Obavijest o održavanju ponovne javne rasprave o prijedlogu VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica