Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 33 09) 14 Siječanj 2009 3572
Odluka o financiranju rada TZ Općine Rakovica 14 Siječanj 2009 4203
Socijalni program Općine Rakovica za 2009. godinu 22 Prosinac 2008 3794
Poslovnik o radu Stožera zaštite i spašavanja Općine Rakovica 12 Prosinac 2008 5505
Osnove pravila Mjesnih odbora (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 4811
Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 4189
Odluka o udruženju u jedinstveni sustav stipendiranja Karlovačke županije 12 Prosinac 2008 3652
Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora 12 Prosinac 2008 4364
Odluka o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 4575
Odluka o osnivanju Savjeta mladih (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 5551
Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 12 Prosinac 2008 2219
Odluka o osnivanju Izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 2228
Odluka o općinskim porezima 12 Prosinac 2008 5888
Odluka o načinu obavljanja poslova održavanja vodovoda na području općine Rakovica (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 3697
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 5001
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 4147
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad vatrogasnih postrojbi 12 Prosinac 2008 1974
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 14 08) 12 Prosinac 2008 4857
Odluka o izboru članova proširenog sastava izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 3858
Odluka o imenovanju voditelja i osobe zadužene za nepravilnosti u sustavu unutarnjih financijskih kontrola 12 Prosinac 2008 4384
Odluka o imenovanju Odbora za obilježavanje Dana općine Rakovica 12 Prosinac 2008 4511
Odluka o dopuni odluke o sufinanciranju troškova dopreme pitke vode domaćinstvima 12 Prosinac 2008 4470
Odluka o dopuni komunalne naknade (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 6228
Odluka o donošenju UPU 12 Prosinac 2008 5302
Odluka o dodjeli javnih priznanja 12 Prosinac 2008 2196
Poticanje poduzetništva i poljoprivrede - 2008 30 Srpanj 2008 4466
Program javnih potreba u kulturi 2008 30 Srpanj 2008 1457
Odluke o osnivanju i imenvanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 3603
PROTUPOŽARNI PLANOVI (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 4869
PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini 26 Ožujak 2008 3747
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2008. godini 26 Ožujak 2008 3448
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2007. GODINI 17 Ožujak 2008 3738
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini 17 Ožujak 2008 3463
Odluka o cijeni i uvjetima građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Rakovice 09 Siječanj 2008 5563
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu (GKŽ 02 08) 01 Siječanj 2008 5237
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica 15 Srpanj 2005 8335

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj