Urbanistički plan uređenje turističke zone Nova Kršlja

  • UPU turistička zona Nova Krslja - 100 Namjena Preuzmi
  • UPU turistička zona Nova Krslja - 210 Promet Preuzmi
  • UPU turistička zona Nova Krslja - 220 Energetika Preuzmi
  • UPU turistička zona Nova Krslja - 230 Vodoopskrba Preuzmi
  • UPU turistička zona Nova Krslja - 300 Posebni uvjeti Preuzmi
  • UPU turistička zona Nova Krslja - 400 Nacin i uvjeti Preuzmi
  • UPU turistička zona Nova Krslja - ODREDBE Preuzmi