Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 2796
Ispravak odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Rakovica 23 Ožujak 2012 4100
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - III 22 Ožujak 2012 3082
Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 21 Ožujak 2012 4867
PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 21 Ožujak 2012 4151
Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 12 05) 21 Ožujak 2012 3965
Odluka izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 43 05) 21 Ožujak 2012 5288
Ispravak odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 21 Ožujak 2012 2364
Odluka o dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 50 08) 21 Ožujak 2012 4768
Odluka o visini zakupnine poslovnog prostora 20 Ožujak 2012 2566
32. sjednica - poziv 15 Ožujak 2012 1353
Konzervatorijska podloga 18 Veljača 2012 1742
Objave u Glasniku Karlovačke županije 18 Veljača 2012 3101
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - II 18 Veljača 2012 1556
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - I 18 Veljača 2012 1520
31. sjednica - zapisnik 13 Veljača 2012 1397
Strategija razvoja općine Rakovica 08 Veljača 2012 3720
Detaljni plan uređenja groblja Puškarić 03 Veljača 2012 2536
Detaljni plan uređenja groblja Drežnik 03 Veljača 2012 3412
Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja 03 Veljača 2012 3236
Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad 03 Veljača 2012 2981
Urbanistički plan uređenja Grabovac - Cestovno selo 03 Veljača 2012 3789
Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac - Irinovac 03 Veljača 2012 3107
Poslovnik Općine Rakovica 03 Veljača 2012 3774
Statut Općine Rakovica 03 Veljača 2012 3935
Državna cesta D42 - Studija utjecaja na okoliš 03 Veljača 2012 3021
Plan nabave za 2012. 03 Veljača 2012 3038
31. sjednica - poziv 02 Veljača 2012 1389
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu 28 Prosinac 2011 3675
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu 28 Prosinac 2011 4622
30. sjednica - zapisnik 28 Prosinac 2011 1757
PLAN NABAVE 2012 (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 3108
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (30) 28 Prosinac 2011 2610
PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (30) 28 Prosinac 2011 1306
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 2957
30. sjednica - poziv 22 Prosinac 2011 1451
SPORAZUM O OSNIVANJU -JAVNA USTANOVA KARLA-071211 20 Prosinac 2011 3535
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11) 20 Prosinac 2011 3672
Pravilnik o oznakama stvaratelja i primatelja pismena 20 Prosinac 2011 2369
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2011. godinu 20 Prosinac 2011 3797
Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone (GKŽ 37 11) 20 Prosinac 2011 3410
Odluka o visini zakupnine za štandove i zemljišta - javne površine (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 3902
Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce (2011) 20 Prosinac 2011 2915
Odluka o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina za postavljanje kioska i pokretnih naprava (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 3959
Odluka o utvrđivanju cijene za korištenje drž. poljop. zemljišta 20 Prosinac 2011 4115
ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA 20 Prosinac 2011 2290
Odluka o pristupanju LAG-u 20 Prosinac 2011 2634
Odluka o prirezu porezu na dohodak (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 3853
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 3521
Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju JU KARLA 20 Prosinac 2011 3769

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj