PRORAČUN – 2021. GODINA

  • Vodič za građane Preuzmi
  • Proračun Općine Rakovica za 2021. Preuzmi
  • Obrazloženje proračuna Preuzmi
  • I.Izmjene dopune Proračuna Općine Rakovica za 2021. godinu Preuzmi
  • Obrazloženje I. izmjene i dopune Proračuna Općine Rakovica za 2021. godinu Preuzmi
  • II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rakovica za 2021. godinu Preuzmi
  • Obrazloženje uz II. izmjene i dopune Proračuna Općine Rakovica za 2021. godinu Preuzmi
  • Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 1.1.-30.6.2021. Preuzmi
  • Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. Preuzmi