Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Detaljni plan uređenja groblja Puškarić 03 Veljača 2012 4202
Detaljni plan uređenja groblja Drežnik 03 Veljača 2012 5100
Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja 03 Veljača 2012 5313
Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad 03 Veljača 2012 4595
Urbanistički plan uređenja Grabovac - Cestovno selo 03 Veljača 2012 6525
Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac - Irinovac 03 Veljača 2012 5724
Poslovnik Općine Rakovica 03 Veljača 2012 6261
Statut Općine Rakovica 03 Veljača 2012 6753
Državna cesta D42 - Studija utjecaja na okoliš 03 Veljača 2012 5443
31. sjednica - poziv 02 Veljača 2012 2247
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu 28 Prosinac 2011 5545
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu 28 Prosinac 2011 7145
30. sjednica - zapisnik 28 Prosinac 2011 2681
PLAN NABAVE 2012 (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 5058
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (30) 28 Prosinac 2011 4537
PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (30) 28 Prosinac 2011 2102
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 4907
30. sjednica - poziv 22 Prosinac 2011 2222
SPORAZUM O OSNIVANJU -JAVNA USTANOVA KARLA-071211 20 Prosinac 2011 5345
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11) 20 Prosinac 2011 5842
Pravilnik o oznakama stvaratelja i primatelja pismena 20 Prosinac 2011 3313
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2011. godinu 20 Prosinac 2011 5774
Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone (GKŽ 37 11) 20 Prosinac 2011 5217
Odluka o visini zakupnine za štandove i zemljišta - javne površine (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 5958
Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce (2011) 20 Prosinac 2011 3794
Odluka o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina za postavljanje kioska i pokretnih naprava (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 6361
Odluka o utvrđivanju cijene za korištenje drž. poljop. zemljišta 20 Prosinac 2011 6086
ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA 20 Prosinac 2011 3158
Odluka o pristupanju LAG-u 20 Prosinac 2011 3556
Odluka o prirezu porezu na dohodak (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 5644
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 5449
Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju JU KARLA 20 Prosinac 2011 5822
ODLUKA o preuzimanju poslovnog udjela u trg. društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. 20 Prosinac 2011 4958
Odluka o preoblikovanju KARLA 20 Prosinac 2011 3298
Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 20 Prosinac 2011 5985
Odluka o povjeravanju poslova odlaganja komunalnog otpada na području Općine Rakovica (GKŽ 34 11) 20 Prosinac 2011 5089
Odluka o porezima Općine Rakovica (GKŽ 07 11) 19 Prosinac 2011 6476
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Rakovica 19 Prosinac 2011 6360
Odluka o osnivanju Povjerenstva za uvođenje u posjed kupaca i zakupnika drž. polj. zemljišta (2011) 19 Prosinac 2011 7155
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za prijevoz pokojnika (GKŽ 26 11) 19 Prosinac 2011 6598
Odluka o obavljanju poslova prijevoza pokojnika na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11) 19 Prosinac 2011 5655
Odluka o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica (GKŽ 07 11) 19 Prosinac 2011 7206
Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upr. tijela i nadzornih odbora trg. društva 19 Prosinac 2011 5886
ODLUKA o izvršavanju proračuna za 2012. 19 Prosinac 2011 6039
Odluka o izmjeni PROGRAMA utroška sredstava - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2011. godini 19 Prosinac 2011 5922
Odluka o izmjeni Programa utroska spomeničke rente za 2011. godinu 19 Prosinac 2011 5543
Odluka o izmjeni odluke priključenju na komunalne vodne građevine (GKŽ 55 11) 19 Prosinac 2011 5839
Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 37 11) 19 Prosinac 2011 5324
Odluka o izmjenama programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2011. godini 19 Prosinac 2011 5585
Odluka o izmjenama plana nabave za 2011. godinu (26) 19 Prosinac 2011 2927

Svečana zastava

Europe for Citizens

                                                  

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj