Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3207
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 2995
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3099
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3246
Program utroska spomeničke rente za 2012. godinu (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 2649
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2012. GODINI (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3138
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3367
Ispravak odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Rakovica 23 Ožujak 2012 4576
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - III 22 Ožujak 2012 3724
Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 21 Ožujak 2012 5498
PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 21 Ožujak 2012 4747
Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 12 05) 21 Ožujak 2012 4365
Odluka izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 43 05) 21 Ožujak 2012 5902
Ispravak odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 21 Ožujak 2012 2596
Odluka o dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 50 08) 21 Ožujak 2012 5323
Odluka o visini zakupnine poslovnog prostora 20 Ožujak 2012 2890
32. sjednica - poziv 15 Ožujak 2012 1563
Konzervatorijska podloga 18 Veljača 2012 2005
Objave u Glasniku Karlovačke županije 18 Veljača 2012 3184
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - II 18 Veljača 2012 1737
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - I 18 Veljača 2012 1730
31. sjednica - zapisnik 13 Veljača 2012 1590
Strategija razvoja općine Rakovica 08 Veljača 2012 4225
Detaljni plan uređenja groblja Puškarić 03 Veljača 2012 2992
Detaljni plan uređenja groblja Drežnik 03 Veljača 2012 3884
Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja 03 Veljača 2012 3763
Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad 03 Veljača 2012 3384
Urbanistički plan uređenja Grabovac - Cestovno selo 03 Veljača 2012 4488
Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac - Irinovac 03 Veljača 2012 3776
Poslovnik Općine Rakovica 03 Veljača 2012 4451
Statut Općine Rakovica 03 Veljača 2012 4709
Državna cesta D42 - Studija utjecaja na okoliš 03 Veljača 2012 3581
31. sjednica - poziv 02 Veljača 2012 1598
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu 28 Prosinac 2011 4214
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu 28 Prosinac 2011 5534
30. sjednica - zapisnik 28 Prosinac 2011 1981
PLAN NABAVE 2012 (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 3656
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (30) 28 Prosinac 2011 3173
PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (30) 28 Prosinac 2011 1472
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 3513
30. sjednica - poziv 22 Prosinac 2011 1650
SPORAZUM O OSNIVANJU -JAVNA USTANOVA KARLA-071211 20 Prosinac 2011 3998
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11) 20 Prosinac 2011 4382
Pravilnik o oznakama stvaratelja i primatelja pismena 20 Prosinac 2011 2587
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2011. godinu 20 Prosinac 2011 4346
Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone (GKŽ 37 11) 20 Prosinac 2011 3884
Odluka o visini zakupnine za štandove i zemljišta - javne površine (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 4545
Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce (2011) 20 Prosinac 2011 3129
Odluka o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina za postavljanje kioska i pokretnih naprava (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 4608
Odluka o utvrđivanju cijene za korištenje drž. poljop. zemljišta 20 Prosinac 2011 4735

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj