Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o izmjeni programa utroška sredstava - naknade...u 2013.g. 27 Ožujak 2013 3845
Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2013. godinu 27 Ožujak 2013 3099
Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi u 2012. godini - izvješće i zaključak 27 Ožujak 2013 3386
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini - izvješće i zaključak 27 Ožujak 2013 3299
02. sjednica-poziv 27 Ožujak 2013 1716
03. sjednica-poziv 27 Ožujak 2013 1665
06. sjednica-poziv 27 Ožujak 2013 1646
ZAPISNIK 43. SJEDNICA 26 Ožujak 2013 2355
ZAPISNIK 02. SJEDNICA 26 Ožujak 2013 1788
ZAPISNIK 03. SJEDNICA 26 Ožujak 2013 1669
ZAPISNIK 06. SJEDNICA 26 Ožujak 2013 1731
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - IV 22 Ožujak 2013 4902
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini - izvješće i zaključak 11 Ožujak 2013 3168
PRORAČUN - 2013. GODINA 24 Veljača 2013 1365
42. sjednica-poziv 20 Veljača 2013 1995
ZAPISNIK 42. SJEDNICA 20 Veljača 2013 2493
Odluka o izmjenama odluke o raspolaganju nekretninama 20 Veljača 2013 2430
ODLUKA O IZMJ. I DOP. POSLOVNIKA OPĆ. VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (2013) s amandmanima 20 Veljača 2013 4647
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENI STATUTA OPĆINE RAKOVICA (2013) - s amandmanima 20 Veljača 2013 5262
Odluka o izmjenama i dopunama PPU Općine Rakovica 20 Veljača 2013 8084
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 20 Veljača 2013 3822
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2012 20 Veljača 2013 3275
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica - izmjene i dopune 01 Siječanj 2013 4516
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2013. 21 Prosinac 2012 4043
41. sjednica - zapisnik 20 Prosinac 2012 2245
Odluka o izmj. odluke o finan. prog. uređenja zemljišta, ruralong prostora... u 2012. godini 20 Prosinac 2012 5422
Odluka o prodaji građ. zemljišta 20 Prosinac 2012 4757
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 5030
Odluka o izmj. i dop. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012 20 Prosinac 2012 2063
Odluka o izmj. i dop. Programa održavanja kom. inf. i obavljanja kom. djelatnosti u 2012 20 Prosinac 2012 4062
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini 20 Prosinac 2012 4428
Odluka o izmjenama PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU 20 Prosinac 2012 4329
Odluka o izmjenama Programa utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini 20 Prosinac 2012 4090
Odluka o izmjeni Programa utroška spomeničke rente 2012 20 Prosinac 2012 3605
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu (1) 20 Prosinac 2012 4301
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 4416
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 3967
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2013. godine 20 Prosinac 2012 4430
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2013. godini 20 Prosinac 2012 4288
41. sjednica - poziv 14 Prosinac 2012 2069
40. sjednica - zapisnik 11 Prosinac 2012 2464
Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 11 Prosinac 2012 2288
Odluka o finan. programa uređenja zemljišta, rur. prostora i pot. poljop. proizvodnje u 2013. 11 Prosinac 2012 6211
Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 4939
Odluka o pristupanju LAG-u Frankopan 11 Prosinac 2012 2328
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2013 11 Prosinac 2012 4368
Rješenje o izmjenama rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 11 Prosinac 2012 4809
PLAN NABAVE 2013 11 Prosinac 2012 2642
Program financiranja poboljšanja infrasrukturno nedovoljno opremljeih i... u 2013. godini 11 Prosinac 2012 4361
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 11 Prosinac 2012 4272

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj