Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 21 Ožujak 2012 6063
PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 21 Ožujak 2012 5274
Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 12 05) 21 Ožujak 2012 4926
Odluka izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 43 05) 21 Ožujak 2012 6482
Ispravak odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 21 Ožujak 2012 2902
Odluka o dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 50 08) 21 Ožujak 2012 5838
Odluka o visini zakupnine poslovnog prostora 20 Ožujak 2012 3178
32. sjednica - poziv 15 Ožujak 2012 1782
Konzervatorijska podloga 18 Veljača 2012 2240
Objave u Glasniku Karlovačke županije 18 Veljača 2012 3270
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - II 18 Veljača 2012 1936
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - I 18 Veljača 2012 1979
31. sjednica - zapisnik 13 Veljača 2012 1794
Strategija razvoja općine Rakovica 08 Veljača 2012 4818
Detaljni plan uređenja groblja Puškarić 03 Veljača 2012 3486
Detaljni plan uređenja groblja Drežnik 03 Veljača 2012 4354
Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja 03 Veljača 2012 4392
Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad 03 Veljača 2012 3832
Urbanistički plan uređenja Grabovac - Cestovno selo 03 Veljača 2012 5318
Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac - Irinovac 03 Veljača 2012 4583
Poslovnik Općine Rakovica 03 Veljača 2012 5148
Statut Općine Rakovica 03 Veljača 2012 5537
Državna cesta D42 - Studija utjecaja na okoliš 03 Veljača 2012 4282
31. sjednica - poziv 02 Veljača 2012 1809
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu 28 Prosinac 2011 4743
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu 28 Prosinac 2011 6288
30. sjednica - zapisnik 28 Prosinac 2011 2258
PLAN NABAVE 2012 (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 4277
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (30) 28 Prosinac 2011 3721
PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (30) 28 Prosinac 2011 1649
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 4086
30. sjednica - poziv 22 Prosinac 2011 1841
SPORAZUM O OSNIVANJU -JAVNA USTANOVA KARLA-071211 20 Prosinac 2011 4545
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11) 20 Prosinac 2011 5069
Pravilnik o oznakama stvaratelja i primatelja pismena 20 Prosinac 2011 2835
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2011. godinu 20 Prosinac 2011 4955
Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone (GKŽ 37 11) 20 Prosinac 2011 4472
Odluka o visini zakupnine za štandove i zemljišta - javne površine (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 5172
Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce (2011) 20 Prosinac 2011 3370
Odluka o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina za postavljanje kioska i pokretnih naprava (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 5427
Odluka o utvrđivanju cijene za korištenje drž. poljop. zemljišta 20 Prosinac 2011 5351
ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA 20 Prosinac 2011 2703
Odluka o pristupanju LAG-u 20 Prosinac 2011 3106
Odluka o prirezu porezu na dohodak (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 4917
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 4612
Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju JU KARLA 20 Prosinac 2011 5021
ODLUKA o preuzimanju poslovnog udjela u trg. društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. 20 Prosinac 2011 4173
Odluka o preoblikovanju KARLA 20 Prosinac 2011 2787
Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 20 Prosinac 2011 5204
Odluka o povjeravanju poslova odlaganja komunalnog otpada na području Općine Rakovica (GKŽ 34 11) 20 Prosinac 2011 4296

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj