Prijedlog IV. izmjena i dopuna PPUO Rakovica za javnu raspravu

Dokumenti se mogu preuzeti ovdje (ZIP format 220MB)