Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja kom. infr. za period 2011. godine (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3984
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2012 (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3339
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3899
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3761
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3813
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4044
Program utroska spomeničke rente za 2012. godinu (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3325
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2012. GODINI (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3808
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4071
Ispravak odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Rakovica 23 Ožujak 2012 5257
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - III 22 Ožujak 2012 4626
Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 21 Ožujak 2012 6226
PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 21 Ožujak 2012 5438
Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 12 05) 21 Ožujak 2012 5106
Odluka izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 43 05) 21 Ožujak 2012 6656
Ispravak odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 21 Ožujak 2012 3024
Odluka o dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 50 08) 21 Ožujak 2012 6008
Odluka o visini zakupnine poslovnog prostora 20 Ožujak 2012 3291
32. sjednica - poziv 15 Ožujak 2012 1873
Konzervatorijska podloga 18 Veljača 2012 2338
Objave u Glasniku Karlovačke županije 18 Veljača 2012 3285
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - II 18 Veljača 2012 2027
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - I 18 Veljača 2012 2075
31. sjednica - zapisnik 13 Veljača 2012 1883
Strategija razvoja općine Rakovica 08 Veljača 2012 5016
Detaljni plan uređenja groblja Puškarić 03 Veljača 2012 3633
Detaljni plan uređenja groblja Drežnik 03 Veljača 2012 4514
Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja 03 Veljača 2012 4617
Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad 03 Veljača 2012 3990
Urbanistički plan uređenja Grabovac - Cestovno selo 03 Veljača 2012 5554
Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac - Irinovac 03 Veljača 2012 4812
Poslovnik Općine Rakovica 03 Veljača 2012 5371
Statut Općine Rakovica 03 Veljača 2012 5779
Državna cesta D42 - Studija utjecaja na okoliš 03 Veljača 2012 4509
31. sjednica - poziv 02 Veljača 2012 1895
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu 28 Prosinac 2011 4924
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu 28 Prosinac 2011 6495
30. sjednica - zapisnik 28 Prosinac 2011 2350
PLAN NABAVE 2012 (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 4465
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (30) 28 Prosinac 2011 3891
PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (30) 28 Prosinac 2011 1725
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 4263
30. sjednica - poziv 22 Prosinac 2011 1919
SPORAZUM O OSNIVANJU -JAVNA USTANOVA KARLA-071211 20 Prosinac 2011 4751
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11) 20 Prosinac 2011 5237
Pravilnik o oznakama stvaratelja i primatelja pismena 20 Prosinac 2011 2926
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2011. godinu 20 Prosinac 2011 5148
Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone (GKŽ 37 11) 20 Prosinac 2011 4648
Odluka o visini zakupnine za štandove i zemljišta - javne površine (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 5356
Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce (2011) 20 Prosinac 2011 3451

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj