Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Detaljni plan uređenja groblja Drežnik 03 Veljača 2012 5075
Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja 03 Veljača 2012 5277
Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad 03 Veljača 2012 4563
Urbanistički plan uređenja Grabovac - Cestovno selo 03 Veljača 2012 6472
Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac - Irinovac 03 Veljača 2012 5680
Poslovnik Općine Rakovica 03 Veljača 2012 6216
Statut Općine Rakovica 03 Veljača 2012 6707
Državna cesta D42 - Studija utjecaja na okoliš 03 Veljača 2012 5390
31. sjednica - poziv 02 Veljača 2012 2234
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu 28 Prosinac 2011 5508
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu 28 Prosinac 2011 7110
30. sjednica - zapisnik 28 Prosinac 2011 2669
PLAN NABAVE 2012 (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 5021
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (30) 28 Prosinac 2011 4504
PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (30) 28 Prosinac 2011 2085
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 4870
30. sjednica - poziv 22 Prosinac 2011 2211
SPORAZUM O OSNIVANJU -JAVNA USTANOVA KARLA-071211 20 Prosinac 2011 5323
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11) 20 Prosinac 2011 5807
Pravilnik o oznakama stvaratelja i primatelja pismena 20 Prosinac 2011 3300
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2011. godinu 20 Prosinac 2011 5740
Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone (GKŽ 37 11) 20 Prosinac 2011 5188
Odluka o visini zakupnine za štandove i zemljišta - javne površine (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 5926
Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce (2011) 20 Prosinac 2011 3778
Odluka o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina za postavljanje kioska i pokretnih naprava (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 6329
Odluka o utvrđivanju cijene za korištenje drž. poljop. zemljišta 20 Prosinac 2011 6057
ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA 20 Prosinac 2011 3142
Odluka o pristupanju LAG-u 20 Prosinac 2011 3540
Odluka o prirezu porezu na dohodak (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 5613
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 5410
Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju JU KARLA 20 Prosinac 2011 5792
ODLUKA o preuzimanju poslovnog udjela u trg. društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. 20 Prosinac 2011 4927
Odluka o preoblikovanju KARLA 20 Prosinac 2011 3283
Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 20 Prosinac 2011 5954
Odluka o povjeravanju poslova odlaganja komunalnog otpada na području Općine Rakovica (GKŽ 34 11) 20 Prosinac 2011 5050
Odluka o porezima Općine Rakovica (GKŽ 07 11) 19 Prosinac 2011 6445
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Rakovica 19 Prosinac 2011 6334
Odluka o osnivanju Povjerenstva za uvođenje u posjed kupaca i zakupnika drž. polj. zemljišta (2011) 19 Prosinac 2011 7124
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za prijevoz pokojnika (GKŽ 26 11) 19 Prosinac 2011 6562
Odluka o obavljanju poslova prijevoza pokojnika na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11) 19 Prosinac 2011 5620
Odluka o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica (GKŽ 07 11) 19 Prosinac 2011 7159
Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upr. tijela i nadzornih odbora trg. društva 19 Prosinac 2011 5850
ODLUKA o izvršavanju proračuna za 2012. 19 Prosinac 2011 5997
Odluka o izmjeni PROGRAMA utroška sredstava - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2011. godini 19 Prosinac 2011 5884
Odluka o izmjeni Programa utroska spomeničke rente za 2011. godinu 19 Prosinac 2011 5500
Odluka o izmjeni odluke priključenju na komunalne vodne građevine (GKŽ 55 11) 19 Prosinac 2011 5801
Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 37 11) 19 Prosinac 2011 5287
Odluka o izmjenama programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2011. godini 19 Prosinac 2011 5547
Odluka o izmjenama plana nabave za 2011. godinu (26) 19 Prosinac 2011 2914
Odluka o izmjenama odluke o pristupanju Općine Rakovica trg. dr. Centar za gospodarenje otpadom KŽ 19 Prosinac 2011 5746

Svečana zastava

Europe for Citizens

                                                  

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj