 15 Srpanj 2005 9867

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj