Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
ZAPISNIK 12. SJEDNICA 30 Srpanj 2014 1363
12. SJEDNICA - POZIV 25 Srpanj 2014 1182
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu bagatelne nabave: izgradnja prometnice u naselju Grabovcu 24 Srpanj 2014 995
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu bagatelne nabave : izrada druge Izmjene i dopune PPUO Rakovica 11 Srpanj 2014 1029
O D L U K U o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu bagatelne nabave : postavljanje javne rasvjete i elektro instalacija u kioske u Turističkoj eko etno tržnici Grabovac 30 Lipanj 2014 1108
Odluka o odabiru - Geodetske usluge u 2014. godini 05 Lipanj 2014 1252
Odluka o poništenju - uklanjanje "Pansiona" u Rakovici 05 Lipanj 2014 1160
11. sjednica - poziv 05 Lipanj 2014 1238
ZAPISNIK 11. SJEDNICA 05 Lipanj 2014 1464
11. sjednica - materijali 03 Lipanj 2014 1284
Odluka o odabiru – platoi za zelene otoke 27 Svibanj 2014 1027
Odluka o odabiru – montažne kućice za vanjsku tržnicu 27 Svibanj 2014 1046
Odluka o odabiru – zemljani radovi za vanjsku tržnicu 27 Svibanj 2014 987
Odluka o odabiru – energetski certifikat 27 Svibanj 2014 983
10. sjednica - poziv 07 Svibanj 2014 1185
ZAPISNIK 10. SJEDNICA 07 Svibanj 2014 1301
9. sjednica - poziv 19 Ožujak 2014 1275
ZAPISNIK 9. SJEDNICA 19 Ožujak 2014 1588
Evidencija Ugovora 05 Ožujak 2014 3572
PRORAČUN - 2014. GODINA 24 Veljača 2014 1204
Plan nabave za 2014. 06 Veljača 2014 1323
Plan razvojnih programa 07 Siječanj 2014 1646
ZAPISNIK 8. SJEDNICA 05 Veljača 2014 1178
08. sjednica-poziv 04 Veljača 2014 1599
Plan prijma u 2014. godini 04 Veljača 2014 1740
7. sjednica - poziv 23 Prosinac 2013 1100
ZAPISNIK 7. SJEDNICA 23 Prosinac 2013 1107
Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 13 Prosinac 2013 3578
Odluka o naknadi za prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina 13 Prosinac 2013 3435
Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na nerazvrstanim cestama 13 Prosinac 2013 4057
Odluka o visini nakande za korištenje vatrogasnog doma u Drežnik Gradu 13 Prosinac 2013 3576
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta 13 Prosinac 2013 3805
Odluka o izmjenama granice naselja 13 Prosinac 2013 1767
Odluka o imenovanju predstavnika Općine Rakovica u Povjerenstvu za dodjelu zakupa zemljišta RH 13 Prosinac 2013 3448
Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JU Rakovica 13 Prosinac 2013 2768
Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama PPU Općine Rakovica 13 Prosinac 2013 3410
Program subvencija- poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3569
Program rada Savjeta mladih Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3085
Plan nabave 2013. 06 Studeni 2013 1800
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 3055
Odluka o uređenju prometa na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3220
Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4234
Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 2682
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 1677
Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3230
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 1563
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 2724
Odluka o nerazvrstanim cestama Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4199
Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti 06 Studeni 2013 3103
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 2763

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj