Projekt “Potpora za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini”

Cilj projekta bio je podizanje socijalne sigurnosti obitelji s djecom kroz osiguravanje rada dječjeg vrtića u Općini Rakovica i promicanje društveno odgovornog ponašanja koje kreira pozitivno okruženje za obiteljski život te potiče mlade obitelji za ostanak u Općini kao ruralnom području, odnosno svrha provedenog projekta bila je razvoj pedagoške djelatnosti na području Općine Rakovica kroz jačanje operativnih kapaciteta DV Slunj-Područnog odjela Pčelica, a kako bi se postigao razvoj programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, osigurao jednaki pristup kvalitetnim programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja neovisno o mjestu stanovanja ili socioekonomskom statusu obitelji te povećala uključenost i obuhvaćenost predškolske djece u programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Navedeno je ostvareno na način da je Općina Rakovica za  razdoblje od 01.09.2021. do 31.08.2022. u iznosu od 1.236.935,67 kuna sufinancirala smještaj djece u DV Slunj-Područnom odjelu Pčelica (plaće osoba zaposlenih u Područnom odjelu Pčelica), plaće asistenata i programa predškole.  Sufinancirane su plaće za 14 djelatnika. Navedenim, doprinijelo se jačanju operativnih kapaciteta DV Slunj-Područnog odjela Pčelica. Također, sukladno Odluci o oslobađanju roditelja od obveze plaćanja Dječjeg vrtića  za mjesec svibanj 2022. godine („Službeni glasnik Općine Rakovica“ broj: 2/22-godina izdavanja IX.) roditelji djece koja pohađaju program ranog i predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Slunj-Područni odjel Pčelica bila su oslobođena obveze plaćanja u cijeni za mjesec svibanj 2022. godine  čim se pružila podrška obiteljima čija su djeca uključena u program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, neovisno o mjestu stanovanja ili socioekonomskom statusu obitelji. Navedena Odluka donešena je u sklopu provedbe projekta „Potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini.“Roditeljima sa troje ili više djece se ne naplaćuje cijena boravka djece bez obzira koliko djece pohađa vrtić.