Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA 2011. (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3449
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3111
Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja kom. infr. za period 2011. godine (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3522
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2012 (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 2858
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3443
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3285
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3351
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3566
Program utroska spomeničke rente za 2012. godinu (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 2873
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2012. GODINI (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3380
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3612
Ispravak odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Rakovica 23 Ožujak 2012 4811
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - III 22 Ožujak 2012 4077
Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 21 Ožujak 2012 5799
PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 21 Ožujak 2012 5014
Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 12 05) 21 Ožujak 2012 4611
Odluka izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 43 05) 21 Ožujak 2012 6207
Ispravak odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 21 Ožujak 2012 2728
Odluka o dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 50 08) 21 Ožujak 2012 5580
Odluka o visini zakupnine poslovnog prostora 20 Ožujak 2012 3016
32. sjednica - poziv 15 Ožujak 2012 1646
Konzervatorijska podloga 18 Veljača 2012 2102
Objave u Glasniku Karlovačke županije 18 Veljača 2012 3220
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - II 18 Veljača 2012 1805
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - I 18 Veljača 2012 1825
31. sjednica - zapisnik 13 Veljača 2012 1666
Strategija razvoja općine Rakovica 08 Veljača 2012 4502
Detaljni plan uređenja groblja Puškarić 03 Veljača 2012 3223
Detaljni plan uređenja groblja Drežnik 03 Veljača 2012 4109
Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja 03 Veljača 2012 4038
Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad 03 Veljača 2012 3584
Urbanistički plan uređenja Grabovac - Cestovno selo 03 Veljača 2012 4883
Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac - Irinovac 03 Veljača 2012 4188
Poslovnik Općine Rakovica 03 Veljača 2012 4783
Statut Općine Rakovica 03 Veljača 2012 5121
Državna cesta D42 - Studija utjecaja na okoliš 03 Veljača 2012 3904
31. sjednica - poziv 02 Veljača 2012 1686
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu 28 Prosinac 2011 4461
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu 28 Prosinac 2011 5940
30. sjednica - zapisnik 28 Prosinac 2011 2088
PLAN NABAVE 2012 (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 3958
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (30) 28 Prosinac 2011 3442
PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (30) 28 Prosinac 2011 1530
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 3793
30. sjednica - poziv 22 Prosinac 2011 1724
SPORAZUM O OSNIVANJU -JAVNA USTANOVA KARLA-071211 20 Prosinac 2011 4219
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11) 20 Prosinac 2011 4778
Pravilnik o oznakama stvaratelja i primatelja pismena 20 Prosinac 2011 2681
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2011. godinu 20 Prosinac 2011 4667
Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone (GKŽ 37 11) 20 Prosinac 2011 4182

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj