Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 33 09) 14 Siječanj 2009 3470
Odluka o financiranju rada TZ Općine Rakovica 14 Siječanj 2009 4114
Socijalni program Općine Rakovica za 2009. godinu 22 Prosinac 2008 3705
Poslovnik o radu Stožera zaštite i spašavanja Općine Rakovica 12 Prosinac 2008 5376
Osnove pravila Mjesnih odbora (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 4689
Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 4094
Odluka o udruženju u jedinstveni sustav stipendiranja Karlovačke županije 12 Prosinac 2008 3555
Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora 12 Prosinac 2008 4265
Odluka o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 4458
Odluka o osnivanju Savjeta mladih (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 5417
Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 12 Prosinac 2008 2184
Odluka o osnivanju Izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 2196
Odluka o općinskim porezima 12 Prosinac 2008 5664
Odluka o načinu obavljanja poslova održavanja vodovoda na području općine Rakovica (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 3589
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 4874
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 4061
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad vatrogasnih postrojbi 12 Prosinac 2008 1940
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 14 08) 12 Prosinac 2008 4734
Odluka o izboru članova proširenog sastava izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 3784
Odluka o imenovanju voditelja i osobe zadužene za nepravilnosti u sustavu unutarnjih financijskih kontrola 12 Prosinac 2008 4283
Odluka o imenovanju Odbora za obilježavanje Dana općine Rakovica 12 Prosinac 2008 4384
Odluka o dopuni odluke o sufinanciranju troškova dopreme pitke vode domaćinstvima 12 Prosinac 2008 4355
Odluka o dopuni komunalne naknade (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 6074
Odluka o donošenju UPU 12 Prosinac 2008 5175
Odluka o dodjeli javnih priznanja 12 Prosinac 2008 2164
Poticanje poduzetništva i poljoprivrede - 2008 30 Srpanj 2008 4362
Program javnih potreba u kulturi 2008 30 Srpanj 2008 1433
Odluke o osnivanju i imenvanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 3505
PROTUPOŽARNI PLANOVI (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 4745
PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini 26 Ožujak 2008 3674
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2008. godini 26 Ožujak 2008 3387
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2007. GODINI 17 Ožujak 2008 3658
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini 17 Ožujak 2008 3401
Odluka o cijeni i uvjetima građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Rakovice 09 Siječanj 2008 5448
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu (GKŽ 02 08) 01 Siječanj 2008 5120
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica 15 Srpanj 2005 8019

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj