Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama PPU Općine Rakovica 13 Prosinac 2013 3522
Program subvencija- poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3683
Program rada Savjeta mladih Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3197
Plan nabave 2013. 06 Studeni 2013 1835
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 3158
Odluka o uređenju prometa na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3331
Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4369
Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 2781
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 1719
Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3320
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 1597
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 2835
Odluka o nerazvrstanim cestama Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4321
Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti 06 Studeni 2013 3204
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 2881
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 06 Studeni 2013 1741
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3836
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3394
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 06 Studeni 2013 3415
Odluka o izmjenema Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3904
Odluka o odobrenju provedbe postupka javne nabave - Grabovac 05 Studeni 2013 1641
Odluka o odobrenju provedbe postupka javne nabave - deponija 05 Studeni 2013 1562
Odluka o izmjeni Plana pojačanog održavanja prometnica u 2011., 2012. i 2013. godini 05 Studeni 2013 2885
Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica 05 Studeni 2013 3365
Odluka o dopunama plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava 05 Studeni 2013 1665
ZAPISNIK 05. SJEDNICA 29 Listopad 2013 1461
05. sjednica-poziv 22 Listopad 2013 1391
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2013. godinu 10 Listopad 2013 1491
ZAPISNIK 04. SJEDNICA 30 Rujan 2013 1436
04. sjednica-poziv 24 Rujan 2013 1250
Odluka o privremenim mjerama za ograničenje korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Općine Rakovica (2013) 09 Srpanj 2013 3234
Sprječavanje sukoba interesa 08 Srpanj 2013 849
43. sjednica-poziv 27 Ožujak 2013 1692
ODLUKA O IZMJENAMA POSLOVNIKA OPĆ. VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (2013-1) 27 Ožujak 2013 3893
Odluka o sufinanciranju dječjeg vrtića 27 Ožujak 2013 4834
ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA 27 Ožujak 2013 2190
PLAN NABAVE 2013 27 Ožujak 2013 1801
Odluka o izmj. i dop. programa gradnje objekata...za period 2013. g. 27 Ožujak 2013 1608
Odluka o izmj. i dop. programa održavanja kom. inf. u 2013.g. 27 Ožujak 2013 4307
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 27 Ožujak 2013 3882
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 27 Ožujak 2013 3955
Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu 27 Ožujak 2013 4006
Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini 27 Ožujak 2013 4000
Odluka o izmjeni programa financ. poboljšanja inf. nedovoljno...u 2013.g. 27 Ožujak 2013 3650
Odluka o izmjeni programa utroška sredstava - naknade...u 2013.g. 27 Ožujak 2013 3169
Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2013. godinu 27 Ožujak 2013 2395
Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi u 2012. godini - izvješće i zaključak 27 Ožujak 2013 2663
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini - izvješće i zaključak 27 Ožujak 2013 2555
02. sjednica-poziv 27 Ožujak 2013 1369
03. sjednica-poziv 27 Ožujak 2013 1331

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj