Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o izmjeni programa financ. poboljšanja inf. nedovoljno...u 2013.g. 27 Ožujak 2013 4546
Odluka o izmjeni programa utroška sredstava - naknade...u 2013.g. 27 Ožujak 2013 3994
Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2013. godinu 27 Ožujak 2013 3244
Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi u 2012. godini - izvješće i zaključak 27 Ožujak 2013 3542
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini - izvješće i zaključak 27 Ožujak 2013 3455
02. sjednica-poziv 27 Ožujak 2013 1806
03. sjednica-poziv 27 Ožujak 2013 1746
06. sjednica-poziv 27 Ožujak 2013 1733
ZAPISNIK 43. SJEDNICA 26 Ožujak 2013 2449
ZAPISNIK 02. SJEDNICA 26 Ožujak 2013 1880
ZAPISNIK 03. SJEDNICA 26 Ožujak 2013 1764
ZAPISNIK 06. SJEDNICA 26 Ožujak 2013 1831
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - IV 22 Ožujak 2013 5063
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini - izvješće i zaključak 11 Ožujak 2013 3314
PRORAČUN - 2013. GODINA 24 Veljača 2013 1462
42. sjednica-poziv 20 Veljača 2013 2078
ZAPISNIK 42. SJEDNICA 20 Veljača 2013 2598
Odluka o izmjenama odluke o raspolaganju nekretninama 20 Veljača 2013 2533
ODLUKA O IZMJ. I DOP. POSLOVNIKA OPĆ. VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (2013) s amandmanima 20 Veljača 2013 4778
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENI STATUTA OPĆINE RAKOVICA (2013) - s amandmanima 20 Veljača 2013 5389
Odluka o izmjenama i dopunama PPU Općine Rakovica 20 Veljača 2013 8290
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 20 Veljača 2013 3964
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2012 20 Veljača 2013 3436
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica - izmjene i dopune 01 Siječanj 2013 4644
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2013. 21 Prosinac 2012 4174
41. sjednica - zapisnik 20 Prosinac 2012 2341
Odluka o izmj. odluke o finan. prog. uređenja zemljišta, ruralong prostora... u 2012. godini 20 Prosinac 2012 5587
Odluka o prodaji građ. zemljišta 20 Prosinac 2012 4882
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 5167
Odluka o izmj. i dop. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012 20 Prosinac 2012 2162
Odluka o izmj. i dop. Programa održavanja kom. inf. i obavljanja kom. djelatnosti u 2012 20 Prosinac 2012 4208
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini 20 Prosinac 2012 4574
Odluka o izmjenama PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU 20 Prosinac 2012 4481
Odluka o izmjenama Programa utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini 20 Prosinac 2012 4240
Odluka o izmjeni Programa utroška spomeničke rente 2012 20 Prosinac 2012 3768
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu (1) 20 Prosinac 2012 4459
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 4568
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 4116
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2013. godine 20 Prosinac 2012 4574
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2013. godini 20 Prosinac 2012 4431
41. sjednica - poziv 14 Prosinac 2012 2143
40. sjednica - zapisnik 11 Prosinac 2012 2573
Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 11 Prosinac 2012 2403
Odluka o finan. programa uređenja zemljišta, rur. prostora i pot. poljop. proizvodnje u 2013. 11 Prosinac 2012 6385
Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 5071
Odluka o pristupanju LAG-u Frankopan 11 Prosinac 2012 2430
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2013 11 Prosinac 2012 4500
Rješenje o izmjenama rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 11 Prosinac 2012 4957
PLAN NABAVE 2013 11 Prosinac 2012 2742
Program financiranja poboljšanja infrasrukturno nedovoljno opremljeih i... u 2013. godini 11 Prosinac 2012 4506

Svečana zastava

Europe for Citizens

                                                  

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj