Obavijest o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica