Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2013. 21 Prosinac 2012 2911
41. sjednica - zapisnik 20 Prosinac 2012 1691
Odluka o izmj. odluke o finan. prog. uređenja zemljišta, ruralong prostora... u 2012. godini 20 Prosinac 2012 3612
Odluka o prodaji građ. zemljišta 20 Prosinac 2012 3513
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 3655
Odluka o izmj. i dop. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012 20 Prosinac 2012 1556
Odluka o izmj. i dop. Programa održavanja kom. inf. i obavljanja kom. djelatnosti u 2012 20 Prosinac 2012 2924
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini 20 Prosinac 2012 3183
Odluka o izmjenama PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU 20 Prosinac 2012 3082
Odluka o izmjenama Programa utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini 20 Prosinac 2012 2902
Odluka o izmjeni Programa utroška spomeničke rente 2012 20 Prosinac 2012 2527
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu (1) 20 Prosinac 2012 3119
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 3168
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 2866
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2013. godine 20 Prosinac 2012 3214
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2013. godini 20 Prosinac 2012 3104
41. sjednica - poziv 14 Prosinac 2012 1515
40. sjednica - zapisnik 11 Prosinac 2012 1736
Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 11 Prosinac 2012 1725
Odluka o finan. programa uređenja zemljišta, rur. prostora i pot. poljop. proizvodnje u 2013. 11 Prosinac 2012 4373
Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 3636
Odluka o pristupanju LAG-u Frankopan 11 Prosinac 2012 1743
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2013 11 Prosinac 2012 3208
Rješenje o izmjenama rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 11 Prosinac 2012 3501
PLAN NABAVE 2013 11 Prosinac 2012 2064
Program financiranja poboljšanja infrasrukturno nedovoljno opremljeih i... u 2013. godini 11 Prosinac 2012 3210
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 11 Prosinac 2012 3078
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2013. GODINU 11 Prosinac 2012 3441
PROGRAM UTROŠKA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2013. GODINU 11 Prosinac 2012 2942
Program utroška spomeničke rente za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 2457
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2013. GODINIPROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2013. GODINI 11 Prosinac 2012 3613
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2013. godini 11 Prosinac 2012 3062
Socijalni program Općine Rakovica za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 3274
40. sjednica - poziv 04 Prosinac 2012 1457
Plan razvojnih programa za 2013. godinu 26 Studeni 2012 2295
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 26 Studeni 2012 4362
39. sjednica - zapisnik 21 Studeni 2012 1455
Odluka o dopuni Odluke o građenju spomeničkih i sakralnih objekata 21 Studeni 2012 2857
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2012 21 Studeni 2012 3150
39. sjednica - poziv 14 Studeni 2012 1406
38. sjednica - zapisnik 05 Studeni 2012 1594
Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva (nositelji političkih dužnosti) 05 Studeni 2012 3140
Odluka o imenovanju predstavnika u stručni tim za izradu procjene ugroženosti od požara 05 Studeni 2012 3122
Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste 05 Studeni 2012 3811
Program financ. izrade prost. plana i poboljšanja infrasrukturno nedovoljno opr... u 2012. godini 05 Studeni 2012 3051
38. sjednica - poziv 25 Listopad 2012 1435
Odluka o izmjenama Plana nabave 13 Rujan 2012 1412
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 18 Listopad 2012 1783
Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva (JUO) 17 Listopad 2012 2802
Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne usluge dimnjačarski poslovi 18 Rujan 2012 4457

ŽUPNIK

GORAN ANTUNOVIĆ

099/591-9760

 

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj