Obavijest o javnoj raspravi IV. IID PPUO Rakovica

Obavještavamo Vas da će se Javna rasprava o prijedlogu četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica održati u periodu od 28. studenog do 12. prosinca 2018. godine.

Uvid u Prijedlog PPUO Rakovica može se izvršiti u Vijećnici Općine Rakovica na adresi Rakovica 6, Rakovica, radnim danom od 07 do 15 sati. Uvid je moguć i na web stranici Općine Rakovica www.rakovica.hr.

Javno izlaganje će se održati 05. prosinca 2018. godine u Vatrogasnom domu Rakovica u 10 sati, a u Vatrogasnom domu Drežnik Grad u 13 sati.

Detaljnije u prilogu: