Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
O D L U K U o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu bagatelne nabave : postavljanje javne rasvjete i elektro instalacija u kioske u Turističkoj eko etno tržnici Grabovac 30 Lipanj 2014 945
Odluka o odabiru - Geodetske usluge u 2014. godini 05 Lipanj 2014 1106
Odluka o poništenju - uklanjanje "Pansiona" u Rakovici 05 Lipanj 2014 996
11. sjednica - poziv 05 Lipanj 2014 1113
ZAPISNIK 11. SJEDNICA 05 Lipanj 2014 1283
11. sjednica - materijali 03 Lipanj 2014 1176
Odluka o odabiru – platoi za zelene otoke 27 Svibanj 2014 909
Odluka o odabiru – montažne kućice za vanjsku tržnicu 27 Svibanj 2014 920
Odluka o odabiru – zemljani radovi za vanjsku tržnicu 27 Svibanj 2014 899
Odluka o odabiru – energetski certifikat 27 Svibanj 2014 871
10. sjednica - poziv 07 Svibanj 2014 1048
ZAPISNIK 10. SJEDNICA 07 Svibanj 2014 1143
9. sjednica - poziv 19 Ožujak 2014 1081
ZAPISNIK 9. SJEDNICA 19 Ožujak 2014 1313
PRORAČUN - 2014. GODINA 24 Veljača 2014 1076
Plan nabave za 2014. 06 Veljača 2014 1185
Plan razvojnih programa 07 Siječanj 2014 1517
ZAPISNIK 8. SJEDNICA 05 Veljača 2014 1067
08. sjednica-poziv 04 Veljača 2014 1435
Plan prijma u 2014. godini 04 Veljača 2014 1617
7. sjednica - poziv 23 Prosinac 2013 929
ZAPISNIK 7. SJEDNICA 23 Prosinac 2013 950
Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 13 Prosinac 2013 3116
Odluka o naknadi za prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina 13 Prosinac 2013 2992
Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na nerazvrstanim cestama 13 Prosinac 2013 3548
Odluka o visini nakande za korištenje vatrogasnog doma u Drežnik Gradu 13 Prosinac 2013 3177
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta 13 Prosinac 2013 3318
Odluka o izmjenama granice naselja 13 Prosinac 2013 1597
Odluka o imenovanju predstavnika Općine Rakovica u Povjerenstvu za dodjelu zakupa zemljišta RH 13 Prosinac 2013 3028
Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JU Rakovica 13 Prosinac 2013 2422
Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama PPU Općine Rakovica 13 Prosinac 2013 2983
Program subvencija- poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3046
Program rada Savjeta mladih Općine Rakovica 06 Studeni 2013 2690
Plan nabave 2013. 06 Studeni 2013 1633
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 2741
Odluka o uređenju prometa na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 2791
Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3659
Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 2333
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 1539
Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu 06 Studeni 2013 2784
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 1423
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 2412
Odluka o nerazvrstanim cestama Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3667
Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti 06 Studeni 2013 2764
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 2433
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 06 Studeni 2013 1542
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3244
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 2893
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 06 Studeni 2013 2870
Odluka o izmjenema Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3297

ŽUPNIK

GORAN ANTUNOVIĆ

099/591-9760

 

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj