Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o izmj. i dop. Programa održavanja kom. inf. i obavljanja kom. djelatnosti u 2012 20 Prosinac 2012 2798
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini 20 Prosinac 2012 3006
Odluka o izmjenama PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU 20 Prosinac 2012 2912
Odluka o izmjenama Programa utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini 20 Prosinac 2012 2752
Odluka o izmjeni Programa utroška spomeničke rente 2012 20 Prosinac 2012 2422
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu (1) 20 Prosinac 2012 2971
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 2985
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 2738
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2013. godine 20 Prosinac 2012 3040
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2013. godini 20 Prosinac 2012 2919
41. sjednica - poziv 14 Prosinac 2012 1431
40. sjednica - zapisnik 11 Prosinac 2012 1631
Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 11 Prosinac 2012 1674
Odluka o finan. programa uređenja zemljišta, rur. prostora i pot. poljop. proizvodnje u 2013. 11 Prosinac 2012 4133
Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 3447
Odluka o pristupanju LAG-u Frankopan 11 Prosinac 2012 1674
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2013 11 Prosinac 2012 3038
Rješenje o izmjenama rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 11 Prosinac 2012 3350
PLAN NABAVE 2013 11 Prosinac 2012 1971
Program financiranja poboljšanja infrasrukturno nedovoljno opremljeih i... u 2013. godini 11 Prosinac 2012 3054
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 11 Prosinac 2012 2912
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2013. GODINU 11 Prosinac 2012 3266
PROGRAM UTROŠKA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2013. GODINU 11 Prosinac 2012 2797
Program utroška spomeničke rente za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 2332
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2013. GODINIPROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2013. GODINI 11 Prosinac 2012 3440
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2013. godini 11 Prosinac 2012 2935
Socijalni program Općine Rakovica za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 3112
40. sjednica - poziv 04 Prosinac 2012 1414
Plan razvojnih programa za 2013. godinu 26 Studeni 2012 2210
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 26 Studeni 2012 4227
39. sjednica - zapisnik 21 Studeni 2012 1391
Odluka o dopuni Odluke o građenju spomeničkih i sakralnih objekata 21 Studeni 2012 2740
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2012 21 Studeni 2012 2988
39. sjednica - poziv 14 Studeni 2012 1361
38. sjednica - zapisnik 05 Studeni 2012 1493
Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva (nositelji političkih dužnosti) 05 Studeni 2012 2971
Odluka o imenovanju predstavnika u stručni tim za izradu procjene ugroženosti od požara 05 Studeni 2012 2982
Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste 05 Studeni 2012 3587
Program financ. izrade prost. plana i poboljšanja infrasrukturno nedovoljno opr... u 2012. godini 05 Studeni 2012 2900
38. sjednica - poziv 25 Listopad 2012 1383
Odluka o izmjenama Plana nabave 13 Rujan 2012 1339
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 18 Listopad 2012 1731
Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva (JUO) 17 Listopad 2012 2650
Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne usluge dimnjačarski poslovi 18 Rujan 2012 4310
37. sjednica - zapisnik 13 Rujan 2012 1714
Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 2752
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 3002
Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 2662
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja kom. infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. g. (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 2577
37. sjednica - poziv 05 Rujan 2012 1471

ŽUPNIK

GORAN ANTUNOVIĆ

099/591-9760

 

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj