Obavijest o održavanju javne rasprave o prijedlogu sedmih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica