Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Detaljni plan uređenja groblja Drežnik 03 Veljača 2012 5036
Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja 03 Veljača 2012 5214
Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad 03 Veljača 2012 4521
Urbanistički plan uređenja Grabovac - Cestovno selo 03 Veljača 2012 6397
Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac - Irinovac 03 Veljača 2012 5609
Poslovnik Općine Rakovica 03 Veljača 2012 6146
Statut Općine Rakovica 03 Veljača 2012 6630
Državna cesta D42 - Studija utjecaja na okoliš 03 Veljača 2012 5319
31. sjednica - poziv 02 Veljača 2012 2204
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu 28 Prosinac 2011 5463
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu 28 Prosinac 2011 7067
30. sjednica - zapisnik 28 Prosinac 2011 2646
PLAN NABAVE 2012 (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 4977
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (30) 28 Prosinac 2011 4455
PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (30) 28 Prosinac 2011 2055
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 4822
30. sjednica - poziv 22 Prosinac 2011 2186
SPORAZUM O OSNIVANJU -JAVNA USTANOVA KARLA-071211 20 Prosinac 2011 5281
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11) 20 Prosinac 2011 5764
Pravilnik o oznakama stvaratelja i primatelja pismena 20 Prosinac 2011 3266
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2011. godinu 20 Prosinac 2011 5696
Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone (GKŽ 37 11) 20 Prosinac 2011 5145
Odluka o visini zakupnine za štandove i zemljišta - javne površine (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 5879
Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce (2011) 20 Prosinac 2011 3755
Odluka o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina za postavljanje kioska i pokretnih naprava (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 6285
Odluka o utvrđivanju cijene za korištenje drž. poljop. zemljišta 20 Prosinac 2011 6015
ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA 20 Prosinac 2011 3113
Odluka o pristupanju LAG-u 20 Prosinac 2011 3508
Odluka o prirezu porezu na dohodak (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 5572
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 5364
Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju JU KARLA 20 Prosinac 2011 5746
ODLUKA o preuzimanju poslovnog udjela u trg. društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. 20 Prosinac 2011 4880
Odluka o preoblikovanju KARLA 20 Prosinac 2011 3256
Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 20 Prosinac 2011 5907
Odluka o povjeravanju poslova odlaganja komunalnog otpada na području Općine Rakovica (GKŽ 34 11) 20 Prosinac 2011 5007
Odluka o porezima Općine Rakovica (GKŽ 07 11) 19 Prosinac 2011 6398
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Rakovica 19 Prosinac 2011 6293
Odluka o osnivanju Povjerenstva za uvođenje u posjed kupaca i zakupnika drž. polj. zemljišta (2011) 19 Prosinac 2011 7077
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za prijevoz pokojnika (GKŽ 26 11) 19 Prosinac 2011 6515
Odluka o obavljanju poslova prijevoza pokojnika na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11) 19 Prosinac 2011 5574
Odluka o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica (GKŽ 07 11) 19 Prosinac 2011 7094
Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upr. tijela i nadzornih odbora trg. društva 19 Prosinac 2011 5798
ODLUKA o izvršavanju proračuna za 2012. 19 Prosinac 2011 5942
Odluka o izmjeni PROGRAMA utroška sredstava - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2011. godini 19 Prosinac 2011 5827
Odluka o izmjeni Programa utroska spomeničke rente za 2011. godinu 19 Prosinac 2011 5445
Odluka o izmjeni odluke priključenju na komunalne vodne građevine (GKŽ 55 11) 19 Prosinac 2011 5750
Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 37 11) 19 Prosinac 2011 5234
Odluka o izmjenama programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2011. godini 19 Prosinac 2011 5498
Odluka o izmjenama plana nabave za 2011. godinu (26) 19 Prosinac 2011 2887
Odluka o izmjenama odluke o pristupanju Općine Rakovica trg. dr. Centar za gospodarenje otpadom KŽ 19 Prosinac 2011 5696

Svečana zastava

Europe for Citizens

                                                  

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj