PRORAČUN – 2022. GODINA

 • Prijedlog proračuna Općine Rakovica za 2022. godinu Preuzmi
 • Vodič za građane Preuzmi
 • Proračun Općine Rakovica za 2022. godinu s projekcijama Preuzmi
 • Obrazloženje Proračuna za 2022. godinu Preuzmi
 • I. Izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu Preuzmi
 • Obrazloženje uz I. Izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu Preuzmi
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rakovica za 2022. godinu Preuzmi
 • Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022. godinu Preuzmi
 • Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica Preuzmi
 • Obrazloženje uz II. Izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu Preuzmi
 • Odluka o III. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu Preuzmi
 • Obrazloženje uz III.Rebalans Proračuna za 2022. godinu Preuzmi
 • Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.-31.12.2022. Preuzmi
 • Bilješke uz financijski izvještaj Preuzmi
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna u 2022. godini Preuzmi
 • Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2022. godinu Preuzmi