Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
UPU Čatrnja - Odluka 15 Prosinac 2009 6284
Statut Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 5786
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 4548
RJEŠENJE o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 5482
RJEŠENJE o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 4964
RJEŠENJE o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 15 Prosinac 2009 5685
RJEŠENJE o izboru Odbora za izbor i imenovanja 15 Prosinac 2009 5046
RJEŠENJE o izboru Odbora za financije i proračun 15 Prosinac 2009 4963
Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 4275
PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU- Izmjena (08. 2009.) 15 Prosinac 2009 2299
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU - izmjene 15 Prosinac 2009 2997
PRAVILNIK O STIPENDIRANJU - izmjene i dopune 15 Prosinac 2009 2703
PPU-odluka 15 Prosinac 2009 3692
PPO-ODLUKA O IZMJENI 15 Prosinac 2009 2616
Povjerenstvo za popis birača (2009) 15 Prosinac 2009 4452
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 5497
Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 5317
Odluka o prekoračenju dopuštenih razina buke (GKŽ 42 09) 15 Prosinac 2009 5124
Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Rakovica (GKŽ 33 09) 15 Prosinac 2009 5551
Odluka o osnivanju i izboru MANDATNE KOMISIJE 15 Prosinac 2009 2630
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenu stanja poljop. zemljišta na području Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 5953
Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora 15 Prosinac 2009 5005
Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (GKŽ 11 09) 15 Prosinac 2009 5784
Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica (GKŽ 33 09) 15 Prosinac 2009 4797
Odluka o naknadama za rad u vijeću i radnim tijelima (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 5648
Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora (GKŽ 42 09) 14 Prosinac 2009 4564
Odluka o kućnim ljubimcima (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 5535
Odluka o kriterijima za plaće 14 Prosinac 2009 5402
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2010. godinu 14 Prosinac 2009 4576
Odluka o izmjeni i dopuni Programa subvencija-poticanja obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima u 2009. godini 14 Prosinac 2009 2266
Odluka o izmjenama osnova pravila mjesnih odbora (GKŽ 33 09) 14 Prosinac 2009 4766
Odluka o izmjenama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 42 09) 14 Prosinac 2009 4123
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključivanju građevina na komunalnu infrastrukturu 14 Prosinac 2009 4128
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 33 09) 14 Prosinac 2009 3982
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 5189
Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JU Rakovica 14 Prosinac 2009 5344
Odluka o grobljima (GKŽ 03 10) 14 Prosinac 2009 7283
Odluka o dopuni odluke o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 4144
Odluka o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 27 09) 14 Prosinac 2009 4969
Odluka o dodjeli bespovratne potpore za poticanje poduzetništva i poljoprivrede 14 Prosinac 2009 5386
Odluka o davanju stanova u vlasništvu Općine Rakovica u najam (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 6460
Odbor za obilježavanje Dana općine Rakovica 14 Prosinac 2009 5093
Izvješće mandatne komisije 14 Prosinac 2009 5835
Ispravak odluke o izmjeni socijalnog programa Općine Rakovica za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 4929
7. sjednica - poziv 14 Prosinac 2009 1957
6. sjednica - zapisnik 30 Studeni 2009 1994
6. sjednica - poziv 24 Studeni 2009 1913
5. sjednica - zapisnik 05 Studeni 2009 2634
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2009. godinu 05 Studeni 2009 1746
5. sjednica - poziv 28 Listopad 2009 1983

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj