PRORAČUN – 2021. GODINA

 • Vodič za građane Preuzmi
 • Proračun Općine Rakovica za 2021. Preuzmi
 • Obrazloženje proračuna Preuzmi
 • I.Izmjene dopune Proračuna Općine Rakovica za 2021. godinu Preuzmi
 • Obrazloženje I. izmjene i dopune Proračuna Općine Rakovica za 2021. godinu Preuzmi
 • II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rakovica za 2021. godinu Preuzmi
 • Obrazloženje uz II. izmjene i dopune Proračuna Općine Rakovica za 2021. godinu Preuzmi
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 1.1.-30.6.2021. Preuzmi
 • Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. Preuzmi
 • III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rakovica za 2021. godinu Preuzmi
 • Obrazloženje uz III. izmjene i dopune Proračuna Općine Rakovica Preuzmi
 • Financijski izvještaj 01.01.- 31.12.2021. Preuzmi
 • Bilješke uz financijski izvještaj Preuzmi
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2021. godinu Preuzmi
 • Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2021. godinu Preuzmi