PRORAČUN – 2013. GODINA

  • Izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu- IV. Preuzmi
  • Izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu - IV. Preuzmi
  • Izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu - III. Preuzmi
  • Izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu -III. Preuzmi
  • Obrazloženje izvršenja proračuna za 2013. godinu Preuzmi
  • Polugodišnje izvršenje proračuna za 2013. godinu Preuzmi
  • Izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu - II. Preuzmi
  • Izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu - II. Preuzmi
  • Izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu - I Preuzmi
  • Proračun Općine Rakovica za 2013. godinu Preuzmi