Prijedlog VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

PRIJEDOG VII. IZMJENA I DOPUNA PPUO

Obrazac primjedbe

Važeća prostorno planska dokumentacija nalazi se na sljedećim linkovima:

VI Izmjene i dopune

V Izmjene i dopune

IV Izmjene i dopune