I. Izmjene i dopune UPU Grabovac cestovno selo

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Rakovica, održana 28. ožujka 2018. godine, donešena je Odluka o I. izmjenama i dopunama UPU-a Grabovac – cestovno selo. U prilozima ispod možete pročitati sve informacije.

  • I. izmjene i dopune UPU Grabovac - cestovno selo - NAMJENA Preuzmi
  • I. izmjene i dopune UPU Grabovac - cestovno selo - PROMET Preuzmi
  • I. izmjene i dopune UPU Grabovac - cestovno selo - TELEKOM Preuzmi
  • I. izmjene i dopune UPU Grabovac - cestovno selo - ENERGETIKA Preuzmi
  • I. izmjene i dopune UPU Grabovac - cestovno selo - VODOOPSKRBA Preuzmi
  • I. izmjene i dopune UPU Grabovac - cestovno selo - ODVODNJA Preuzmi
  • I. izmjene i dopune UPU Grabovac - cestovno selo - OBLICI KORIŠTENJA Preuzmi
  • I. izmjene i dopune UPU Grabovac - cestovno selo - NAČIN GRADNJE Preuzmi
  • Odluka o donošenju UPU Grabovac - cestovno selo (pročišćeni tekst) Preuzmi