Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA 2011. (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 2983
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 2645
Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja kom. infr. za period 2011. godine (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3038
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2012 (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 2432
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3013
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 2752
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 2869
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 2888
Program utroska spomeničke rente za 2012. godinu (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 2462
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2012. GODINI (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 2938
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3108
Ispravak odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Rakovica 23 Ožujak 2012 4368
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - III 22 Ožujak 2012 3437
Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 21 Ožujak 2012 5210
PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 21 Ožujak 2012 4465
Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 12 05) 21 Ožujak 2012 4202
Odluka izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 43 05) 21 Ožujak 2012 5657
Ispravak odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 21 Ožujak 2012 2489
Odluka o dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 50 08) 21 Ožujak 2012 5064
Odluka o visini zakupnine poslovnog prostora 20 Ožujak 2012 2752
32. sjednica - poziv 15 Ožujak 2012 1465
Konzervatorijska podloga 18 Veljača 2012 1884
Objave u Glasniku Karlovačke županije 18 Veljača 2012 3158
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - II 18 Veljača 2012 1680
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - I 18 Veljača 2012 1637
31. sjednica - zapisnik 13 Veljača 2012 1508
Strategija razvoja općine Rakovica 08 Veljača 2012 3997
Detaljni plan uređenja groblja Puškarić 03 Veljača 2012 2780
Detaljni plan uređenja groblja Drežnik 03 Veljača 2012 3661
Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja 03 Veljača 2012 3537
Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad 03 Veljača 2012 3201
Urbanistički plan uređenja Grabovac - Cestovno selo 03 Veljača 2012 4184
Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac - Irinovac 03 Veljača 2012 3489
Poslovnik Općine Rakovica 03 Veljača 2012 4185
Statut Općine Rakovica 03 Veljača 2012 4381
Državna cesta D42 - Studija utjecaja na okoliš 03 Veljača 2012 3326
Plan nabave za 2012. 03 Veljača 2012 3417
31. sjednica - poziv 02 Veljača 2012 1490
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu 28 Prosinac 2011 3994
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu 28 Prosinac 2011 5143
30. sjednica - zapisnik 28 Prosinac 2011 1889
PLAN NABAVE 2012 (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 3406
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (30) 28 Prosinac 2011 2943
PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (30) 28 Prosinac 2011 1397
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 3283
30. sjednica - poziv 22 Prosinac 2011 1570
SPORAZUM O OSNIVANJU -JAVNA USTANOVA KARLA-071211 20 Prosinac 2011 3787
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11) 20 Prosinac 2011 4052
Pravilnik o oznakama stvaratelja i primatelja pismena 20 Prosinac 2011 2500
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2011. godinu 20 Prosinac 2011 4105

ŽUPNIK

GORAN ANTUNOVIĆ

099/591-9760

 

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj