Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - II 18 Veljača 2012 1836
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - I 18 Veljača 2012 1863
31. sjednica - zapisnik 13 Veljača 2012 1701
Strategija razvoja općine Rakovica 08 Veljača 2012 4609
Detaljni plan uređenja groblja Puškarić 03 Veljača 2012 3289
Detaljni plan uređenja groblja Drežnik 03 Veljača 2012 4182
Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja 03 Veljača 2012 4134
Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad 03 Veljača 2012 3652
Urbanistički plan uređenja Grabovac - Cestovno selo 03 Veljača 2012 5013
Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac - Irinovac 03 Veljača 2012 4316
Poslovnik Općine Rakovica 03 Veljača 2012 4888
Statut Općine Rakovica 03 Veljača 2012 5235
Državna cesta D42 - Studija utjecaja na okoliš 03 Veljača 2012 4005
31. sjednica - poziv 02 Veljača 2012 1721
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu 28 Prosinac 2011 4552
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu 28 Prosinac 2011 6040
30. sjednica - zapisnik 28 Prosinac 2011 2132
PLAN NABAVE 2012 (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 4045
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (30) 28 Prosinac 2011 3531
PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (30) 28 Prosinac 2011 1566
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 3876
30. sjednica - poziv 22 Prosinac 2011 1754
SPORAZUM O OSNIVANJU -JAVNA USTANOVA KARLA-071211 20 Prosinac 2011 4283
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11) 20 Prosinac 2011 4865
Pravilnik o oznakama stvaratelja i primatelja pismena 20 Prosinac 2011 2716
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2011. godinu 20 Prosinac 2011 4749
Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone (GKŽ 37 11) 20 Prosinac 2011 4271
Odluka o visini zakupnine za štandove i zemljišta - javne površine (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 4971
Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce (2011) 20 Prosinac 2011 3280
Odluka o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina za postavljanje kioska i pokretnih naprava (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 5150
Odluka o utvrđivanju cijene za korištenje drž. poljop. zemljišta 20 Prosinac 2011 5136
ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA 20 Prosinac 2011 2563
Odluka o pristupanju LAG-u 20 Prosinac 2011 3007
Odluka o prirezu porezu na dohodak (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 4709
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 4389
Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju JU KARLA 20 Prosinac 2011 4808
ODLUKA o preuzimanju poslovnog udjela u trg. društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. 20 Prosinac 2011 3967
Odluka o preoblikovanju KARLA 20 Prosinac 2011 2670
Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 20 Prosinac 2011 5015
Odluka o povjeravanju poslova odlaganja komunalnog otpada na području Općine Rakovica (GKŽ 34 11) 20 Prosinac 2011 4075
Odluka o porezima Općine Rakovica (GKŽ 07 11) 19 Prosinac 2011 5480
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Rakovica 19 Prosinac 2011 5403
Odluka o osnivanju Povjerenstva za uvođenje u posjed kupaca i zakupnika drž. polj. zemljišta (2011) 19 Prosinac 2011 6163
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za prijevoz pokojnika (GKŽ 26 11) 19 Prosinac 2011 5595
Odluka o obavljanju poslova prijevoza pokojnika na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11) 19 Prosinac 2011 4644
Odluka o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica (GKŽ 07 11) 19 Prosinac 2011 5833
Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upr. tijela i nadzornih odbora trg. društva 19 Prosinac 2011 4688
ODLUKA o izvršavanju proračuna za 2012. 19 Prosinac 2011 4883
Odluka o izmjeni PROGRAMA utroška sredstava - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2011. godini 19 Prosinac 2011 4736
Odluka o izmjeni Programa utroska spomeničke rente za 2011. godinu 19 Prosinac 2011 4415

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj