Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o udruženju u jedinstveni sustav stipendiranja Karlovačke županije 12 Prosinac 2008 3058
Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora 12 Prosinac 2008 3530
Odluka o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 3699
Odluka o osnivanju Savjeta mladih (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 4342
Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 12 Prosinac 2008 1963
Odluka o osnivanju Izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 1856
Odluka o općinskim porezima 12 Prosinac 2008 4393
Odluka o načinu obavljanja poslova održavanja vodovoda na području općine Rakovica (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 3021
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 4052
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 3330
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad vatrogasnih postrojbi 12 Prosinac 2008 1737
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 14 08) 12 Prosinac 2008 3901
Odluka o izboru članova proširenog sastava izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 3249
Odluka o imenovanju voditelja i osobe zadužene za nepravilnosti u sustavu unutarnjih financijskih kontrola 12 Prosinac 2008 3696
Odluka o imenovanju Odbora za obilježavanje Dana općine Rakovica 12 Prosinac 2008 3638
Odluka o dopuni odluke o sufinanciranju troškova dopreme pitke vode domaćinstvima 12 Prosinac 2008 3616
Odluka o dopuni komunalne naknade (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 5190
Odluka o donošenju UPU 12 Prosinac 2008 4306
Odluka o dodjeli javnih priznanja 12 Prosinac 2008 1880
Poticanje poduzetništva i poljoprivrede - 2008 30 Srpanj 2008 3391
Program javnih potreba u kulturi 2008 30 Srpanj 2008 1258
Odluke o osnivanju i imenvanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 2827
PROTUPOŽARNI PLANOVI (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 3735
PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini 26 Ožujak 2008 2947
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2008. godini 26 Ožujak 2008 2677
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2007. GODINI 17 Ožujak 2008 2919
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini 17 Ožujak 2008 2819
Odluka o cijeni i uvjetima građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Rakovice 09 Siječanj 2008 4593
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu (GKŽ 02 08) 01 Siječanj 2008 4270
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica 15 Srpanj 2005 6582

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj