Obavijest o javnoj raspravi o drugim izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja “Grabovac”-cestovno selo