Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2012 (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 2732
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3311
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3132
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3212
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3427
Program utroska spomeničke rente za 2012. godinu (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 2757
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2012. GODINI (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3275
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3497
Ispravak odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Rakovica 23 Ožujak 2012 4688
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - III 22 Ožujak 2012 3898
Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 21 Ožujak 2012 5661
PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 21 Ožujak 2012 4893
Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 12 05) 21 Ožujak 2012 4479
Odluka izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 43 05) 21 Ožujak 2012 6068
Ispravak odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 21 Ožujak 2012 2651
Odluka o dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 50 08) 21 Ožujak 2012 5455
Odluka o visini zakupnine poslovnog prostora 20 Ožujak 2012 2942
32. sjednica - poziv 15 Ožujak 2012 1603
Konzervatorijska podloga 18 Veljača 2012 2050
Objave u Glasniku Karlovačke županije 18 Veljača 2012 3197
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - II 18 Veljača 2012 1768
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - I 18 Veljača 2012 1772
31. sjednica - zapisnik 13 Veljača 2012 1625
Strategija razvoja općine Rakovica 08 Veljača 2012 4338
Detaljni plan uređenja groblja Puškarić 03 Veljača 2012 3086
Detaljni plan uređenja groblja Drežnik 03 Veljača 2012 3989
Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja 03 Veljača 2012 3892
Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad 03 Veljača 2012 3466
Urbanistički plan uređenja Grabovac - Cestovno selo 03 Veljača 2012 4645
Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac - Irinovac 03 Veljača 2012 3944
Poslovnik Općine Rakovica 03 Veljača 2012 4607
Statut Općine Rakovica 03 Veljača 2012 4886
Državna cesta D42 - Studija utjecaja na okoliš 03 Veljača 2012 3713
31. sjednica - poziv 02 Veljača 2012 1640
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu 28 Prosinac 2011 4343
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu 28 Prosinac 2011 5747
30. sjednica - zapisnik 28 Prosinac 2011 2033
PLAN NABAVE 2012 (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 3812
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (30) 28 Prosinac 2011 3320
PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (30) 28 Prosinac 2011 1499
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 3664
30. sjednica - poziv 22 Prosinac 2011 1679
SPORAZUM O OSNIVANJU -JAVNA USTANOVA KARLA-071211 20 Prosinac 2011 4105
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11) 20 Prosinac 2011 4613
Pravilnik o oznakama stvaratelja i primatelja pismena 20 Prosinac 2011 2629
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2011. godinu 20 Prosinac 2011 4518
Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone (GKŽ 37 11) 20 Prosinac 2011 4030
Odluka o visini zakupnine za štandove i zemljišta - javne površine (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 4709
Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce (2011) 20 Prosinac 2011 3168
Odluka o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina za postavljanje kioska i pokretnih naprava (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 4809

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj