Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš urbanističkog plana uređenja turističke zone “Korana”