Odluka UPU Čatrnja-Drežničko selište

U prilogu je Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone “Drežničko Selište-Čatrnja”.

 

POSTUPAK PROVEDBE