Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 33 09) 14 Siječanj 2009 3369
Odluka o financiranju rada TZ Općine Rakovica 14 Siječanj 2009 4050
Socijalni program Općine Rakovica za 2009. godinu 22 Prosinac 2008 3616
Poslovnik o radu Stožera zaštite i spašavanja Općine Rakovica 12 Prosinac 2008 5254
Osnove pravila Mjesnih odbora (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 4592
Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 4012
Odluka o udruženju u jedinstveni sustav stipendiranja Karlovačke županije 12 Prosinac 2008 3489
Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora 12 Prosinac 2008 4183
Odluka o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 4369
Odluka o osnivanju Savjeta mladih (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 5305
Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 12 Prosinac 2008 2159
Odluka o osnivanju Izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 2174
Odluka o općinskim porezima 12 Prosinac 2008 5503
Odluka o načinu obavljanja poslova održavanja vodovoda na području općine Rakovica (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 3509
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 4767
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 3992
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad vatrogasnih postrojbi 12 Prosinac 2008 1924
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 14 08) 12 Prosinac 2008 4637
Odluka o izboru članova proširenog sastava izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 3715
Odluka o imenovanju voditelja i osobe zadužene za nepravilnosti u sustavu unutarnjih financijskih kontrola 12 Prosinac 2008 4212
Odluka o imenovanju Odbora za obilježavanje Dana općine Rakovica 12 Prosinac 2008 4282
Odluka o dopuni odluke o sufinanciranju troškova dopreme pitke vode domaćinstvima 12 Prosinac 2008 4280
Odluka o dopuni komunalne naknade (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 5961
Odluka o donošenju UPU 12 Prosinac 2008 5079
Odluka o dodjeli javnih priznanja 12 Prosinac 2008 2143
Poticanje poduzetništva i poljoprivrede - 2008 30 Srpanj 2008 4271
Program javnih potreba u kulturi 2008 30 Srpanj 2008 1419
Odluke o osnivanju i imenvanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 3423
PROTUPOŽARNI PLANOVI (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 4630
PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini 26 Ožujak 2008 3599
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2008. godini 26 Ožujak 2008 3289
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2007. GODINI 17 Ožujak 2008 3570
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini 17 Ožujak 2008 3325
Odluka o cijeni i uvjetima građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Rakovice 09 Siječanj 2008 5352
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu (GKŽ 02 08) 01 Siječanj 2008 5031
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica 15 Srpanj 2005 7854

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj