Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011 godinu (1) 15 Rujan 2011 5558
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini 15 Rujan 2011 5138
26. sjednica - zapisnik 15 Rujan 2011 1883
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (26) 15 Rujan 2011 3557
PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (26) 15 Rujan 2011 1556
Ispravak odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (GKŽ 34 11) 09 Rujan 2011 5083
26. sjednica - poziv 08 Rujan 2011 1686
25. sjednica - zapisnik 25 Srpanj 2011 1679
25. sjednica - poziv 20 Srpanj 2011 1646
24. sjednica - zapisnik 20 Srpanj 2011 2176
24. sjednica - poziv 13 Srpanj 2011 1613
23. sjednica - zapisnik 28 Lipanj 2011 2438
23. sjednica - poziv 21 Lipanj 2011 1556
PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 21 Lipanj 2011 5111
Odluka o visini naknade za zakup javnih površina za proslave blagdana i sličnih manifestacija (GKŽ 26 11) 10 Lipanj 2011 2920
22. sjednica - zapisnik 29 Travanj 2011 2367
22. sjednica - poziv 26 Travanj 2011 1734
21. sjednica - zapisnik 30 Ožujak 2011 1847
21. sjednica - poziv 25 Ožujak 2011 1794
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini 24 Ožujak 2011 5024
Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu 24 Ožujak 2011 4243
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini 24 Ožujak 2011 5105
Operativni programa mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2010./2011. 07 Ožujak 2011 3249
ZAKLJUČAK o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u 2010. godini 07 Ožujak 2011 4859
20. sjednica - zapisnik 07 Ožujak 2011 2031
Odluka o dopuni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava 07 Ožujak 2011 1573
PLAN NABAVE 2011. (GKŽ 07 11) 07 Ožujak 2011 4422
Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području općine Rakovica u 2010. godini (GKŽ 07 11) 07 Ožujak 2011 3747
Program javnih potreba u kulturi u 2011. godini 07 Ožujak 2011 1450
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (GKŽ 07 11) 07 Ožujak 2011 3687
Socijalni program Općine Rakovica za 2011. godinu (GKŽ 07 11) 07 Ožujak 2011 3623
20. sjednica - poziv 25 Veljača 2011 1670
19. sjednica - zapisnik 17 Veljača 2011 1748
19. sjednica - poziv 09 Veljača 2011 1642
18. sjednica - zapisnik 22 Prosinac 2010 2006
Odluka o izmjenama plana nabave za 2010. godinu (GKŽ 51 10)) 22 Prosinac 2010 4247
Odluka o izmjeni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava (GKŽ 51 10) 22 Prosinac 2010 4512
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja kom. infrast. i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini (18) 22 Prosinac 2010 3964
Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010. godine (18) 22 Prosinac 2010 3936
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu (18) 22 Prosinac 2010 3746
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 51 10) 19 Prosinac 2010 4292
PRORAČUN-ODLUKA O IZVR.2010 (18) 19 Prosinac 2010 4822
Rješenje o verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća Općine Rakovica 19 Prosinac 2010 4503
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva (2010.) 16 Prosinac 2010 7624
PRAVILNIK o radu lokalnih službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica 16 Prosinac 2010 4877
Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodataka za uspješnost na radu 16 Prosinac 2010 4684
Odluka o utvrđivanju područja za petogodišnji program za katastarsku izmjeru na području općine Rakovica 16 Prosinac 2010 4528
Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Rakovica (GKŽ 18 10) 16 Prosinac 2010 5167
Odluka o radnom vremenu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica (GKŽ 36 10) 16 Prosinac 2010 5298
Odluka o pristupanju Općine Rakovica trg. društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. 16 Prosinac 2010 3796

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj