Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica - izmjene i dopune 01 Siječanj 2013 3517
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2013. 21 Prosinac 2012 3090
41. sjednica - zapisnik 20 Prosinac 2012 1809
Odluka o izmj. odluke o finan. prog. uređenja zemljišta, ruralong prostora... u 2012. godini 20 Prosinac 2012 3925
Odluka o prodaji građ. zemljišta 20 Prosinac 2012 3740
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 3912
Odluka o izmj. i dop. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012 20 Prosinac 2012 1625
Odluka o izmj. i dop. Programa održavanja kom. inf. i obavljanja kom. djelatnosti u 2012 20 Prosinac 2012 3099
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini 20 Prosinac 2012 3443
Odluka o izmjenama PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU 20 Prosinac 2012 3326
Odluka o izmjenama Programa utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini 20 Prosinac 2012 3156
Odluka o izmjeni Programa utroška spomeničke rente 2012 20 Prosinac 2012 2657
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu (1) 20 Prosinac 2012 3339
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 3424
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 3034
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2013. godine 20 Prosinac 2012 3475
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2013. godini 20 Prosinac 2012 3354
41. sjednica - poziv 14 Prosinac 2012 1633
40. sjednica - zapisnik 11 Prosinac 2012 1893
Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 11 Prosinac 2012 1811
Odluka o finan. programa uređenja zemljišta, rur. prostora i pot. poljop. proizvodnje u 2013. 11 Prosinac 2012 4712
Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 3909
Odluka o pristupanju LAG-u Frankopan 11 Prosinac 2012 1848
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2013 11 Prosinac 2012 3424
Rješenje o izmjenama rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 11 Prosinac 2012 3720
PLAN NABAVE 2013 11 Prosinac 2012 2194
Program financiranja poboljšanja infrasrukturno nedovoljno opremljeih i... u 2013. godini 11 Prosinac 2012 3423
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 11 Prosinac 2012 3281
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2013. GODINU 11 Prosinac 2012 3657
PROGRAM UTROŠKA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2013. GODINU 11 Prosinac 2012 3193
Program utroška spomeničke rente za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 2634
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2013. GODINIPROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2013. GODINI 11 Prosinac 2012 3847
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2013. godini 11 Prosinac 2012 3260
Socijalni program Općine Rakovica za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 3524
40. sjednica - poziv 04 Prosinac 2012 1542
Plan razvojnih programa za 2013. godinu 26 Studeni 2012 2441
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 26 Studeni 2012 4575
39. sjednica - zapisnik 21 Studeni 2012 1530
Odluka o dopuni Odluke o građenju spomeničkih i sakralnih objekata 21 Studeni 2012 3022
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2012 21 Studeni 2012 3339
39. sjednica - poziv 14 Studeni 2012 1465
38. sjednica - zapisnik 05 Studeni 2012 1757
Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva (nositelji političkih dužnosti) 05 Studeni 2012 3339
Odluka o imenovanju predstavnika u stručni tim za izradu procjene ugroženosti od požara 05 Studeni 2012 3305
Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste 05 Studeni 2012 4103
Program financ. izrade prost. plana i poboljšanja infrasrukturno nedovoljno opr... u 2012. godini 05 Studeni 2012 3237
38. sjednica - poziv 25 Listopad 2012 1519
Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva (JUO) 17 Listopad 2012 2997
Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne usluge dimnjačarski poslovi 18 Rujan 2012 4656
37. sjednica - zapisnik 13 Rujan 2012 1903

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj