Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o porezima Općine Rakovica (GKŽ 07 11) 19 Prosinac 2011 5715
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Rakovica 19 Prosinac 2011 5632
Odluka o osnivanju Povjerenstva za uvođenje u posjed kupaca i zakupnika drž. polj. zemljišta (2011) 19 Prosinac 2011 6394
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za prijevoz pokojnika (GKŽ 26 11) 19 Prosinac 2011 5840
Odluka o obavljanju poslova prijevoza pokojnika na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11) 19 Prosinac 2011 4888
Odluka o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica (GKŽ 07 11) 19 Prosinac 2011 6166
Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upr. tijela i nadzornih odbora trg. društva 19 Prosinac 2011 4949
ODLUKA o izvršavanju proračuna za 2012. 19 Prosinac 2011 5139
Odluka o izmjeni PROGRAMA utroška sredstava - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2011. godini 19 Prosinac 2011 4990
Odluka o izmjeni Programa utroska spomeničke rente za 2011. godinu 19 Prosinac 2011 4665
Odluka o izmjeni odluke priključenju na komunalne vodne građevine (GKŽ 55 11) 19 Prosinac 2011 4962
Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 37 11) 19 Prosinac 2011 4434
Odluka o izmjenama programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2011. godini 19 Prosinac 2011 4745
Odluka o izmjenama plana nabave za 2011. godinu (26) 19 Prosinac 2011 2546
Odluka o izmjenama odluke o pristupanju Općine Rakovica trg. dr. Centar za gospodarenje otpadom KŽ 19 Prosinac 2011 4848
Odluka o izmjenama odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja u 2011. godini 19 Prosinac 2011 4879
Odluka o izmjenama i dopunama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2011. godinu 19 Prosinac 2011 4773
Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina 19 Prosinac 2011 5194
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2011. godinu (30) 19 Prosinac 2011 2379
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2011. godinu (29) 19 Prosinac 2011 2422
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama (GKŽ 07 11) 19 Prosinac 2011 5169
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica (GKŽ 55 11) 19 Prosinac 2011 5948
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (GKŽ 07 11) 19 Prosinac 2011 5918
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 55 11) 19 Prosinac 2011 6998
Odluka o izboru pravne osobe za obavljanje poslova pojačanog održavanja prometnica 19 Prosinac 2011 4216
Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica (GKŽ 16 11) 19 Prosinac 2011 4130
Odluka o građenju spomeničkih i sakralnih objekata (GKŽ 37 11) 19 Prosinac 2011 4049
Odluka o dopuni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava 19 Prosinac 2011 2660
Odluka o dodjeli javnih priznanja 2011. 19 Prosinac 2011 2423
Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora (GKŽ 55 11) 19 Prosinac 2011 6141
Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora 19 Prosinac 2011 3860
Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi (GKŽ 45 11) 19 Prosinac 2011 5090
Odluka o autotaksi prijevozu (GKŽ 16 11) 19 Prosinac 2011 5996
Odluka o visini naknade za zakup javnih površina za proslave blagdana i sličnih manifestacija (GKŽ 26 11) 19 Prosinac 2011 3656
Izvješće o radu načelnika od 1.1. do 30.06. 2011. 19 Prosinac 2011 5086
Izvješće Načelnika za drugu polovicu 2010. 19 Prosinac 2011 4988
Ispravak odluke o komunalnom redu (GKŽ 13 11) 19 Prosinac 2011 5261
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu (2) 15 Studeni 2011 4826
Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2011. godini 15 Studeni 2011 5966
29. sjednica - zapisnik 15 Studeni 2011 1865
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini 15 Studeni 2011 3861
Program utroska spomeničke rente u 2011. godini 15 Studeni 2011 3283
Program utroška boravišne pristojbe u 2011. godini 15 Studeni 2011 4000
PROGRAM utroška sredstava - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2011. godini 15 Studeni 2011 3788
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2011. godini 15 Studeni 2011 3848
29. sjednica - poziv 08 Studeni 2011 1645
28. sjednica - poziv 27 Listopad 2011 1714
28. sjednica - zapisnik 27 Listopad 2011 1786
Plan pojačanog održavanja prometnica u 2011., 2012. i 2013. godini (GKŽ 37 11) 30 Rujan 2011 4657
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2011. godine 15 Rujan 2011 4922

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj