Obavijest o provođenju objedinjene javne rasprave o izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja turističke zone “Drežničko selište-Čatrnja” i s tim povezanih V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Rakovica