Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
PRORAČUN - 2014. GODINA 24 Veljača 2014 1295
Plan nabave za 2014. 06 Veljača 2014 1405
Plan razvojnih programa 07 Siječanj 2014 1739
ZAPISNIK 8. SJEDNICA 05 Veljača 2014 1257
08. sjednica-poziv 04 Veljača 2014 1676
Plan prijma u 2014. godini 04 Veljača 2014 1824
7. sjednica - poziv 23 Prosinac 2013 1183
ZAPISNIK 7. SJEDNICA 23 Prosinac 2013 1193
Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 13 Prosinac 2013 3801
Odluka o naknadi za prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina 13 Prosinac 2013 3647
Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na nerazvrstanim cestama 13 Prosinac 2013 4283
Odluka o visini nakande za korištenje vatrogasnog doma u Drežnik Gradu 13 Prosinac 2013 3779
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta 13 Prosinac 2013 4036
Odluka o izmjenama granice naselja 13 Prosinac 2013 1859
Odluka o imenovanju predstavnika Općine Rakovica u Povjerenstvu za dodjelu zakupa zemljišta RH 13 Prosinac 2013 3651
Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JU Rakovica 13 Prosinac 2013 2990
Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama PPU Općine Rakovica 13 Prosinac 2013 3638
Program subvencija- poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3800
Program rada Savjeta mladih Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3303
Plan nabave 2013. 06 Studeni 2013 1882
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 3257
Odluka o uređenju prometa na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3431
Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4506
Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 2886
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 1768
Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3412
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 1641
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 2943
Odluka o nerazvrstanim cestama Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4437
Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti 06 Studeni 2013 3313
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 2986
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 06 Studeni 2013 1777
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3930
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3491
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 06 Studeni 2013 3508
Odluka o izmjenema Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4015
Odluka o odobrenju provedbe postupka javne nabave - Grabovac 05 Studeni 2013 1683
Odluka o odobrenju provedbe postupka javne nabave - deponija 05 Studeni 2013 1604
Odluka o izmjeni Plana pojačanog održavanja prometnica u 2011., 2012. i 2013. godini 05 Studeni 2013 2985
Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica 05 Studeni 2013 3464
Odluka o dopunama plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava 05 Studeni 2013 1714
ZAPISNIK 05. SJEDNICA 29 Listopad 2013 1504
05. sjednica-poziv 22 Listopad 2013 1425
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2013. godinu 10 Listopad 2013 1526
ZAPISNIK 04. SJEDNICA 30 Rujan 2013 1480
04. sjednica-poziv 24 Rujan 2013 1296
Odluka o privremenim mjerama za ograničenje korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Općine Rakovica (2013) 09 Srpanj 2013 3324
Sprječavanje sukoba interesa 08 Srpanj 2013 886
43. sjednica-poziv 27 Ožujak 2013 1729
ODLUKA O IZMJENAMA POSLOVNIKA OPĆ. VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (2013-1) 27 Ožujak 2013 3979

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj