Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
33. sjednica - poziv 11 Travanj 2012 1918
32. sjednica - zapisnik 27 Ožujak 2012 2784
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4367
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4228
Odluka o izmjenama odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2012. godinu (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4120
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4219
ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA 2011. (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4036
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3795
Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja kom. infr. za period 2011. godine (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4132
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2012 (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3488
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4049
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3905
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3974
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4196
Program utroska spomeničke rente za 2012. godinu (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3472
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2012. GODINI (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3954
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4231
Ispravak odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Rakovica 23 Ožujak 2012 5399
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - III 22 Ožujak 2012 4791
Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 21 Ožujak 2012 6356
PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 21 Ožujak 2012 5575
Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 12 05) 21 Ožujak 2012 5263
Odluka izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 43 05) 21 Ožujak 2012 6813
Ispravak odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 21 Ožujak 2012 3127
Odluka o dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 50 08) 21 Ožujak 2012 6143
Odluka o visini zakupnine poslovnog prostora 20 Ožujak 2012 3399
32. sjednica - poziv 15 Ožujak 2012 1960
Konzervatorijska podloga 18 Veljača 2012 2421
Objave u Glasniku Karlovačke županije 18 Veljača 2012 3295
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - II 18 Veljača 2012 2117
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - I 18 Veljača 2012 2155
31. sjednica - zapisnik 13 Veljača 2012 1967
Strategija razvoja općine Rakovica 08 Veljača 2012 5170
Detaljni plan uređenja groblja Puškarić 03 Veljača 2012 3753
Detaljni plan uređenja groblja Drežnik 03 Veljača 2012 4644
Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja 03 Veljača 2012 4775
Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad 03 Veljača 2012 4127
Urbanistički plan uređenja Grabovac - Cestovno selo 03 Veljača 2012 5770
Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac - Irinovac 03 Veljača 2012 5016
Poslovnik Općine Rakovica 03 Veljača 2012 5578
Statut Općine Rakovica 03 Veljača 2012 6003
Državna cesta D42 - Studija utjecaja na okoliš 03 Veljača 2012 4709
31. sjednica - poziv 02 Veljača 2012 1969
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu 28 Prosinac 2011 5069
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu 28 Prosinac 2011 6655
30. sjednica - zapisnik 28 Prosinac 2011 2435
PLAN NABAVE 2012 (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 4611
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (30) 28 Prosinac 2011 4034
PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (30) 28 Prosinac 2011 1800
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 4416

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj