Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2012 (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 2789
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3378
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3217
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3279
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3504
Program utroska spomeničke rente za 2012. godinu (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 2816
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2012. GODINI (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3334
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3558
Ispravak odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Rakovica 23 Ožujak 2012 4740
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - III 22 Ožujak 2012 4006
Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 21 Ožujak 2012 5735
PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 21 Ožujak 2012 4953
Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 12 05) 21 Ožujak 2012 4546
Odluka izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 43 05) 21 Ožujak 2012 6145
Ispravak odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 21 Ožujak 2012 2680
Odluka o dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 50 08) 21 Ožujak 2012 5509
Odluka o visini zakupnine poslovnog prostora 20 Ožujak 2012 2975
32. sjednica - poziv 15 Ožujak 2012 1627
Konzervatorijska podloga 18 Veljača 2012 2075
Objave u Glasniku Karlovačke županije 18 Veljača 2012 3211
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - II 18 Veljača 2012 1786
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - I 18 Veljača 2012 1800
31. sjednica - zapisnik 13 Veljača 2012 1647
Strategija razvoja općine Rakovica 08 Veljača 2012 4426
Detaljni plan uređenja groblja Puškarić 03 Veljača 2012 3151
Detaljni plan uređenja groblja Drežnik 03 Veljača 2012 4045
Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja 03 Veljača 2012 3965
Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad 03 Veljača 2012 3531
Urbanistički plan uređenja Grabovac - Cestovno selo 03 Veljača 2012 4772
Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac - Irinovac 03 Veljača 2012 4058
Poslovnik Općine Rakovica 03 Veljača 2012 4690
Statut Općine Rakovica 03 Veljača 2012 4991
Državna cesta D42 - Studija utjecaja na okoliš 03 Veljača 2012 3813
31. sjednica - poziv 02 Veljača 2012 1666
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu 28 Prosinac 2011 4400
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu 28 Prosinac 2011 5859
30. sjednica - zapisnik 28 Prosinac 2011 2065
PLAN NABAVE 2012 (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 3893
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (30) 28 Prosinac 2011 3377
PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (30) 28 Prosinac 2011 1514
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 3731
30. sjednica - poziv 22 Prosinac 2011 1697
SPORAZUM O OSNIVANJU -JAVNA USTANOVA KARLA-071211 20 Prosinac 2011 4170
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11) 20 Prosinac 2011 4704
Pravilnik o oznakama stvaratelja i primatelja pismena 20 Prosinac 2011 2650
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2011. godinu 20 Prosinac 2011 4596
Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone (GKŽ 37 11) 20 Prosinac 2011 4108
Odluka o visini zakupnine za štandove i zemljišta - javne površine (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 4789
Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce (2011) 20 Prosinac 2011 3204
Odluka o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina za postavljanje kioska i pokretnih naprava (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 4927

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj