Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2013. GODINU 11 Prosinac 2012 4627
PROGRAM UTROŠKA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2013. GODINU 11 Prosinac 2012 4107
Program utroška spomeničke rente za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 3510
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2013. GODINIPROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2013. GODINI 11 Prosinac 2012 4809
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2013. godini 11 Prosinac 2012 4196
Socijalni program Općine Rakovica za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 4520
40. sjednica - poziv 04 Prosinac 2012 1970
Plan razvojnih programa za 2013. godinu 26 Studeni 2012 2954
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 26 Studeni 2012 5568
39. sjednica - zapisnik 21 Studeni 2012 1961
Odluka o dopuni Odluke o građenju spomeničkih i sakralnih objekata 21 Studeni 2012 3972
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2012 21 Studeni 2012 4307
39. sjednica - poziv 14 Studeni 2012 1873
38. sjednica - zapisnik 05 Studeni 2012 2232
Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva (nositelji političkih dužnosti) 05 Studeni 2012 4375
Odluka o imenovanju predstavnika u stručni tim za izradu procjene ugroženosti od požara 05 Studeni 2012 4317
Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste 05 Studeni 2012 5299
Program financ. izrade prost. plana i poboljšanja infrasrukturno nedovoljno opr... u 2012. godini 05 Studeni 2012 4220
38. sjednica - poziv 25 Listopad 2012 1954
Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva (JUO) 17 Listopad 2012 3869
Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne usluge dimnjačarski poslovi 18 Rujan 2012 5744
37. sjednica - zapisnik 13 Rujan 2012 2364
Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 4006
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 4422
Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 4085
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja kom. infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. g. (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 3963
37. sjednica - poziv 05 Rujan 2012 2001
34. sjednica - zapisnik 25 Kolovoz 2012 2085
ODLUKA o preraspodjeli sredstava III (GKŽ 33 12) 17 Kolovoz 2012 4740
36. sjednica - zapisnik 25 Srpanj 2012 2142
Odluka o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 27 12) 25 Srpanj 2012 4293
Odluka o dopuni odluke o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 27 12) 25 Srpanj 2012 3471
Odluka o izmj. odluke o fin. programa uređenja zemljišta, rur. prostora i poticanja poljop. proizvodnje u 2012. g. (GKŽ 27 12) 25 Srpanj 2012 4005
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova (GKŽ 27 12) 25 Srpanj 2012 4626
Odluka o izmjenama PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 27 12) 25 Srpanj 2012 4075
36. sjednica - poziv 18 Srpanj 2012 1905
Odluka o privremenim mjerama za ograničenje korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Općine Rakovica (GKŽ 25 12) 01 Srpanj 2012 3662
35. sjednica - zapisnik 28 Lipanj 2012 2584
Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića (GKŽ 25 12) 28 Lipanj 2012 4064
35. sjednica - poziv 21 Lipanj 2012 1915
Plan nabave Općine Rakovica za 2012. g. (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 4865
Odluka o izmjenama PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 3858
Odluka o izmjenama Programa utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 4103
Odluka o izmjeni Plana pojačanog održavanja prometnica u 2011., 2012.i 2013. godini (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 3347
Odluka o izmjeni Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 3923
Odluka o izmjeni PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2012. GODINI (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 4148
34. sjednica - poziv 23 Svibanj 2012 1984
Odluka o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine (GKŽ 20 12) 18 Svibanj 2012 5125
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine (GKŽ 25 12) 14 Svibanj 2012 4817
Zakon o javnoj nabavi (Sprječavanje sukoba interesa) 08 Svibanj 2012 3059

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj