Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o utvrđivanju cijene za korištenje drž. poljop. zemljišta 20 Prosinac 2011 4979
ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA 20 Prosinac 2011 2502
Odluka o pristupanju LAG-u 20 Prosinac 2011 2948
Odluka o prirezu porezu na dohodak (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 4560
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 4214
Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju JU KARLA 20 Prosinac 2011 4639
ODLUKA o preuzimanju poslovnog udjela u trg. društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. 20 Prosinac 2011 3807
Odluka o preoblikovanju KARLA 20 Prosinac 2011 2603
Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 20 Prosinac 2011 4857
Odluka o povjeravanju poslova odlaganja komunalnog otpada na području Općine Rakovica (GKŽ 34 11) 20 Prosinac 2011 3912
Odluka o porezima Općine Rakovica (GKŽ 07 11) 19 Prosinac 2011 5332
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Rakovica 19 Prosinac 2011 5228
Odluka o osnivanju Povjerenstva za uvođenje u posjed kupaca i zakupnika drž. polj. zemljišta (2011) 19 Prosinac 2011 5998
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za prijevoz pokojnika (GKŽ 26 11) 19 Prosinac 2011 5444
Odluka o obavljanju poslova prijevoza pokojnika na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11) 19 Prosinac 2011 4492
Odluka o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica (GKŽ 07 11) 19 Prosinac 2011 5607
Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upr. tijela i nadzornih odbora trg. društva 19 Prosinac 2011 4502
ODLUKA o izvršavanju proračuna za 2012. 19 Prosinac 2011 4700
Odluka o izmjeni PROGRAMA utroška sredstava - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2011. godini 19 Prosinac 2011 4546
Odluka o izmjeni Programa utroska spomeničke rente za 2011. godinu 19 Prosinac 2011 4232
Odluka o izmjeni odluke priključenju na komunalne vodne građevine (GKŽ 55 11) 19 Prosinac 2011 4533
Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 37 11) 19 Prosinac 2011 4010
Odluka o izmjenama programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2011. godini 19 Prosinac 2011 4305
Odluka o izmjenama plana nabave za 2011. godinu (26) 19 Prosinac 2011 2378
Odluka o izmjenama odluke o pristupanju Općine Rakovica trg. dr. Centar za gospodarenje otpadom KŽ 19 Prosinac 2011 4415
Odluka o izmjenama odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja u 2011. godini 19 Prosinac 2011 4438
Odluka o izmjenama i dopunama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2011. godinu 19 Prosinac 2011 4330
Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina 19 Prosinac 2011 4763
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2011. godinu (30) 19 Prosinac 2011 2231
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2011. godinu (29) 19 Prosinac 2011 2242
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama (GKŽ 07 11) 19 Prosinac 2011 4831
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica (GKŽ 55 11) 19 Prosinac 2011 5552
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (GKŽ 07 11) 19 Prosinac 2011 5559
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 55 11) 19 Prosinac 2011 6498
Odluka o izboru pravne osobe za obavljanje poslova pojačanog održavanja prometnica 19 Prosinac 2011 3893
Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica (GKŽ 16 11) 19 Prosinac 2011 3778
Odluka o građenju spomeničkih i sakralnih objekata (GKŽ 37 11) 19 Prosinac 2011 3707
Odluka o dopuni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava 19 Prosinac 2011 2485
Odluka o dodjeli javnih priznanja 2011. 19 Prosinac 2011 2249
Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora (GKŽ 55 11) 19 Prosinac 2011 5720
Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora 19 Prosinac 2011 3570
Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi (GKŽ 45 11) 19 Prosinac 2011 4710
Odluka o autotaksi prijevozu (GKŽ 16 11) 19 Prosinac 2011 5500
Odluka o visini naknade za zakup javnih površina za proslave blagdana i sličnih manifestacija (GKŽ 26 11) 19 Prosinac 2011 3317
Izvješće o radu načelnika od 1.1. do 30.06. 2011. 19 Prosinac 2011 4689
Izvješće Načelnika za drugu polovicu 2010. 19 Prosinac 2011 4651
Ispravak odluke o komunalnom redu (GKŽ 13 11) 19 Prosinac 2011 4910
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu (2) 15 Studeni 2011 4458
Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2011. godini 15 Studeni 2011 5415
29. sjednica - zapisnik 15 Studeni 2011 1701

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj