Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
8. sjednica - zapisnik 29 Prosinac 2009 2325
8. sjednica - poziv 23 Prosinac 2009 2295
7. sjednica - zapisnik 18 Prosinac 2009 2564
UPU- UKIDANJE 15 Prosinac 2009 3297
UPU Čatrnja - Odluka 15 Prosinac 2009 6630
Statut Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 6124
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 4886
RJEŠENJE o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 5829
RJEŠENJE o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 5339
RJEŠENJE o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 15 Prosinac 2009 6051
RJEŠENJE o izboru Odbora za izbor i imenovanja 15 Prosinac 2009 5386
RJEŠENJE o izboru Odbora za financije i proračun 15 Prosinac 2009 5298
Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 4630
PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU- Izmjena (08. 2009.) 15 Prosinac 2009 2472
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU - izmjene 15 Prosinac 2009 3210
PRAVILNIK O STIPENDIRANJU - izmjene i dopune 15 Prosinac 2009 2890
PPU-odluka 15 Prosinac 2009 3925
PPO-ODLUKA O IZMJENI 15 Prosinac 2009 2810
Povjerenstvo za popis birača (2009) 15 Prosinac 2009 4789
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 5826
Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 5648
Odluka o prekoračenju dopuštenih razina buke (GKŽ 42 09) 15 Prosinac 2009 5466
Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Rakovica (GKŽ 33 09) 15 Prosinac 2009 5889
Odluka o osnivanju i izboru MANDATNE KOMISIJE 15 Prosinac 2009 2797
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenu stanja poljop. zemljišta na području Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 6374
Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora 15 Prosinac 2009 5358
Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (GKŽ 11 09) 15 Prosinac 2009 6139
Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica (GKŽ 33 09) 15 Prosinac 2009 5119
Odluka o naknadama za rad u vijeću i radnim tijelima (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 6005
Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora (GKŽ 42 09) 14 Prosinac 2009 4905
Odluka o kućnim ljubimcima (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 5878
Odluka o kriterijima za plaće 14 Prosinac 2009 5734
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2010. godinu 14 Prosinac 2009 4909
Odluka o izmjeni i dopuni Programa subvencija-poticanja obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima u 2009. godini 14 Prosinac 2009 2443
Odluka o izmjenama osnova pravila mjesnih odbora (GKŽ 33 09) 14 Prosinac 2009 5111
Odluka o izmjenama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 42 09) 14 Prosinac 2009 4465
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključivanju građevina na komunalnu infrastrukturu 14 Prosinac 2009 4472
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 33 09) 14 Prosinac 2009 4306
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 5566
Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JU Rakovica 14 Prosinac 2009 5673
Odluka o grobljima (GKŽ 03 10) 14 Prosinac 2009 7792
Odluka o dopuni odluke o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 4468
Odluka o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 27 09) 14 Prosinac 2009 5312
Odluka o dodjeli bespovratne potpore za poticanje poduzetništva i poljoprivrede 14 Prosinac 2009 5725
Odluka o davanju stanova u vlasništvu Općine Rakovica u najam (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 6841
Odbor za obilježavanje Dana općine Rakovica 14 Prosinac 2009 5426
Izvješće mandatne komisije 14 Prosinac 2009 6162
Ispravak odluke o izmjeni socijalnog programa Općine Rakovica za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 5271
7. sjednica - poziv 14 Prosinac 2009 2182
6. sjednica - zapisnik 30 Studeni 2009 2161

Svečana zastava

Europe for Citizens

                                                  

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj