Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o visini zakupnine poslovnog prostora 20 Ožujak 2012 3098
32. sjednica - poziv 15 Ožujak 2012 1724
Konzervatorijska podloga 18 Veljača 2012 2175
Objave u Glasniku Karlovačke županije 18 Veljača 2012 3248
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - II 18 Veljača 2012 1868
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - I 18 Veljača 2012 1890
31. sjednica - zapisnik 13 Veljača 2012 1735
Strategija razvoja općine Rakovica 08 Veljača 2012 4691
Detaljni plan uređenja groblja Puškarić 03 Veljača 2012 3358
Detaljni plan uređenja groblja Drežnik 03 Veljača 2012 4248
Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja 03 Veljača 2012 4230
Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad 03 Veljača 2012 3723
Urbanistički plan uređenja Grabovac - Cestovno selo 03 Veljača 2012 5134
Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac - Irinovac 03 Veljača 2012 4414
Poslovnik Općine Rakovica 03 Veljača 2012 4994
Statut Općine Rakovica 03 Veljača 2012 5347
Državna cesta D42 - Studija utjecaja na okoliš 03 Veljača 2012 4105
31. sjednica - poziv 02 Veljača 2012 1754
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu 28 Prosinac 2011 4625
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu 28 Prosinac 2011 6136
30. sjednica - zapisnik 28 Prosinac 2011 2188
PLAN NABAVE 2012 (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 4136
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (30) 28 Prosinac 2011 3607
PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (30) 28 Prosinac 2011 1598
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 3966
30. sjednica - poziv 22 Prosinac 2011 1785
SPORAZUM O OSNIVANJU -JAVNA USTANOVA KARLA-071211 20 Prosinac 2011 4362
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11) 20 Prosinac 2011 4945
Pravilnik o oznakama stvaratelja i primatelja pismena 20 Prosinac 2011 2760
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2011. godinu 20 Prosinac 2011 4829
Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone (GKŽ 37 11) 20 Prosinac 2011 4350
Odluka o visini zakupnine za štandove i zemljišta - javne površine (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 5054
Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce (2011) 20 Prosinac 2011 3307
Odluka o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina za postavljanje kioska i pokretnih naprava (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 5254
Odluka o utvrđivanju cijene za korištenje drž. poljop. zemljišta 20 Prosinac 2011 5222
ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA 20 Prosinac 2011 2608
Odluka o pristupanju LAG-u 20 Prosinac 2011 3046
Odluka o prirezu porezu na dohodak (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 4791
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 4478
Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju JU KARLA 20 Prosinac 2011 4893
ODLUKA o preuzimanju poslovnog udjela u trg. društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. 20 Prosinac 2011 4057
Odluka o preoblikovanju KARLA 20 Prosinac 2011 2713
Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 20 Prosinac 2011 5097
Odluka o povjeravanju poslova odlaganja komunalnog otpada na području Općine Rakovica (GKŽ 34 11) 20 Prosinac 2011 4160
Odluka o porezima Općine Rakovica (GKŽ 07 11) 19 Prosinac 2011 5577
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Rakovica 19 Prosinac 2011 5491
Odluka o osnivanju Povjerenstva za uvođenje u posjed kupaca i zakupnika drž. polj. zemljišta (2011) 19 Prosinac 2011 6252
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za prijevoz pokojnika (GKŽ 26 11) 19 Prosinac 2011 5691
Odluka o obavljanju poslova prijevoza pokojnika na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11) 19 Prosinac 2011 4728
Odluka o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica (GKŽ 07 11) 19 Prosinac 2011 5963

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj