Odluka o strateškoj procjeni

U privitku ispod teksta se nalazi Odluka kojom se utvrđuje da za četvrte izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rakovica nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.