Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 2710
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 2638
Program utroska spomeničke rente za 2012. godinu (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 2349
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2012. GODINI (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 2798
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 2930
Ispravak odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Rakovica 23 Ožujak 2012 4207
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - III 22 Ožujak 2012 3254
Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 21 Ožujak 2012 5012
PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 21 Ožujak 2012 4282
Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 12 05) 21 Ožujak 2012 4069
Odluka izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 43 05) 21 Ožujak 2012 5460
Ispravak odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 21 Ožujak 2012 2426
Odluka o dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 50 08) 21 Ožujak 2012 4902
Odluka o visini zakupnine poslovnog prostora 20 Ožujak 2012 2665
32. sjednica - poziv 15 Ožujak 2012 1401
Konzervatorijska podloga 18 Veljača 2012 1804
Objave u Glasniku Karlovačke županije 18 Veljača 2012 3130
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - II 18 Veljača 2012 1620
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - I 18 Veljača 2012 1577
31. sjednica - zapisnik 13 Veljača 2012 1446
Strategija razvoja općine Rakovica 08 Veljača 2012 3842
Detaljni plan uređenja groblja Puškarić 03 Veljača 2012 2646
Detaljni plan uređenja groblja Drežnik 03 Veljača 2012 3520
Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja 03 Veljača 2012 3372
Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad 03 Veljača 2012 3081
Urbanistički plan uređenja Grabovac - Cestovno selo 03 Veljača 2012 3967
Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac - Irinovac 03 Veljača 2012 3283
Poslovnik Općine Rakovica 03 Veljača 2012 3986
Statut Općine Rakovica 03 Veljača 2012 4145
Državna cesta D42 - Studija utjecaja na okoliš 03 Veljača 2012 3156
Plan nabave za 2012. 03 Veljača 2012 3215
31. sjednica - poziv 02 Veljača 2012 1430
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu 28 Prosinac 2011 3825
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu 28 Prosinac 2011 4845
30. sjednica - zapisnik 28 Prosinac 2011 1826
PLAN NABAVE 2012 (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 3251
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (30) 28 Prosinac 2011 2774
PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (30) 28 Prosinac 2011 1347
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 3123
30. sjednica - poziv 22 Prosinac 2011 1511
SPORAZUM O OSNIVANJU -JAVNA USTANOVA KARLA-071211 20 Prosinac 2011 3643
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11) 20 Prosinac 2011 3841
Pravilnik o oznakama stvaratelja i primatelja pismena 20 Prosinac 2011 2428
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2011. godinu 20 Prosinac 2011 3942
Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone (GKŽ 37 11) 20 Prosinac 2011 3527
Odluka o visini zakupnine za štandove i zemljišta - javne površine (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 4051
Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce (2011) 20 Prosinac 2011 2987
Odluka o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina za postavljanje kioska i pokretnih naprava (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 4147
Odluka o utvrđivanju cijene za korištenje drž. poljop. zemljišta 20 Prosinac 2011 4250
ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA 20 Prosinac 2011 2331

ŽUPNIK

GORAN ANTUNOVIĆ

099/591-9760

 

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj