Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o izmjenama PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU 20 Prosinac 2012 3876
Odluka o izmjenama Programa utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini 20 Prosinac 2012 3642
Odluka o izmjeni Programa utroška spomeničke rente 2012 20 Prosinac 2012 3174
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu (1) 20 Prosinac 2012 3871
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 3969
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 3528
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2013. godine 20 Prosinac 2012 4011
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2013. godini 20 Prosinac 2012 3862
41. sjednica - poziv 14 Prosinac 2012 1854
40. sjednica - zapisnik 11 Prosinac 2012 2208
Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 11 Prosinac 2012 2017
Odluka o finan. programa uređenja zemljišta, rur. prostora i pot. poljop. proizvodnje u 2013. 11 Prosinac 2012 5618
Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 4517
Odluka o pristupanju LAG-u Frankopan 11 Prosinac 2012 2085
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2013 11 Prosinac 2012 3965
Rješenje o izmjenama rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 11 Prosinac 2012 4354
PLAN NABAVE 2013 11 Prosinac 2012 2405
Program financiranja poboljšanja infrasrukturno nedovoljno opremljeih i... u 2013. godini 11 Prosinac 2012 3934
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 11 Prosinac 2012 3846
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2013. GODINU 11 Prosinac 2012 4191
PROGRAM UTROŠKA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2013. GODINU 11 Prosinac 2012 3685
Program utroška spomeničke rente za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 3108
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2013. GODINIPROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2013. GODINI 11 Prosinac 2012 4375
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2013. godini 11 Prosinac 2012 3789
Socijalni program Općine Rakovica za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 4089
40. sjednica - poziv 04 Prosinac 2012 1779
Plan razvojnih programa za 2013. godinu 26 Studeni 2012 2703
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 26 Studeni 2012 5158
39. sjednica - zapisnik 21 Studeni 2012 1747
Odluka o dopuni Odluke o građenju spomeničkih i sakralnih objekata 21 Studeni 2012 3569
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2012 21 Studeni 2012 3887
39. sjednica - poziv 14 Studeni 2012 1666
38. sjednica - zapisnik 05 Studeni 2012 2024
Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva (nositelji političkih dužnosti) 05 Studeni 2012 3932
Odluka o imenovanju predstavnika u stručni tim za izradu procjene ugroženosti od požara 05 Studeni 2012 3883
Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste 05 Studeni 2012 4816
Program financ. izrade prost. plana i poboljšanja infrasrukturno nedovoljno opr... u 2012. godini 05 Studeni 2012 3773
38. sjednica - poziv 25 Listopad 2012 1708
Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva (JUO) 17 Listopad 2012 3483
Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne usluge dimnjačarski poslovi 18 Rujan 2012 5259
37. sjednica - zapisnik 13 Rujan 2012 2147
Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 3643
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 4005
Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 3637
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja kom. infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. g. (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 3552
37. sjednica - poziv 05 Rujan 2012 1778
34. sjednica - zapisnik 25 Kolovoz 2012 1877
ODLUKA o preraspodjeli sredstava III (GKŽ 33 12) 17 Kolovoz 2012 4290
36. sjednica - zapisnik 25 Srpanj 2012 1907
Odluka o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 27 12) 25 Srpanj 2012 3897

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj