Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
ODLUKA O IMENOVANJU OVLATENIH PREDSTAVNIKA NARUITELJA 2020. - JEDNOSTAVNA NABAVA 05 Ožujak 2020 127
ODLUKU O ODABIRU Implementacija energetski učinkovite LED cestovne rasvjete 03 Ožujak 2020 131
ODLUKA O ODABIRU-GEODETSKE USLUGE 03 Ožujak 2020 135
ODLUKA O ODABIRU- OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 03 Ožujak 2020 123
O D L U K U o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Nabava jednog osobnog automobila putem operativnog leasinga 02 Ožujak 2020 131
O D L U K U o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Nabava jednog osobnog automobila putem operativnog leasinga 02 Ožujak 2020 125
O D L U K U o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Usluge nadzora pojačanog održavanja cesta na području općine Rakovica u dvogodišnjem razdoblju 02 Ožujak 2020 135
O D L U K U o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Usluge nadzora radova rekonstrukcije objekta dječjeg vrtića u Selištu Drežničkom 02 Ožujak 2020 123
O D L U K U o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Usluge izrade idejnog projekta, pribavljanje posebnih uvjeta i izrada glavnog projekta za projekt: „ Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Rakovica“ 02 Ožujak 2020 113
ZAPISNIK 27. SJEDNICA OV 07 Veljača 2020 175
ZAPISNIK 26. SJEDNICA OV 07 Veljača 2020 151
ZAPISNIK 25. SJEDNICA OV 07 Veljača 2020 153
VAŽEĆI PPUO Rakovica 16 Siječanj 2020 311
OBAVIJEST O IZRADI VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RAKOVICA 30 Prosinac 2019 280
PRORAČUN - 2020. GODINA 17 Prosinac 2019 250
ZAPISNIK 24. SJEDNICA OV 29 Kolovoz 2019 188
ZAPISNIK 23. SJEDNICA OV 20 Kolovoz 2019 197
OBAVIJEST O PROVOĐENJU OBJEDINJENE JAVNE RASPRAVE O IZMJENAMA I DOPUNAMA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE "DREŽNIČKO SELIŠTE-ČATRNJA" I S TIM POVEZANIH V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RAKOVICA 22 Studeni 2019 243
PROCEDURA IZDAVANJA I OBRAČUNA PUTNIH NALOGA 29 Listopad 2019 240
PROCEDURA O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU 23 Listopad 2019 227
ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE DREŽNIČKO SELIŠTE-ČATRNJA 13 Rujan 2019 370
ZAPISNIK 22. SJEDNICA OV 01 Kolovoz 2019 378
ZAPISNIK 21. SJEDNICA OV 01 Kolovoz 2019 351
ZAPISNIK 20. SJEDNICA OV 01 Kolovoz 2019 325
ZAPISNIK 19. SJEDNICA OV 01 Kolovoz 2019 304
ZAPISNIK 18. SJEDNICA OV. 01 Kolovoz 2019 318
ZAPISNIK 17. SJEDNICA OV 01 Kolovoz 2019 304
ZAPISNIK 16. SJEDNICA OV 01 Kolovoz 2019 322
ZAPISNIK 15. SJEDNICA OV 01 Kolovoz 2019 327
IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O STRATEŠKOJ PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE „KORANA“ 05 Srpanj 2019 342
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI - URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA TURISTIČKE ZONE "KORANA" 05 Srpanj 2019 349
ODLUKA O ODABIRU - IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE OSTATAKA ZIDOVA STAROG GRADA DREŽNIKA - svibanj 2019. 23 Svibanj 2019 362
ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA 09 Svibanj 2019 522
OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O STRATEŠKOJ STUDIJI O PROCJENI UTJECAJA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG NASELJA KORANA NA OKOLIŠ I O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG NASELJA KORANA 06 Svibanj 2019 476
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe radova i usluga 26 Travanj 2019 391
ODLUKA UPU ČATRNJA-DREŽNIČKO SELIŠTE 02 Travanj 2019 526
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga 29 Ožujak 2019 408
JAVNA RASPRAVA - UPU KORANA 09 Ožujak 2019 514
Urbanistički plan uređenje turističke zone Nova Kršlja 08 Ožujak 2019 612
IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rakovica 01 Ožujak 2019 1022
ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA UPU-a TZ DREŽNIČKO SELIŠTE DREŽNIČKO - ČATRNJA 20 Veljača 2019 518
PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU 16 Siječanj 2019 542
Prijedlog IV. izmjena i dopuna PPUO Rakovica- ponovna javna rasprava 14 Siječanj 2019 683
OBAVIJEST O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI IV. IID PPUO RAKOVICA 07 Siječanj 2019 553
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IV. IID PPUO RAKOVICA 28 Prosinac 2018 508
ODLUKA O PONIŠTENJU - OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA 2019. GODINU 19 Prosinac 2018 468
ZAPISNIK 14. SJEDNICA 18 Prosinac 2018 743
ODLUKA O PONIŠTENJU - Izradu, dostavu i ugradnju stolarije za višenamjenski društveni objekt "Petar Vrdoljak" 06 Prosinac 2018 492
ODLUKA O ODABIRU - Nabava, doprema i postavljanje antitraumatskih gumenih ploča na dječja igrališta 06 Prosinac 2018 496
ODLUKA O ODABIRU - Izvođenje radova sanacije ostataka zidova Starog grada Drežnika 06 Prosinac 2018 525

Svečana zastava

Europe for Citizens

                                                  

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj