Javna rasprava – UPU Korana

U privitku ispod se nalazi obavijest o provođenju javne rasprave o Strateškoj studiji o procjeni utjecaja Urbanističkog plana uređenja turističke zone “Korana” na okoliš i o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone “Korana”.

UPU KORANA – OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI