Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o izmjeni Programa utroška spomeničke rente 2012 20 Prosinac 2012 2330
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu (1) 20 Prosinac 2012 2847
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 2831
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 2635
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2013. godine 20 Prosinac 2012 2896
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2013. godini 20 Prosinac 2012 2758
41. sjednica - poziv 14 Prosinac 2012 1379
40. sjednica - zapisnik 11 Prosinac 2012 1553
Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 11 Prosinac 2012 1622
Odluka o finan. programa uređenja zemljišta, rur. prostora i pot. poljop. proizvodnje u 2013. 11 Prosinac 2012 3904
Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 3295
Odluka o pristupanju LAG-u Frankopan 11 Prosinac 2012 1617
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2013 11 Prosinac 2012 2905
Rješenje o izmjenama rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 11 Prosinac 2012 3217
PLAN NABAVE 2013 11 Prosinac 2012 1892
Program financiranja poboljšanja infrasrukturno nedovoljno opremljeih i... u 2013. godini 11 Prosinac 2012 2914
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 11 Prosinac 2012 2772
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2013. GODINU 11 Prosinac 2012 3114
PROGRAM UTROŠKA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2013. GODINU 11 Prosinac 2012 2646
Program utroška spomeničke rente za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 2218
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2013. GODINIPROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2013. GODINI 11 Prosinac 2012 3275
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2013. godini 11 Prosinac 2012 2816
Socijalni program Općine Rakovica za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 2937
40. sjednica - poziv 04 Prosinac 2012 1371
Plan razvojnih programa za 2013. godinu 26 Studeni 2012 2127
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 26 Studeni 2012 4126
39. sjednica - zapisnik 21 Studeni 2012 1325
Odluka o dopuni Odluke o građenju spomeničkih i sakralnih objekata 21 Studeni 2012 2639
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2012 21 Studeni 2012 2868
39. sjednica - poziv 14 Studeni 2012 1328
38. sjednica - zapisnik 05 Studeni 2012 1421
Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva (nositelji političkih dužnosti) 05 Studeni 2012 2841
Odluka o imenovanju predstavnika u stručni tim za izradu procjene ugroženosti od požara 05 Studeni 2012 2881
Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste 05 Studeni 2012 3406
Program financ. izrade prost. plana i poboljšanja infrasrukturno nedovoljno opr... u 2012. godini 05 Studeni 2012 2764
38. sjednica - poziv 25 Listopad 2012 1339
Odluka o izmjenama Plana nabave 13 Rujan 2012 1286
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 18 Listopad 2012 1680
Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva (JUO) 17 Listopad 2012 2547
Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne usluge dimnjačarski poslovi 18 Rujan 2012 4173
37. sjednica - zapisnik 13 Rujan 2012 1654
Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 2627
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 2853
Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 2512
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja kom. infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. g. (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 2423
37. sjednica - poziv 05 Rujan 2012 1431
34. sjednica - zapisnik 25 Kolovoz 2012 1486
ODLUKA o preraspodjeli sredstava III (GKŽ 33 12) 17 Kolovoz 2012 3148
36. sjednica - zapisnik 25 Srpanj 2012 1441
Odluka o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 27 12) 25 Srpanj 2012 2896

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj