Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o utvrđivanju područja za petogodišnji program za katastarsku izmjeru na području općine Rakovica 16 Prosinac 2010 3537
Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Rakovica (GKŽ 18 10) 16 Prosinac 2010 3958
Odluka o radnom vremenu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica (GKŽ 36 10) 16 Prosinac 2010 4226
Odluka o pristupanju Općine Rakovica trg. društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. 16 Prosinac 2010 2898
Odluka o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkom gospodarenju otpadom na području Karlovačke županije 16 Prosinac 2010 3038
ODLUKA o preuzimanju poslovnog udjela u trg. društvu Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o. 16 Prosinac 2010 2947
Odluka o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (GKŽ 25 10) 16 Prosinac 2010 3723
Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika 16 Prosinac 2010 4317
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (GKŽ 41 10)2010 16 Prosinac 2010 3241
ODLUKA o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa 16 Prosinac 2010 3723
Odluka o koeficijentima službenika i namještenika 16 Prosinac 2010 4809
Odluka o izmjeni statističkih dokumenata o granicama naselja 16 Prosinac 2010 3741
Odluka o izmjeni odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (GKŽ 41 10) 16 Prosinac 2010 4132
Odluka o izmjeni odluke o imenovanju članova upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje 16 Prosinac 2010 3322
Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete (GKŽ 28 10) 16 Prosinac 2010 3356
Odluka o dopuni Odluke o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 28 10) 16 Prosinac 2010 3338
Odluka o dodjeli javnih priznanja 2010. 16 Prosinac 2010 1832
Odluka o agrotehničkim mjerama (GKŽ 09 10) 16 Prosinac 2010 3744
Izvješće o radu načelnika 1. polugod. 2010. 16 Prosinac 2010 3627
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA (LIPANJ - PROSINAC 2009.) 16 Prosinac 2010 3814
Ispravak odluke o raspolaganju nekretninama (GKŽ 51 10) 16 Prosinac 2010 3249
18. sjednica - poziv 16 Prosinac 2010 1298
Ispravak odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (GKŽ 51 10) 15 Prosinac 2010 3810
Ispravak odluke o općinskim porezima 15 Prosinac 2010 4019
Ispravak odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (GKŽ 51 10) 15 Prosinac 2010 3251
Ispravak odluke o naknadama za rad u Vijeću i radnim tijelima (GKŽ 07 10) 15 Prosinac 2010 3639
Etički kodeks za dužnosnike u Općini Rakovica (GKŽ 36 10) 15 Prosinac 2010 3769
Etički kodeks JUO Općine Rakovica (GKŽ 36 10) 15 Prosinac 2010 3677
SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA 15 Prosinac 2010 3605
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU - NOVI (2010.) (GKŽ 36 10) 15 Prosinac 2010 4031
Plan davanja koncesija za 2010. (GKŽ 51 10) 26 Studeni 2010 3291
Plan davanja koncesija za 2011. (GKŽ 51 10) 26 Studeni 2010 3360
Srednjoročni plan davanja koncesija za period 2011.-2013. (GKŽ 51 10) 26 Studeni 2010 2990
17. sjednica - zapisnik 04 Studeni 2010 1309
Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010 godine (17) 04 Studeni 2010 2886
Odluka o izmjeni i dopuni programa održavanja kom. infrast. i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini (17) 04 Studeni 2010 2492
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu (17) 04 Studeni 2010 2498
17. sjednica - poziv 27 Listopad 2010 1314
16. sjednica - zapisnik 22 Rujan 2010 1351
16. sjednica - poziv 13 Rujan 2010 1332
15. sjednica - zapisnik 22 Srpanj 2010 1742
15. sjednica - poziv 15 Srpanj 2010 1224
14. sjednica - zapisnik 09 Srpanj 2010 1240
Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Rakovica (GKŽ 27 10) 09 Srpanj 2010 3046
Program poticanja 2010. 09 Srpanj 2010 1273
14. sjednica - poziv 05 Srpanj 2010 1398
13. sjednica - zapisnik 10 Lipanj 2010 1283
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2010. (GKŽ 25 10=) 10 Lipanj 2010 3101
13. sjednica - poziv 01 Lipanj 2010 1222
12. sjednica - zapisnik 30 Travanj 2010 1394

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj