Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2012 (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3240
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3809
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3665
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3720
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3945
Program utroska spomeničke rente za 2012. godinu (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3236
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2012. GODINI (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3720
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3987
Ispravak odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Rakovica 23 Ožujak 2012 5170
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - III 22 Ožujak 2012 4512
Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 21 Ožujak 2012 6143
PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 21 Ožujak 2012 5357
Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 12 05) 21 Ožujak 2012 5017
Odluka izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 43 05) 21 Ožujak 2012 6569
Ispravak odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 21 Ožujak 2012 2964
Odluka o dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 50 08) 21 Ožujak 2012 5923
Odluka o visini zakupnine poslovnog prostora 20 Ožujak 2012 3234
32. sjednica - poziv 15 Ožujak 2012 1821
Konzervatorijska podloga 18 Veljača 2012 2288
Objave u Glasniku Karlovačke županije 18 Veljača 2012 3278
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - II 18 Veljača 2012 1984
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - I 18 Veljača 2012 2032
31. sjednica - zapisnik 13 Veljača 2012 1839
Strategija razvoja općine Rakovica 08 Veljača 2012 4924
Detaljni plan uređenja groblja Puškarić 03 Veljača 2012 3555
Detaljni plan uređenja groblja Drežnik 03 Veljača 2012 4437
Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja 03 Veljača 2012 4511
Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad 03 Veljača 2012 3909
Urbanistički plan uređenja Grabovac - Cestovno selo 03 Veljača 2012 5434
Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac - Irinovac 03 Veljača 2012 4698
Poslovnik Općine Rakovica 03 Veljača 2012 5260
Statut Općine Rakovica 03 Veljača 2012 5654
Državna cesta D42 - Studija utjecaja na okoliš 03 Veljača 2012 4390
31. sjednica - poziv 02 Veljača 2012 1851
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu 28 Prosinac 2011 4832
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu 28 Prosinac 2011 6387
30. sjednica - zapisnik 28 Prosinac 2011 2305
PLAN NABAVE 2012 (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 4373
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (30) 28 Prosinac 2011 3801
PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (30) 28 Prosinac 2011 1684
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 4172
30. sjednica - poziv 22 Prosinac 2011 1876
SPORAZUM O OSNIVANJU -JAVNA USTANOVA KARLA-071211 20 Prosinac 2011 4655
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11) 20 Prosinac 2011 5149
Pravilnik o oznakama stvaratelja i primatelja pismena 20 Prosinac 2011 2882
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2011. godinu 20 Prosinac 2011 5055
Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone (GKŽ 37 11) 20 Prosinac 2011 4557
Odluka o visini zakupnine za štandove i zemljišta - javne površine (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 5267
Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce (2011) 20 Prosinac 2011 3411
Odluka o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina za postavljanje kioska i pokretnih naprava (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 5575

ŽUPNIK

GORAN ANTUNOVIĆ

099/591-9760

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj