Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2008. godini 13 Ožujak 2009 3145
Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području općine Rakovica u 2008. godini 23 Veljača 2009 2764
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2009 11 Veljača 2009 2300
Odluka o izmjenama odluke o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata na području Općine Rakovica (2009) 14 Prosinac 2009 3035
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 2217
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 33 09) 14 Siječanj 2009 3114
Odluka o financiranju rada TZ Općine Rakovica 14 Siječanj 2009 3821
Socijalni program Općine Rakovica za 2009. godinu 22 Prosinac 2008 3373
Poslovnik o radu Stožera zaštite i spašavanja Općine Rakovica 12 Prosinac 2008 4919
Osnove pravila Mjesnih odbora (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 4265
Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 3761
Odluka o udruženju u jedinstveni sustav stipendiranja Karlovačke županije 12 Prosinac 2008 3346
Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora 12 Prosinac 2008 3968
Odluka o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 4122
Odluka o osnivanju Savjeta mladih (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 4959
Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 12 Prosinac 2008 2088
Odluka o osnivanju Izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 2041
Odluka o općinskim porezima 12 Prosinac 2008 5053
Odluka o načinu obavljanja poslova održavanja vodovoda na području općine Rakovica (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 3325
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 4497
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 3747
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad vatrogasnih postrojbi 12 Prosinac 2008 1864
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 14 08) 12 Prosinac 2008 4350
Odluka o izboru članova proširenog sastava izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 3549
Odluka o imenovanju voditelja i osobe zadužene za nepravilnosti u sustavu unutarnjih financijskih kontrola 12 Prosinac 2008 4036
Odluka o imenovanju Odbora za obilježavanje Dana općine Rakovica 12 Prosinac 2008 4076
Odluka o dopuni odluke o sufinanciranju troškova dopreme pitke vode domaćinstvima 12 Prosinac 2008 4029
Odluka o dopuni komunalne naknade (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 5737
Odluka o donošenju UPU 12 Prosinac 2008 4810
Odluka o dodjeli javnih priznanja 12 Prosinac 2008 2048
Poticanje poduzetništva i poljoprivrede - 2008 30 Srpanj 2008 3958
Program javnih potreba u kulturi 2008 30 Srpanj 2008 1366
Odluke o osnivanju i imenvanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 3176
PROTUPOŽARNI PLANOVI (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 4292
PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini 26 Ožujak 2008 3353
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2008. godini 26 Ožujak 2008 3061
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2007. GODINI 17 Ožujak 2008 3331
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini 17 Ožujak 2008 3130
Odluka o cijeni i uvjetima građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Rakovice 09 Siječanj 2008 5080
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu (GKŽ 02 08) 01 Siječanj 2008 4731
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica 15 Srpanj 2005 7386

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj