Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2013. godine 20 Prosinac 2012 3898
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2013. godini 20 Prosinac 2012 3752
41. sjednica - poziv 14 Prosinac 2012 1801
40. sjednica - zapisnik 11 Prosinac 2012 2131
Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 11 Prosinac 2012 1955
Odluka o finan. programa uređenja zemljišta, rur. prostora i pot. poljop. proizvodnje u 2013. 11 Prosinac 2012 5440
Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 4398
Odluka o pristupanju LAG-u Frankopan 11 Prosinac 2012 2015
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2013 11 Prosinac 2012 3852
Rješenje o izmjenama rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 11 Prosinac 2012 4215
PLAN NABAVE 2013 11 Prosinac 2012 2348
Program financiranja poboljšanja infrasrukturno nedovoljno opremljeih i... u 2013. godini 11 Prosinac 2012 3823
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 11 Prosinac 2012 3735
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2013. GODINU 11 Prosinac 2012 4063
PROGRAM UTROŠKA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2013. GODINU 11 Prosinac 2012 3568
Program utroška spomeničke rente za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 2990
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2013. GODINIPROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2013. GODINI 11 Prosinac 2012 4261
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2013. godini 11 Prosinac 2012 3671
Socijalni program Općine Rakovica za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 3971
40. sjednica - poziv 04 Prosinac 2012 1719
Plan razvojnih programa za 2013. godinu 26 Studeni 2012 2644
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 26 Studeni 2012 5037
39. sjednica - zapisnik 21 Studeni 2012 1694
Odluka o dopuni Odluke o građenju spomeničkih i sakralnih objekata 21 Studeni 2012 3462
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2012 21 Studeni 2012 3771
39. sjednica - poziv 14 Studeni 2012 1610
38. sjednica - zapisnik 05 Studeni 2012 1969
Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva (nositelji političkih dužnosti) 05 Studeni 2012 3799
Odluka o imenovanju predstavnika u stručni tim za izradu procjene ugroženosti od požara 05 Studeni 2012 3756
Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste 05 Studeni 2012 4673
Program financ. izrade prost. plana i poboljšanja infrasrukturno nedovoljno opr... u 2012. godini 05 Studeni 2012 3654
38. sjednica - poziv 25 Listopad 2012 1654
Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva (JUO) 17 Listopad 2012 3365
Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne usluge dimnjačarski poslovi 18 Rujan 2012 5115
37. sjednica - zapisnik 13 Rujan 2012 2089
Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 3527
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 3873
Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 3506
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja kom. infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. g. (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 3436
37. sjednica - poziv 05 Rujan 2012 1719
34. sjednica - zapisnik 25 Kolovoz 2012 1818
ODLUKA o preraspodjeli sredstava III (GKŽ 33 12) 17 Kolovoz 2012 4156
36. sjednica - zapisnik 25 Srpanj 2012 1845
Odluka o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 27 12) 25 Srpanj 2012 3785
Odluka o dopuni odluke o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 27 12) 25 Srpanj 2012 2975
Odluka o izmj. odluke o fin. programa uređenja zemljišta, rur. prostora i poticanja poljop. proizvodnje u 2012. g. (GKŽ 27 12) 25 Srpanj 2012 3476
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova (GKŽ 27 12) 25 Srpanj 2012 4023
Odluka o izmjenama PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 27 12) 25 Srpanj 2012 3546
36. sjednica - poziv 18 Srpanj 2012 1647
Odluka o privremenim mjerama za ograničenje korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Općine Rakovica (GKŽ 25 12) 01 Srpanj 2012 3100

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj